واکنش شاتر، عکاسی پی‌درپی و لرزشگیر اپتیکال  

قصد دارید خودروی خود را بفروشید و برای آگهی نیاز به عکس‌های زیبا دارید؟ عاشق ماشین‌ها هستید و دوست دارید اینستاگرامتان را پر از عکس‌های خودرویی جذاب کنید؟ شاید باور نکنید، ولی برای این کار تنها به دوربین گوشی موبایل و دانستن چند نکته‌ی ساده نیاز دارید. عکاسی  بارداری در آتلیه بارداری حرفه‌ای از خودرو از آن ژانرهای عکاسی است که معمولا ما را به یاد دوربین‌های بسیار گران قیمت، نورپردازی‌های خاص، تجهیزات ویژه و ویرایش‌های سنگین می‌ا

ادامه مطلب  

واکنش شاتر، عکاسی پی‌درپی و لرزشگیر اپتیکال  

قصد دارید خودروی خود را بفروشید و برای آگهی نیاز به عکس‌های زیبا دارید؟ عاشق ماشین‌ها هستید و دوست دارید اینستاگرامتان را پر از عکس‌های خودرویی جذاب کنید؟ شاید باور نکنید، ولی برای این کار تنها به دوربین گوشی موبایل و دانستن چند نکته‌ی ساده نیاز دارید. عکاسی  بارداری در آتلیه بارداری حرفه‌ای از خودرو از آن ژانرهای عکاسی است که معمولا ما را به یاد دوربین‌های بسیار گران قیمت، نورپردازی‌های خاص، تجهیزات ویژه و ویرایش‌های سنگین می‌ا

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

موسیقی موتزارت می‌تواند از تشنج جلوگیری کند  

سال‌هاست
که دانشمندان ادعا می‌کند گوش دادن به موسیقی موتزارت می‌تواند شما (و
فرزنداتان) را باهوش‌تر کند. فواید گوش دادن به موتزارت پایان ندارد و
اکنون هم گروهی از محققان به یافته‌هایی رسیده‌اند که مهر تاییدی بر مزایای
موسیقی این نابغه‌ی کلاسیک می‌زند. یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که موسیقی می‌تواند از بروز صرع در بیمارانی که به آن دچار هستند جلوگیری کنند.براساس
یافته‌های محققان دانشگاه ایالت اوهایو، افرادی که به صرع دچ

ادامه مطلب  

مراقبت از دوربین دیجیتال  

برای مراقبت از دوربین دیجیتال چه بکنیم و چه نکنیم؟1. به طور منظم دوربین را تمیز کنید.2. دوربین خود را در برابر ضربه، لرزش، میدان مغناطیسی، دود، آب، بخار، شن یا مواد شیمیایی محافظت کنید.3. کلیه قطعات متحرک دوربین دیجیتال را بادقت حرکت دهید.4. همیشه قبل از اینکه کابل برق یا رابط را قطع کنید یا وصل کنید یا حافظه یا باتری را جا بزنید یا در بیاورید دوربین را خاموش کنید.5. دوربین را در جاهای مرطوب، پرگرد و غبار و کثیف استفاده نکنید.6. دوربین را در دمای خ

ادامه مطلب  

مراقبت از دوربین دیجیتال  

برای مراقبت از دوربین دیجیتال چه بکنیم و چه نکنیم؟1. به طور منظم دوربین را تمیز کنید.2. دوربین خود را در برابر ضربه، لرزش، میدان مغناطیسی، دود، آب، بخار، شن یا مواد شیمیایی محافظت کنید.3. کلیه قطعات متحرک دوربین دیجیتال را بادقت حرکت دهید.4. همیشه قبل از اینکه کابل برق یا رابط را قطع کنید یا وصل کنید یا حافظه یا باتری را جا بزنید یا در بیاورید دوربین را خاموش کنید.5. دوربین را در جاهای مرطوب، پرگرد و غبار و کثیف استفاده نکنید.6. دوربین را در دمای خ

