در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشمعاشق نمی شوی که ببینی چه می کشمبا عقل آب عشق به یک جو نمی رودبیچاره من که ساخته از آب و آتشمدیشب سرم به بالش ناز وصال و بازصبحست و سیل اشک به خون شسته بالشمپروانه را شکایتی از جور شمع نیستعمریست در هوای تو میسوزم و خوشمخلقم به روی زرد بخندند و باک نیستشاهد شو ای شرار محبت که بی غشمباور مکن که طعنه طوفان روزگارجز در هوای زلف تو دارد مشوشمسروی شدم به دولت آزادگی که سربا کس فرو نیاورد این طبع سرکشمدارم چو شمع سر غمش

ادامه مطلب  

 

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشمعاشق نمی شوی که ببینی چه می کشمبا عقل آب عشق به یک جو نمی رودبیچاره من که ساخته از آب و آتشمدیشب سرم به بالش ناز وصال و بازصبحست و سیل اشک به خون شسته بالشمپروانه را شکایتی از جور شمع نیستعمریست در هوای تو میسوزم و خوشمخلقم به روی زرد بخندند و باک نیستشاهد شو ای شرار محبت که بی غشمباور مکن که طعنه طوفان روزگارجز در هوای زلف تو دارد مشوشمسروی شدم به دولت آزادگی که سربا کس فرو نیاورد این طبع سرکشمدارم چو شمع سر غمش

ادامه مطلب  

دیروز استوری گذاشته بود که ۱۱ روز دیگه تولدمه  

اگه ده روز دیگه رفتین تولدش بهش بگید یکی گفت تولدت مبارک..
فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
که در این دامگه حادثه چون افتادم

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم

سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض
به هوای سر کوی تو برفت از یادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت
یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم

تا شد

ادامه مطلب  

بیل چرخ لاستیکی مدل R180W-9S  

مشخصـــــــــــات R180W-9S


توضیحات
واحد
R180W-9S


وزن کاری
کیلوگرم
17300


ظرفیت باکت
مترمکعب
0/76


نوع موتور

MITSUBISHI


مدل موتور

S6S-DT


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
126(94)


طول دستگاه(E)
میلی متر
8650


عرض دستگاه(F)
میلی متر
2500


سایز لاستیک

10.00-20-14PR


مخزن سوخت
لیتر
270


طول بوم
میلی متر
5100


طول بازو
میلی متر
2600


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
5420


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
6350

ادامه مطلب  

بیل چرخ لاستیکی مدل R180W-9S  

مشخصـــــــــــات R180W-9S


توضیحات
واحد
R180W-9S


وزن کاری
کیلوگرم
17300


ظرفیت باکت
مترمکعب
0/76


نوع موتور

MITSUBISHI


مدل موتور

S6S-DT


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
126(94)


طول دستگاه(E)
میلی متر
8650


عرض دستگاه(F)
میلی متر
2500


سایز لاستیک

10.00-20-14PR


مخزن سوخت
لیتر
270


طول بوم
میلی متر
5100


طول بازو
میلی متر
2600


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
5420


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
6350

ادامه مطلب  

ایجاد منو در شل اسکریپت  

#!/bin/bash
# A menu driven shell script sample template
## ----------------------------------
# Step #1: Define variables
# ----------------------------------
EDITOR=vim
PASSWD=/etc/passwd
RED='\033[0;41;30m'
STD='\033[0;0;39m'

# ----------------------------------
# Step #2: User defined function
# ----------------------------------
pause(){
read -p "Press [Enter] key to continue..." fackEnterKey
}
one(){
echo "one() called"
pause
}

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

Reminiscing  

I was watching my pictures with my university friends.
I think
We don’t have country for old men!
I don’t have enough passion as much as I had.
These days , I can’t even run!
I think
In past
At least
We were motivated , we used to run , we did lots of stupid
things
 but today
no , nothing!
every day
While I was doing my bacholar science
If you asked my opinion about university and major
I would answer: they are bullshit!
But if you are confident
I will tell you a big secret
)Some nights (like tonight
I missed those days
When I was a university student and we were playing lots of
games with friends and cheating in exams and so on.
You know
I think In every period of time
We should enjoy our life
If you don’t do this , you would be like me!
Although
If I could go back , I think ag