ادامه مطلب  

مراقبت از دوربین دیجیتال  

برای مراقبت از دوربین دیجیتال چه بکنیم و چه نکنیم؟1. به طور منظم دوربین را تمیز کنید.2. دوربین خود را در برابر ضربه، لرزش، میدان مغناطیسی، دود، آب، بخار، شن یا مواد شیمیایی محافظت کنید.3. کلیه قطعات متحرک دوربین دیجیتال را بادقت حرکت دهید.4. همیشه قبل از اینکه کابل برق یا رابط را قطع کنید یا وصل کنید یا حافظه یا باتری را جا بزنید یا در بیاورید دوربین را خاموش کنید.5. دوربین را در جاهای مرطوب، پرگرد و غبار و کثیف استفاده نکنید.6. دوربین را در دمای خ

ادامه مطلب  

مراقبت از دوربین دیجیتال  

برای مراقبت از دوربین دیجیتال چه بکنیم و چه نکنیم؟1. به طور منظم دوربین را تمیز کنید.2. دوربین خود را در برابر ضربه، لرزش، میدان مغناطیسی، دود، آب، بخار، شن یا مواد شیمیایی محافظت کنید.3. کلیه قطعات متحرک دوربین دیجیتال را بادقت حرکت دهید.4. همیشه قبل از اینکه کابل برق یا رابط را قطع کنید یا وصل کنید یا حافظه یا باتری را جا بزنید یا در بیاورید دوربین را خاموش کنید.5. دوربین را در جاهای مرطوب، پرگرد و غبار و کثیف استفاده نکنید.6. دوربین را در دمای خ

ادامه مطلب  

مراقبت از دوربین دیجیتال  

برای مراقبت از دوربین دیجیتال چه بکنیم و چه نکنیم؟1. به طور منظم دوربین را تمیز کنید.2. دوربین خود را در برابر ضربه، لرزش، میدان مغناطیسی، دود، آب، بخار، شن یا مواد شیمیایی محافظت کنید.3. کلیه قطعات متحرک دوربین دیجیتال را بادقت حرکت دهید.4. همیشه قبل از اینکه کابل برق یا رابط را قطع کنید یا وصل کنید یا حافظه یا باتری را جا بزنید یا در بیاورید دوربین را خاموش کنید.5. دوربین را در جاهای مرطوب، پرگرد و غبار و کثیف استفاده نکنید.6. دوربین را در دمای خ

ادامه مطلب  

پاناسونیک به طور رسمی لنز DG Vario 50-200mm F2.8-4.0 ASPH را معرفی کرد  

پاناسونیک همانطور که در نمایشگاه CES 2017 نیز قول داده بود از لنز زوم Leica DG Vario 50-200mm رونمایی کرد که سومین لنز از سری لنزهای زوم این شرکت با گشودگی دیافراگم بین F/2.8-F/4.0 در حداقل و حداکثر فاصله کانونی به حساب می‌آید.این لنز روی دوربین‌های با سنسور میکرو سه چهارم با ماونت MFT فاصله کانونی معادل یک لنز ۴۰۰-۱۰۰ میلیمتری ارایه می‌دهد و از بدنه‌ای ضد پاشش آب و گرد و خاک بهره می‌برد. لرزشگیر داخلی جدیدترین لنز زوم پاناسونیک با سیستم لرزشگیر داخلی دوربین

ادامه مطلب  

پاناسونیک به طور رسمی لنز DG Vario 50-200mm F2.8-4.0 ASPH را معرفی کرد  

پاناسونیک همانطور که در نمایشگاه CES 2017 نیز قول داده بود از لنز زوم Leica DG Vario 50-200mm رونمایی کرد که سومین لنز از سری لنزهای زوم این شرکت با گشودگی دیافراگم بین F/2.8-F/4.0 در حداقل و حداکثر فاصله کانونی به حساب می‌آید.این لنز روی دوربین‌های با سنسور میکرو سه چهارم با ماونت MFT فاصله کانونی معادل یک لنز ۴۰۰-۱۰۰ میلیمتری ارایه می‌دهد و از بدنه‌ای ضد پاشش آب و گرد و خاک بهره می‌برد. لرزشگیر داخلی جدیدترین لنز زوم پاناسونیک با سیستم لرزشگیر داخلی دوربین

ادامه مطلب  

پاناسونیک به طور رسمی لنز DG Vario 50-200mm F2.8-4.0 ASPH را معرفی کرد  

پاناسونیک همانطور که در نمایشگاه CES 2017 نیز قول داده بود از لنز زوم Leica DG Vario 50-200mm رونمایی کرد که سومین لنز از سری لنزهای زوم این شرکت با گشودگی دیافراگم بین F/2.8-F/4.0 در حداقل و حداکثر فاصله کانونی به حساب می‌آید.این لنز روی دوربین‌های با سنسور میکرو سه چهارم با ماونت MFT فاصله کانونی معادل یک لنز ۴۰۰-۱۰۰ میلیمتری ارایه می‌دهد و از بدنه‌ای ضد پاشش آب و گرد و خاک بهره می‌برد. لرزشگیر داخلی جدیدترین لنز زوم پاناسونیک با سیستم لرزشگیر داخلی دوربین

ادامه مطلب  

پاناسونیک به طور رسمی لنز DG Vario 50-200mm F2.8-4.0 ASPH را معرفی کرد  

پاناسونیک همانطور که در نمایشگاه CES 2017 نیز قول داده بود از لنز زوم Leica DG Vario 50-200mm رونمایی کرد که سومین لنز از سری لنزهای زوم این شرکت با گشودگی دیافراگم بین F/2.8-F/4.0 در حداقل و حداکثر فاصله کانونی به حساب می‌آید.این لنز روی دوربین‌های با سنسور میکرو سه چهارم با ماونت MFT فاصله کانونی معادل یک لنز ۴۰۰-۱۰۰ میلیمتری ارایه می‌دهد و از بدنه‌ای ضد پاشش آب و گرد و خاک بهره می‌برد. لرزشگیر داخلی جدیدترین لنز زوم پاناسونیک با سیستم لرزشگیر داخلی دوربین

ادامه مطلب  

پاناسونیک به طور رسمی لنز DG Vario 50-200mm F2.8-4.0 ASPH را معرفی کرد  

پاناسونیک همانطور که در نمایشگاه CES 2017 نیز قول داده بود از لنز زوم Leica DG Vario 50-200mm رونمایی کرد که سومین لنز از سری لنزهای زوم این شرکت با گشودگی دیافراگم بین F/2.8-F/4.0 در حداقل و حداکثر فاصله کانونی به حساب می‌آید.این لنز روی دوربین‌های با سنسور میکرو سه چهارم با ماونت MFT فاصله کانونی معادل یک لنز ۴۰۰-۱۰۰ میلیمتری ارایه می‌دهد و از بدنه‌ای ضد پاشش آب و گرد و خاک بهره می‌برد. لرزشگیر داخلی جدیدترین لنز زوم پاناسونیک با سیستم لرزشگیر داخلی دوربین

ادامه مطلب  

معیار های طراحی سایت حرفه ای چیست؟  

اگر از شما بپرسند معیارهای طراحی سایت حرفه ای چیست شما چه جوابی خواهید داد؟ رنگ بندی آن؟ محتوای آن؟ کیفیت عکس ها؟ راحتی؟ شاید همه اینها درست باشد ولی همانطور که قانون ۸۰ – ۲۰ به ما میگه، ۲۰ درصد معیارها، ۸۰ درصد رضایت کاربران رو رقم میزنه.شاید مهم ترین نکته در بدست آوردن داده های واقعی معیار های تشخیص برای فهمیدن اینکه سایت، از دید کاربران مناسب است یا خیر، هدایت مخاطبین هدف داخل آن سایت باشد. حتی باید سایت به گونه ای طراحی شود تا حد مم

ادامه مطلب  

معیار های طراحی سایت حرفه ای چیست؟  

اگر از شما بپرسند معیارهای طراحی سایت حرفه ای چیست شما چه جوابی خواهید داد؟ رنگ بندی آن؟ محتوای آن؟ کیفیت عکس ها؟ راحتی؟ شاید همه اینها درست باشد ولی همانطور که قانون ۸۰ – ۲۰ به ما میگه، ۲۰ درصد معیارها، ۸۰ درصد رضایت کاربران رو رقم میزنه.شاید مهم ترین نکته در بدست آوردن داده های واقعی معیار های تشخیص برای فهمیدن اینکه سایت، از دید کاربران مناسب است یا خیر، هدایت مخاطبین هدف داخل آن سایت باشد. حتی باید سایت به گونه ای طراحی شود تا حد مم