ادامه مطلب  

سری فیبوناچی با زبان سی شارپ  

در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که در آن غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید.
کد  زیر نحوه محاسبه  15 جمله اول این سری را نمایش می دهد :
using System;
namespace Fibonacci
{
class Program
{
public static int Fibonacci(int n)
{
int a = 0;
int b = 1;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
int temp = a;
a = b;
b = temp + b;
}
return a;
}
static void Main()
{
for (int i = 0; i < 15; i++)
{
Conso

ادامه مطلب  

سری فیبوناچی با زبان سی شارپ  

در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که در آن غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید.
کد  زیر نحوه محاسبه  15 جمله اول این سری را نمایش می دهد :
using System;
namespace Fibonacci
{
class Program
{
public static int Fibonacci(int n)
{
int a = 0;
int b = 1;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
int temp = a;
a = b;
b = temp + b;
}
return a;
}
static void Main()
{
for (int i = 0; i < 15; i++)
{
Conso

ادامه مطلب  

بیل چرخ زنجیری مدل R220LC-7  

مشخصـــــــــــات R220LC-7


توضیحات
واحد
R220LC-7


وزن کاری
کیلوگرم
21700


ظرفیت باکت
مترمکعب
./92


نوع موتور

CUMMINS


مدل موتور

6BTAA-5.9-C


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
148(110)


طول دستگاه(E)
میلی متر
9570


عرض دستگاه(F)
میلی متر
2990


مخزن سوخت
لیتر
340


طول بوم
میلی متر
5680


طول بازو
میلی متر
2920


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
6220


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
6520

ادامه مطلب  

بیل چرخ زنجیری مدل R220LC-7  

مشخصـــــــــــات R220LC-7


توضیحات
واحد
R220LC-7


وزن کاری
کیلوگرم
21700


ظرفیت باکت
مترمکعب
./92


نوع موتور

CUMMINS


مدل موتور

6BTAA-5.9-C


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
148(110)


طول دستگاه(E)
میلی متر
9570


عرض دستگاه(F)
میلی متر
2990


مخزن سوخت
لیتر
340


طول بوم
میلی متر
5680


طول بازو
میلی متر
2920


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
6220


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
6520

ادامه مطلب  

بیل چرخ زنجیری مدل R220LC-7  

مشخصـــــــــــات R220LC-7


توضیحات
واحد
R220LC-7


وزن کاری
کیلوگرم
21700


ظرفیت باکت
مترمکعب
./92


نوع موتور

CUMMINS


مدل موتور

6BTAA-5.9-C


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
148(110)


طول دستگاه(E)
میلی متر
9570


عرض دستگاه(F)
میلی متر
2990


مخزن سوخت
لیتر
340


طول بوم
میلی متر
5680


طول بازو
میلی متر
2920


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
6220


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
6520

ادامه مطلب  

بیل چرخ زنجیری مدل R430LC-9SH  

مشخصـــــــــــات R430LC-9SH


توضیحات
واحد
R430LC-9SH


وزن کاری
کیلوگرم
42600


ظرفیت باکت
مترمکعب
 1/9


نوع موتور

HYUNDAI


مدل موتور

D6AC-C


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
276(206)


طول دستگاه(E)
میلی متر
11270


عرض دستگاه(F)
میلی متر
3340


مخزن سوخت
لیتر
550


طول بوم
میلی متر
6500


طول بازو
میلی متر
3200


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
7470


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
7470

ادامه مطلب  

بیل چرخ زنجیری مدل R430LC-9SH  

مشخصـــــــــــات R430LC-9SH


توضیحات
واحد
R430LC-9SH


وزن کاری
کیلوگرم
42600


ظرفیت باکت
مترمکعب
 1/9


نوع موتور

HYUNDAI


مدل موتور

D6AC-C


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
276(206)


طول دستگاه(E)
میلی متر
11270


عرض دستگاه(F)
میلی متر
3340


مخزن سوخت
لیتر
550


طول بوم
میلی متر
6500


طول بازو
میلی متر
3200


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
7470


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
7470

ادامه مطلب  

بیل چرخ زنجیری مدل R430LC-9SH  

مشخصـــــــــــات R430LC-9SH


توضیحات
واحد
R430LC-9SH


وزن کاری
کیلوگرم
42600


ظرفیت باکت
مترمکعب
 1/9


نوع موتور

HYUNDAI


مدل موتور

D6AC-C


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
276(206)