ادامه مطلب  

معیار های طراحی سایت حرفه ای چیست؟  

اگر از شما بپرسند معیارهای طراحی سایت حرفه ای چیست شما چه جوابی خواهید داد؟ رنگ بندی آن؟ محتوای آن؟ کیفیت عکس ها؟ راحتی؟ شاید همه اینها درست باشد ولی همانطور که قانون ۸۰ – ۲۰ به ما میگه، ۲۰ درصد معیارها، ۸۰ درصد رضایت کاربران رو رقم میزنه.شاید مهم ترین نکته در بدست آوردن داده های واقعی معیار های تشخیص برای فهمیدن اینکه سایت، از دید کاربران مناسب است یا خیر، هدایت مخاطبین هدف داخل آن سایت باشد. حتی باید سایت به گونه ای طراحی شود تا حد مم

ادامه مطلب  

معیار های طراحی سایت حرفه ای چیست؟  

اگر از شما بپرسند معیارهای طراحی سایت حرفه ای چیست شما چه جوابی خواهید داد؟ رنگ بندی آن؟ محتوای آن؟ کیفیت عکس ها؟ راحتی؟ شاید همه اینها درست باشد ولی همانطور که قانون ۸۰ – ۲۰ به ما میگه، ۲۰ درصد معیارها، ۸۰ درصد رضایت کاربران رو رقم میزنه.شاید مهم ترین نکته در بدست آوردن داده های واقعی معیار های تشخیص برای فهمیدن اینکه سایت، از دید کاربران مناسب است یا خیر، هدایت مخاطبین هدف داخل آن سایت باشد. حتی باید سایت به گونه ای طراحی شود تا حد مم

ادامه مطلب  

معیار های طراحی سایت حرفه ای چیست؟  

اگر از شما بپرسند معیارهای طراحی سایت حرفه ای چیست شما چه جوابی خواهید داد؟ رنگ بندی آن؟ محتوای آن؟ کیفیت عکس ها؟ راحتی؟ شاید همه اینها درست باشد ولی همانطور که قانون ۸۰ – ۲۰ به ما میگه، ۲۰ درصد معیارها، ۸۰ درصد رضایت کاربران رو رقم میزنه.شاید مهم ترین نکته در بدست آوردن داده های واقعی معیار های تشخیص برای فهمیدن اینکه سایت، از دید کاربران مناسب است یا خیر، هدایت مخاطبین هدف داخل آن سایت باشد. حتی باید سایت به گونه ای طراحی شود تا حد مم

ادامه مطلب  

معیار های طراحی سایت حرفه ای چیست؟  

اگر از شما بپرسند معیارهای طراحی سایت حرفه ای چیست شما چه جوابی خواهید داد؟ رنگ بندی آن؟ محتوای آن؟ کیفیت عکس ها؟ راحتی؟ شاید همه اینها درست باشد ولی همانطور که قانون ۸۰ – ۲۰ به ما میگه، ۲۰ درصد معیارها، ۸۰ درصد رضایت کاربران رو رقم میزنه.شاید مهم ترین نکته در بدست آوردن داده های واقعی معیار های تشخیص برای فهمیدن اینکه سایت، از دید کاربران مناسب است یا خیر، هدایت مخاطبین هدف داخل آن سایت باشد. حتی باید سایت به گونه ای طراحی شود تا حد مم

ادامه مطلب  

معیار های طراحی سایت حرفه ای چیست؟  

اگر از شما بپرسند معیارهای طراحی سایت حرفه ای چیست شما چه جوابی خواهید داد؟ رنگ بندی آن؟ محتوای آن؟ کیفیت عکس ها؟ راحتی؟ شاید همه اینها درست باشد ولی همانطور که قانون ۸۰ – ۲۰ به ما میگه، ۲۰ درصد معیارها، ۸۰ درصد رضایت کاربران رو رقم میزنه.شاید مهم ترین نکته در بدست آوردن داده های واقعی معیار های تشخیص برای فهمیدن اینکه سایت، از دید کاربران مناسب است یا خیر، هدایت مخاطبین هدف داخل آن سایت باشد. حتی باید سایت به گونه ای طراحی شود تا حد مم