طول دستگاه(E)
میلی متر
11270


عرض دستگاه(F)
میلی متر
3340


مخزن سوخت
لیتر
550


طول بوم
میلی متر
6500


طول بازو
میلی متر
3200


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
7470


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
7470

ادامه مطلب  

بیل چرخ زنجیری مدل R430LC-9SH  

مشخصـــــــــــات R430LC-9SH


توضیحات
واحد
R430LC-9SH


وزن کاری
کیلوگرم
42600


ظرفیت باکت
مترمکعب
 1/9


نوع موتور

HYUNDAI


مدل موتور

D6AC-C


قدرت
اسب بخار(کیلو وات)
276(206)


طول دستگاه(E)
میلی متر
11270


عرض دستگاه(F)
میلی متر
3340


مخزن سوخت
لیتر
550


طول بوم
میلی متر
6500


طول بازو
میلی متر
3200


حداکثر عمق حفاری(B)
میلی متر
7470


حداکثر ارتفاع تخلیه(D)
میلی متر
7470

ادامه مطلب  

ذخیره عکس PictureBox در مکان دلخواه  

اگر بخواهید عکس داخل PictureBox را در مکان دلخواه ذخیره کنید می توانید در رویداد Click این کنترل کدهای زیر را بنویسید :
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;
namespace SavePictureBoxImage
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
SaveFileDialog SaveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
SaveFileDialog1.Filter = "Images|*.png;*.bmp;*.jpg";
ImageFormat format = ImageFormat.Png;
if (SaveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
string Extension =

ادامه مطلب  

ذخیره عکس PictureBox در مکان دلخواه  

اگر بخواهید عکس داخل PictureBox را در مکان دلخواه ذخیره کنید می توانید در رویداد Click این کنترل کدهای زیر را بنویسید :
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;
namespace SavePictureBoxImage
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
SaveFileDialog SaveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
SaveFileDialog1.Filter = "Images|*.png;*.bmp;*.jpg";
ImageFormat format = ImageFormat.Png;
if (SaveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
string Extension =

ادامه مطلب  

شرکت هرم عمران آذر  

مشخصات ارتباطی

نام مدیرعامل
مهنس یاشار قویمی

آدرس پستی
5136998935, ایران, آذربایجان شرقی, تبریز, خیابان مدرس (بهادری) - ساختان سیمرغ - واحد 14 . 15

شماره تلفن
5234535 - 5247142

شماره نمابر
5234535

وبسایت رسمی
http:/

نمایش اطلاعات
379

تاریخ ثبت اطلاعات
2013-03-24

تاریخ ویرایش اطلاعات
هیچ وقت

مراجعه به سایت
207

انجمنها و سازمانهای عضو
انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی

دسته بندی
ساختمان و ابنیه

تلفن: 0411-5253520
منبع مطلب

ادامه مطلب  

شرکت هرم عمران آذر  

مشخصات ارتباطی

نام مدیرعامل
مهنس یاشار قویمی

آدرس پستی
5136998935, ایران, آذربایجان شرقی, تبریز, خیابان مدرس (بهادری) - ساختان سیمرغ - واحد 14 . 15