ادامه مطلب  

ظروفی برای عکاسی از غذا ها  

اخیرا با امدن شبکه های اجتماعی اشتراک عکس مانند اینستاگرام ، وایبر و … بانوان خانه دار پس از تهیه غذا و چیدن سفره هنر خود را از طریق عکاسی از غذا ها و اشتراک گذاری با دوستانشان به اشتراک میگذارند. در شهر تل آویو رستورانی با در نظر گرفتن این ایده غذا ها را در بشقاب هایی سرو میکند که ظاهر غیر عادی دارند ولی برای گرفتن بهترین عکس ها از غذا در آتلیه نوزاد طراحی شده اند. کافیست قبل از خوردن غذا موبایل خود را در آورده و از غذا های داخل بشقاب عکس تهیه

ادامه مطلب  

ظروفی برای عکاسی از غذا ها  

اخیرا با امدن شبکه های اجتماعی اشتراک عکس مانند اینستاگرام ، وایبر و … بانوان خانه دار پس از تهیه غذا و چیدن سفره هنر خود را از طریق عکاسی از غذا ها و اشتراک گذاری با دوستانشان به اشتراک میگذارند. در شهر تل آویو رستورانی با در نظر گرفتن این ایده غذا ها را در بشقاب هایی سرو میکند که ظاهر غیر عادی دارند ولی برای گرفتن بهترین عکس ها از غذا در آتلیه نوزاد طراحی شده اند. کافیست قبل از خوردن غذا موبایل خود را در آورده و از غذا های داخل بشقاب عکس تهیه

ادامه مطلب  

ظروفی برای عکاسی از غذا ها  

اخیرا با امدن شبکه های اجتماعی اشتراک عکس مانند اینستاگرام ، وایبر و … بانوان خانه دار پس از تهیه غذا و چیدن سفره هنر خود را از طریق عکاسی از غذا ها و اشتراک گذاری با دوستانشان به اشتراک میگذارند. در شهر تل آویو رستورانی با در نظر گرفتن این ایده غذا ها را در بشقاب هایی سرو میکند که ظاهر غیر عادی دارند ولی برای گرفتن بهترین عکس ها از غذا در آتلیه نوزاد طراحی شده اند. کافیست قبل از خوردن غذا موبایل خود را در آورده و از غذا های داخل بشقاب عکس تهیه

ادامه مطلب  

چگونه عکاس خوبی باشیم؟  

• یک عکاس خوب در هوای بد شناخته می شود.• بهترین دوربین آن است که در پشت آن بهترین عکاس قرار دارد.• یک عکاس خوب مانند یک مهندس اندازه گیری می کند، مانند یک فیلسوف فکر می کند و دنیا را مانند یک شاعر می بیند.• بهترین عکس آن است که هنوز آنرا نگرفته اید.• آتلیه عکاسی و صداقت دست در دست یکدیگر کار می کنند.• عکاسی از آنجایی که هنر و تکنولوژی با هم تقاطع دارند آغاز می شوند.• با عکاسی کسی چیزی نمی گوید بلکه شخصی آنچه را باید گفته شود به نمایش می دهد.• ا

ادامه مطلب  

چگونه عکاس خوبی باشیم؟  

• یک عکاس خوب در هوای بد شناخته می شود.• بهترین دوربین آن است که در پشت آن بهترین عکاس قرار دارد.• یک عکاس خوب مانند یک مهندس اندازه گیری می کند، مانند یک فیلسوف فکر می کند و دنیا را مانند یک شاعر می بیند.• بهترین عکس آن است که هنوز آنرا نگرفته اید.• آتلیه عکاسی و صداقت دست در دست یکدیگر کار می کنند.• عکاسی از آنجایی که هنر و تکنولوژی با هم تقاطع دارند آغاز می شوند.• با عکاسی کسی چیزی نمی گوید بلکه شخصی آنچه را باید گفته شود به نمایش می دهد.• ا

ادامه مطلب  

چگونه عکاس خوبی باشیم؟  

• یک عکاس خوب در هوای بد شناخته می شود.• بهترین دوربین آن است که در پشت آن بهترین عکاس قرار دارد.• یک عکاس خوب مانند یک مهندس اندازه گیری می کند، مانند یک فیلسوف فکر می کند و دنیا را مانند یک شاعر می بیند.• بهترین عکس آن است که هنوز آنرا نگرفته اید.• آتلیه عکاسی و صداقت دست در دست یکدیگر کار می کنند.• عکاسی از آنجایی که هنر و تکنولوژی با هم تقاطع دارند آغاز می شوند.• با عکاسی کسی چیزی نمی گوید بلکه شخصی آنچه را باید گفته شود به نمایش می دهد.• ا

ادامه مطلب  

چگونه عکاس خوبی باشیم؟  

• یک عکاس خوب در هوای بد شناخته می شود.• بهترین دوربین آن است که در پشت آن بهترین عکاس قرار دارد.• یک عکاس خوب مانند یک مهندس اندازه گیری می کند، مانند یک فیلسوف فکر می کند و دنیا را مانند یک شاعر می بیند.• بهترین عکس آن است که هنوز آنرا نگرفته اید.• آتلیه عکاسی و صداقت دست در دست یکدیگر کار می کنند.• عکاسی از آنجایی که هنر و تکنولوژی با هم تقاطع دارند آغاز می شوند.• با عکاسی کسی چیزی نمی گوید بلکه شخصی آنچه را باید گفته شود به نمایش می دهد.• ا

ادامه مطلب  

چگونه عکاس خوبی باشیم؟  

• یک عکاس خوب در هوای بد شناخته می شود.• بهترین دوربین آن است که در پشت آن بهترین عکاس قرار دارد.• یک عکاس خوب مانند یک مهندس اندازه گیری می کند، مانند یک فیلسوف فکر می کند و دنیا را مانند یک شاعر می بیند.• بهترین عکس آن است که هنوز آنرا نگرفته اید.• آتلیه عکاسی و صداقت دست در دست یکدیگر کار می کنند.• عکاسی از آنجایی که هنر و تکنولوژی با هم تقاطع دارند آغاز می شوند.• با عکاسی کسی چیزی نمی گوید بلکه شخصی آنچه را باید گفته شود به نمایش می دهد.• ا

ادامه مطلب  

کمپانی نیسی با مجموعه پروسوریز پی ۱ فیلترهای مربعی را برای اسمارتفون‌ها به ارمغان می‌آورد  

کمپانی مطرح چینی سازنده لوازم جانبی در زمینه عکاسی، نیسی (NiSi)، سری جدیدی از لوازم جانبی عکاسی مخصوص اسمارتفون‌ها را عرضه کرده است که پروسوریز (Prosories) نام دارند. پروسوریز جدید پی ۱ (Prosories P1) بسته‌ای متشکل از چند فیلتر لنز مربعی برای اسمارتفون‌ها و آتلیه عکاسی ست.نیسی پروسوریز پی ۱برای استفاده از این فیلتر‌ها باید یک کلیپس را به یک نگهدارنده فیلتر مخصوص پیچ کرد و سپس روی لنز دوربین اسمارتفون قرار داد.نیسی پروسوریز پی۱مجموعه نیسی پروسوریز پی

ادامه مطلب  

کمپانی نیسی با مجموعه پروسوریز پی ۱ فیلترهای مربعی را برای اسمارتفون‌ها به ارمغان می‌آورد  

کمپانی مطرح چینی سازنده لوازم جانبی در زمینه عکاسی، نیسی (NiSi)، سری جدیدی از لوازم جانبی عکاسی مخصوص اسمارتفون‌ها را عرضه کرده است که پروسوریز (Prosories) نام دارند. پروسوریز جدید پی ۱ (Prosories P1) بسته‌ای متشکل از چند فیلتر لنز مربعی برای اسمارتفون‌ها و آتلیه عکاسی ست.نیسی پروسوریز پی ۱برای استفاده از این فیلتر‌ها باید یک کلیپس را به یک نگهدارنده فیلتر مخصوص پیچ کرد و سپس روی لنز دوربین اسمارتفون قرار داد.نیسی پروسوریز پی۱مجموعه نیسی پروسوریز پی