شماره تلفن
5234535 - 5247142

شماره نمابر
5234535

وبسایت رسمی
http:/

نمایش اطلاعات
379

تاریخ ثبت اطلاعات
2013-03-24

تاریخ ویرایش اطلاعات
هیچ وقت

مراجعه به سایت
207

انجمنها و سازمانهای عضو
انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی

دسته بندی
ساختمان و ابنیه

تلفن: 0411-5253520
منبع مطلب

ادامه مطلب  

غلتک ویبره BW211D40  

مشخصـــــــــــات BW211D-40


توضیحات
واحد
BW211D-40


وزن ناخالص
کیلوگرم
10000


وزن اپراتوری
کیلوگرم
5100


بار روی درام
کیلوگرم
4900


بار روی چرخها
کیلوگرم
10500


سازنده موتور

DEUTZ


تیپ 

BF 4M 2012 C


توان موتور
کیلووات
98


سوخت
لیتر
250

ادامه مطلب  

غلتک ویبره BW211D40  

مشخصـــــــــــات BW211D-40


توضیحات
واحد
BW211D-40


وزن ناخالص
کیلوگرم
10000


وزن اپراتوری
کیلوگرم
5100


بار روی درام
کیلوگرم
4900


بار روی چرخها
کیلوگرم
10500


سازنده موتور

DEUTZ


تیپ 

BF 4M 2012 C


توان موتور
کیلووات
98


سوخت
لیتر
250

ادامه مطلب  

تست اتصال یا عدم اتصال اینترنت با سی شارپ  

برای تست اینکه به اینترنت متصل هستید یا خیر، ابتدا یک دکمه به فرم اضافه کرده و کد زیر را در کنترل کننده رویداد آن بنویسید :
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Ping ping = new Ping();
PingReply pingStatus = ping.Send("google.com");

if (pingStatus.Status == IPStatus.Success)
{
MessageBox.Show("Connected");
}
else
{
MessageBox.Show("Disonnected");
}
}
البته در قسمت فضای های نامی ، فضای نام زیر را هم وارد کنید :
using System.Net.NetworkInformation;

ادامه مطلب  

تست اتصال یا عدم اتصال اینترنت با سی شارپ  

برای تست اینکه به اینترنت متصل هستید یا خیر، ابتدا یک دکمه به فرم اضافه کرده و کد زیر را در کنترل کننده رویداد آن بنویسید :
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Ping ping = new Ping();
PingReply pingStatus = ping.Send("google.com");

if (pingStatus.Status == IPStatus.Success)
{
MessageBox.Show("Connected");
}
else
{
MessageBox.Show("Disonnected");
}
}
البته در قسمت فضای های نامی ، فضای نام زیر را هم وارد کنید :
using System.Net.NetworkInformation;

ادامه مطلب  

غلتک چرخ لاستیکی BW24RH  

مشخصـــــــــــات BW24RH


توضیحات
واحد
BW24RH


وزن  اپراتوری
کیلوگرم
8800


وزن خالص
کیلوگرم
24300


حداکثر با روی لاستیک
وسط

3000


سازنده موتور

DEUTZ


تیپ 

TCD 2012L 042V


توان موتور
کیلووات
74/9


سایز لاستیک ها

11/00-20 18PR


گازوئیل
لیتر
250

ادامه مطلب  

غلتک چرخ لاستیکی BW24RH  

مشخصـــــــــــات BW24RH


توضیحات
واحد
BW24RH


وزن  اپراتوری
کیلوگرم
8800


وزن خالص
کیلوگرم
24300


حداکثر با روی لاستیک
وسط

3000


سازنده موتور

DEUTZ


تیپ 

TCD 2012L 042V


توان موتور
کیلووات
74/9


سایز لاستیک ها

11/00-20 18PR


گازوئیل
لیتر
250

ادامه مطلب  

غلتک چرخ لاستیکی BW24RH  

مشخصـــــــــــات BW24RH


توضیحات
واحد
BW24RH


وزن  اپراتوری
کیلوگرم
8800


وزن خالص
کیلوگرم
24300


حداکثر با روی لاستیک
وسط

3000


سازنده موتور

DEUTZ


تیپ 

TCD 2012L 042V


توان موتور
کیلووات
74/9


سایز لاستیک ها

11/00-20 18PR


گازوئیل
لیتر
250

ادامه مطلب  

از وحشی بافقی  

مـا چـون ز دری پـای کشـیدیـم کشیدیم / امید ز هـر کـس کـه بریدیـم ، بــریدیم
دل نیست کبوتـر که چو برخاست نشیند / از گوشـهٔ بـامـی که پریدیم ، پریـدیـم
رم دادن صیــد خـود از آغــاز غلط بود / حــالـا کـه رمـانـدی و رمیـدیم ، رمیـدیـــم
کــوی تـو که بـاغ ارم روضــهٔ خـلـد اسـت / انـگـار کــه دیـدیم نـدیدـیم، ندیـدیـــم
سد باغ بهار است و صلای گل و گلـشـن / گـر میوهٔ یک بـاغ نـچیـدیم ، نـچیدیـم
سـرتـا به قـدم تیـغ دعاییـم و تو غـافـل / هـان واقـف دم

ادامه مطلب  

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در ابزار های گزارش گیری  

برای تبدیل تاریخ های میلادی مورد استفاده در ابزار های گزارش گیری مثل Report Builder,Stimulsoft می توانید تابع زیر را در قسمت کد گزارش کپی کنید و هر کجا از گزارش که تاریخ میلادی دارید آنرا به عنوان ورودی تابع بدهید ، کد مورد نظر در ذیل آمده است :
منبع : Mohsen Ashkboos Blog
Public function Date_L2F(dt1 as date) As String        Dim pc As System.Globalization.PersianCalendar        pc = New Globalization.PersianCalendar()        Return    pc.GetYear(dt1).ToString()+"/"+ _                       pc.GetMonth(dt1).ToString().PadLeft(2,"0")+"/"+ _               

ادامه مطلب  

دانلود فیلم جنگ ستارگان : قسمت پنجم (رتبه 13)  

دانلود فیلم جنگ ستارگان : قسمت پنجم (رتبه 13)
کیفیت :
BRrip 720p
MKV
حجم فایل: 966 مگابایت
رزولوشن: 1280x544

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

گوش خود را به سخنان #بزرگان خود بسپارید​.  

#سلام_علیکم_مؤمنین این #حقیر به عنوان برادر #کوچکتر شماسعی کنید در این ایام منتهی به #انتخابات از بحث های #بی_ثمر مجادله های #بی_نتیجه و هزاران سخن #بیهوده #پرهیز کنیدو گرنه دچار #آشفتگی_فکری خواهید شدگوش خود را به سخنان #بزرگان خود بسپارید​.#حلال_بفرمایید #یاعلی. 

 http://www.afsaran.ir/payamak/1716880 

ادامه مطلب  

عصیان  

چه دارم من ؟
بسی آزردگی از دین و ازدنیا !

چه گفتم من ؟
چنین تن ها شدم ، غافل ز هر سودا !

گناهم چیست ؟
نگاهم بر دو چشم کیست ؟

من از انبوه
این خیل تناقضها

در این دنیای
دون پرور

بسی حیران
حیرانم

یکی هستم ،
ولیکن پر زمنهای

دروغین و
               
ابر مرد و
                              
همه فاسد به
زندانم

گناهم چیست ؟
… نمی دانم

گناهم شاید
این باشد :

که یک شب با
خدا گفتم ،

خدایا ! من
بهشتت را نمی خواهم

 از ان روح خداوندی مرا تا این زمین ر

ادامه مطلب  

مراسم بهره برداری از طرح تولید پنل های خورشیدی در شیراز  

مراسم بهره برداری از طرح تولید پنل های خورشیدی در شیرازایرنا - شیراز - مراسم بهره برداری از طرح تولید پنل
های خورشیدی روز سه شنبه در شهرک صنعتی شیراز برگزار شد. این کارخانه
قابلیت تولید پنل هایی با ظرفیت 130 مگاوات انرژی خورشیدی در سال را دارد و
ظرفیت تولید سالانه آن تا 250 مگاوات قابل افزایش است*

ادامه مطلب  

یافته های علمی جدید  

براساس سازمان بهداشت جهانی، در حدود ۸۰ درصد از جمعیت جهان کمبود آهن دارند. آهن برای انتقال اکسیژن به سلول های بدن ضروری است. مصرف نصف فنجان از لوبیا سویا پخته شده ۲۵ درصد از آهن توصیه شده روزانه را برای بدن فراهم می کند. آهن موجود در لوبیا سویا از نوع آهن غیر هِم بوده که جذب آن به اندازه ی آهن منابع حیوانی نیست. شما می توانید جذب غذاهای حاوی آهن از جمله گوشت، مرغ یا لوبیا سویا را با مصرف منابع غنی از ویتامین C مانند آب پرتغال افزایش دهید.
فسفر
بد

ادامه مطلب  

یافته های علمی جدید  

براساس سازمان بهداشت جهانی، در حدود ۸۰ درصد از جمعیت جهان کمبود آهن دارند. آهن برای انتقال اکسیژن به سلول های بدن ضروری است. مصرف نصف فنجان از لوبیا سویا پخته شده ۲۵ درصد از آهن توصیه شده روزانه را برای بدن فراهم می کند. آهن موجود در لوبیا سویا از نوع آهن غیر هِم بوده که جذب آن به اندازه ی آهن منابع حیوانی نیست. شما می توانید جذب غذاهای حاوی آهن از جمله گوشت، مرغ یا لوبیا سویا را با مصرف منابع غنی از ویتامین C مانند آب پرتغال افزایش دهید.
فسفر
بد

ادامه مطلب  

یافته های علمی جدید  

براساس سازمان بهداشت جهانی، در حدود ۸۰ درصد از جمعیت جهان کمبود آهن دارند. آهن برای انتقال اکسیژن به سلول های بدن ضروری است. مصرف نصف فنجان از لوبیا سویا پخته شده ۲۵ درصد از آهن توصیه شده روزانه را برای بدن فراهم می کند. آهن موجود در لوبیا سویا از نوع آهن غیر هِم بوده که جذب آن به اندازه ی آهن منابع حیوانی نیست. شما می توانید جذب غذاهای حاوی آهن از جمله گوشت، مرغ یا لوبیا سویا را با مصرف منابع غنی از ویتامین C مانند آب پرتغال افزایش دهید.
فسفر
بد

ادامه مطلب  

خوردن گردو برای بیماران قلبی بسیار توصیه میگردد  

این ماده غذایی با ارزش سرشار از اسیدهای چرب امگا.۳ است و برای همین به عملکرد خوب قلب کمک زیادی می کند. علاوه بر این درصد اسیدهای چرب اشباع شده یا همان چربی های مضر گردو بسیار کم است و در عین حال حاوی میزان زیادی منیزیم است. منیزیم تنظیم کننده ی ضربان قلب است و از رگ های خونی محافظت می کند.

ادامه مطلب  

خوردن گردو برای بیماران قلبی بسیار توصیه میگردد  

این ماده غذایی با ارزش سرشار از اسیدهای چرب امگا.۳ است و برای همین به عملکرد خوب قلب کمک زیادی می کند. علاوه بر این درصد اسیدهای چرب اشباع شده یا همان چربی های مضر گردو بسیار کم است و در عین حال حاوی میزان زیادی منیزیم است. منیزیم تنظیم کننده ی ضربان قلب است و از رگ های خونی محافظت می کند.

ادامه مطلب  

خوردن گردو برای بیماران قلبی بسیار توصیه میگردد  

این ماده غذایی با ارزش سرشار از اسیدهای چرب امگا.۳ است و برای همین به عملکرد خوب قلب کمک زیادی می کند. علاوه بر این درصد اسیدهای چرب اشباع شده یا همان چربی های مضر گردو بسیار کم است و در عین حال حاوی میزان زیادی منیزیم است. منیزیم تنظیم کننده ی ضربان قلب است و از رگ های خونی محافظت می کند.

ادامه مطلب  

خوردن گردو برای بیماران قلبی بسیار توصیه میگردد  

این ماده غذایی با ارزش سرشار از اسیدهای چرب امگا.۳ است و برای همین به عملکرد خوب قلب کمک زیادی می کند. علاوه بر این درصد اسیدهای چرب اشباع شده یا همان چربی های مضر گردو بسیار کم است و در عین حال حاوی میزان زیادی منیزیم است. منیزیم تنظیم کننده ی ضربان قلب است و از رگ های خونی محافظت می کند.

ادامه مطلب  

خوردن گردو برای بیماران قلبی بسیار توصیه میگردد  

این ماده غذایی با ارزش سرشار از اسیدهای چرب امگا.۳ است و برای همین به عملکرد خوب قلب کمک زیادی می کند. علاوه بر این درصد اسیدهای چرب اشباع شده یا همان چربی های مضر گردو بسیار کم است و در عین حال حاوی میزان زیادی منیزیم است. منیزیم تنظیم کننده ی ضربان قلب است و از رگ های خونی محافظت می کند.

ادامه مطلب  

خوردن گردو برای بیماران قلبی بسیار توصیه میگردد  

این ماده غذایی با ارزش سرشار از اسیدهای چرب امگا.۳ است و برای همین به عملکرد خوب قلب کمک زیادی می کند. علاوه بر این درصد اسیدهای چرب اشباع شده یا همان چربی های مضر گردو بسیار کم است و در عین حال حاوی میزان زیادی منیزیم است. منیزیم تنظیم کننده ی ضربان قلب است و از رگ های خونی محافظت می کند.

ادامه مطلب  

دانلود فیلم پدرخوانده 2  

دانلود فیلم پدرخوانده 2کیفیت : MKV BRrip 720p


حجم فایل: 1.68 گیگابایت
رزولوشن: 1280x720

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود فیلم پدرخوانده 2  

دانلود فیلم پدرخوانده 2کیفیت : MKV BRrip 720p


حجم فایل: 1.68 گیگابایت
رزولوشن: 1280x720

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ینی میشه؟!  

سلام خوبین ؟یه چیزی باعث تعجبم شده اونم اینکه مگه میشه سوالای دفترچه های کنکور باهم فرق کنه؟!همه جا نوشته یا باید جای سوال عوض شده باشه یا جای گزینه ها و یا هر دو !ولی چرا سوالای روانشناسی دفترچه A به کل با سوالای دفترچه من ( B ) متفاوته ؟!!_____________________________________________# بعدا نوشت ! :|منتشر کننده گرامی ! وقتی سؤالای کنکور خارج از کشورو به عنوان سؤالات کنکور روی سایت قرار میدی فکر افرادی مثل من رو هم بکن شاید گیج شدم حواسمم نبود ! :/نیست این پست نظری برای ت

ادامه مطلب  

ینی میشه؟!  

سلام خوبین ؟یه چیزی باعث تعجبم شده اونم اینکه مگه میشه سوالای دفترچه های کنکور باهم فرق کنه؟!همه جا نوشته یا باید جای سوال عوض شده باشه یا جای گزینه ها و یا هر دو !ولی چرا سوالای روانشناسی دفترچه A به کل با سوالای دفترچه من ( B ) متفاوته ؟!!_____________________________________________# بعدا نوشت ! :|منتشر کننده گرامی ! وقتی سؤالای کنکور خارج از کشورو به عنوان سؤالات کنکور روی سایت قرار میدی فکر افرادی مثل من رو هم بکن شاید گیج شدم حواسمم نبود ! :/نیست این پست نظری برای ت

ادامه مطلب  

مدیرعامل شرکت قطر پترولیوم اعلام کرد؛  

قطر از شرکت نفت ابوظبی شکایت می‌کندَ
 قطر
اقتصاد > انرژی
شرکت قطر پترولیوم اعلام کرد: از شرکت ملی نفت ابوظبی به دلیل تخلف از مفاد قرارداد خرید نفت، شکایت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شبکه خبری بلومبرگ نوشت: سعد الکعبی، مدیر عامل شرکت قطر پترولیوم، دیروز (سه شنبه ۱۳ تیر ماه) اعلام کرد که بر علیه شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) شکایت می کند، زیرا این شرکت اماراتی با استناد به وضع فوق العاده، واردات میعانات نفتی را از قطر متو

ادامه مطلب  

داشتن پوستی شفاف با گردو !!!!  

گردو حاوی آنتی اکسیدان هایی است که پوست را جوان نگه می دارند. باید بدانید که مصرف ۲۵ گرم گردوی تازه حدود ۱۵ درصد نیاز روزانه ی ما به ویتامین E را تامین می کند. این ویتامین، ویتامین جوانی است. یعنی چین و چروک را از پوست دور می کند. علاوه بر این گردو حاوی آنتی اکسیدان های بسیار قوی است که اثرات منفی رادیکال های آزاد را خنثی می کنند. رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که به سلول های پوست آسیب می رسانند و باعث پیری آن ها می شوند.

ادامه مطلب  

چاپ روی فلز  

ورق آلومینیوم سابلیمیشن و چاپ روی فلز 
برای تابلوی بالای سنگ مزار ،تابلوهای هنری ،تابلوهای شهری ،تابلوهای شهدا ،
تابلوهای خیابان ، تابلوهای جاده ای ، چاپ تامپو ، چاپ سیلک ، چاپ شابلونی و … استفاده می شود.
عضویت در کانال تخصصی چاپ و تبلیغات ثامن
فیلم آموزشی چاپ فلز

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1