ادامه مطلب  

کمپانی نیسی با مجموعه پروسوریز پی ۱ فیلترهای مربعی را برای اسمارتفون‌ها به ارمغان می‌آورد  

کمپانی مطرح چینی سازنده لوازم جانبی در زمینه عکاسی، نیسی (NiSi)، سری جدیدی از لوازم جانبی عکاسی مخصوص اسمارتفون‌ها را عرضه کرده است که پروسوریز (Prosories) نام دارند. پروسوریز جدید پی ۱ (Prosories P1) بسته‌ای متشکل از چند فیلتر لنز مربعی برای اسمارتفون‌ها و آتلیه عکاسی ست.نیسی پروسوریز پی ۱برای استفاده از این فیلتر‌ها باید یک کلیپس را به یک نگهدارنده فیلتر مخصوص پیچ کرد و سپس روی لنز دوربین اسمارتفون قرار داد.نیسی پروسوریز پی۱مجموعه نیسی پروسوریز پی

ادامه مطلب  

کمپانی نیسی با مجموعه پروسوریز پی ۱ فیلترهای مربعی را برای اسمارتفون‌ها به ارمغان می‌آورد  

کمپانی مطرح چینی سازنده لوازم جانبی در زمینه عکاسی، نیسی (NiSi)، سری جدیدی از لوازم جانبی عکاسی مخصوص اسمارتفون‌ها را عرضه کرده است که پروسوریز (Prosories) نام دارند. پروسوریز جدید پی ۱ (Prosories P1) بسته‌ای متشکل از چند فیلتر لنز مربعی برای اسمارتفون‌ها و آتلیه عکاسی ست.نیسی پروسوریز پی ۱برای استفاده از این فیلتر‌ها باید یک کلیپس را به یک نگهدارنده فیلتر مخصوص پیچ کرد و سپس روی لنز دوربین اسمارتفون قرار داد.نیسی پروسوریز پی۱مجموعه نیسی پروسوریز پی

ادامه مطلب  

ردیاب وارویک  

ردیاب وارویک Warwick09199319896وارویک WarwickReviewed by فلزیابonMay 1Rating: 5.0وارویک Warwickوارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک ردیاب قدرتمند و بی رقیب معرفی شده است.وارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک

ادامه مطلب  

ردیاب وارویک  

ردیاب وارویک Warwick09199319896وارویک WarwickReviewed by فلزیابonMay 1Rating: 5.0وارویک Warwickوارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک ردیاب قدرتمند و بی رقیب معرفی شده است.وارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک

ادامه مطلب  

ردیاب وارویک  

ردیاب وارویک Warwick09199319896وارویک WarwickReviewed by فلزیابonMay 1Rating: 5.0وارویک Warwickوارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک ردیاب قدرتمند و بی رقیب معرفی شده است.وارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک

ادامه مطلب  

ردیاب وارویک  

ردیاب وارویک Warwick09199319896وارویک WarwickReviewed by فلزیابonMay 1Rating: 5.0وارویک Warwickوارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک ردیاب قدرتمند و بی رقیب معرفی شده است.وارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک

ادامه مطلب  

ردیاب وارویک  

ردیاب وارویک Warwick09199319896وارویک WarwickReviewed by فلزیابonMay 1Rating: 5.0وارویک Warwickوارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک ردیاب قدرتمند و بی رقیب معرفی شده است.وارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک

ادامه مطلب  

ردیاب وارویک  

ردیاب وارویک Warwick09199319896وارویک WarwickReviewed by فلزیابonMay 1Rating: 5.0وارویک Warwickوارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک ردیاب قدرتمند و بی رقیب معرفی شده است.وارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک

ادامه مطلب  

ردیاب وارویک  

ردیاب وارویک Warwick09199319896وارویک WarwickReviewed by فلزیابonMay 1Rating: 5.0وارویک Warwickوارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک ردیاب قدرتمند و بی رقیب معرفی شده است.وارویک با کارایی فوق العاده جدیدترین ردیاب تولید شده توسط شرکت دیپ فایندرز ست .این سیستم دارای چند تقویت کننده و ارسال همزمان سیگنال از دو منبع به زمین، به عنوان یک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >