کاتالوگ تلگرام  

ربات تلگرام فناوری هوشمند شما می توانید براي کسب و کار خود ربات تلگرام داشته باشد داراي مزاياي فروان نسبت به کانال هاي اطلاع رسانی
رباتهاي پیشنهادی ما شامل : ربات اطلاع رسانی ربات نظرسنجی ربات دریافت سفارش ربات ارائه خدمات

ادامه مطلب  

برگزاری آئین بزرگ داشت روز معمار  

آئین بزرگ داشت روز معمار با حضور رئیس سازمان ، هیئت مدیره ، دکتر فرح حبیب از اساتید برجسته کشوری در رشته معماری و پیشکسوتهاي معمار عضو سازمان و مهندسین معمار عضو در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در تاریخ 4شنبه سیزدهم اردی بهشت نودوشش برگزار گردید.
مشاهده متن کامل  برگزاری آئین بزرگ داشت روز معمارکانال تلگرام نظام
مهندسی خراسانشمالیآئین بزرگ داشت روز معمار با حضور رئیس سازمان ، هیئت مدیره ، دکتر فرح حبیب از اساتید برجسته کشوری

ادامه مطلب  

برگزاری آئین بزرگ داشت روز معمار  

آئین بزرگ داشت روز معمار با حضور رئیس سازمان ، هیئت مدیره ، دکتر فرح حبیب از اساتید برجسته کشوری در رشته معماری و پیشکسوتهاي معمار عضو سازمان و مهندسین معمار عضو در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در تاریخ 4شنبه سیزدهم اردی بهشت نودوشش برگزار گردید.
مشاهده متن کامل  برگزاری آئین بزرگ داشت روز معمارکانال تلگرام نظام
مهندسی خراسانشمالیآئین بزرگ داشت روز معمار با حضور رئیس سازمان ، هیئت مدیره ، دکتر فرح حبیب از اساتید برجسته کشوری

ادامه مطلب  

کمبود فضای کار حرفه ای برای معمارها  

دومین گردهمايی بزرگ داشت روز معمار، روز قبل با حضور سرپرست جهاد دانشگاهی استان خوزستان، نايب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و ايرج اعتصام و فرح حبیب ،2 چهره ماندگار معماری ايران، در سالن آمفی تئاتر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی در اهواز برگزار گردید.
مشاهده متن کامل کمبود فضاي کار حرفه اي براي معمارهاکانال تلگرام
برقیدومین گردهمايی بزرگ داشت روز معمار، روز قبل با حضور سرپرست جهاد دانشگاهی استان خوزستان، نايب رییس ساز

ادامه مطلب  

کمبود فضای کار حرفه ای برای معمارها  

دومین گردهمايی بزرگ داشت روز معمار، روز قبل با حضور سرپرست جهاد دانشگاهی استان خوزستان، نايب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان و ايرج اعتصام و فرح حبیب ،2 چهره ماندگار معماری ايران، در سالن آمفی تئاتر مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی در اهواز برگزار گردید.
مشاهده متن کامل کمبود فضاي کار حرفه اي براي معمارهاکانال تلگرام
برقیدومین گردهمايی بزرگ داشت روز معمار، روز قبل با حضور سرپرست جهاد دانشگاهی استان خوزستان، نايب رییس ساز

ادامه مطلب  

دغدغه‌های حوزه معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملی پی گیری خواهد شد  

دبیر برگزاری گردهمايی ملی روز معمار با اشاره به اقدامات انجام شده در برگزاری گردهمايی ملی معماری در استان مازندران و استقبال مناسب معماران کشور از اين گردهمايی بیان کرد: دغدغه‌هاي بخش معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملی پی گیری خواهد شد.مشاهده متن کامل دغدغه‌هاي حوزه معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملی پی گیری خواهد شدکانال تلگرام
نظام مهندسی برقدبیر برگزاری گردهمايی ملی روز معمار با اشاره به اقدامات انجام شده در برگزاری گردهمايی ملی

ادامه مطلب  

دغدغه‌های حوزه معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملی پی گیری خواهد شد  

دبیر برگزاری گردهمايی ملی روز معمار با اشاره به اقدامات انجام شده در برگزاری گردهمايی ملی معماری در استان مازندران و استقبال مناسب معماران کشور از اين گردهمايی بیان کرد: دغدغه‌هاي بخش معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملی پی گیری خواهد شد.مشاهده متن کامل دغدغه‌هاي حوزه معماری از طرف دبیرخانه در سطوح ملی پی گیری خواهد شدکانال تلگرام
نظام مهندسی برقدبیر برگزاری گردهمايی ملی روز معمار با اشاره به اقدامات انجام شده در برگزاری گردهمايی ملی

ادامه مطلب  

ضرورت ایجاد شبکه ارتباطی بین دانشجوهای نخبه با استادان موفق برای پیشرفت جامعه  

سیدجواد انگجی روز در نخستین گردهمايی هنر معماری و شهرسازی اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بیان کرد: در صورت تبادل اطلاعات بین دانشجوهاي نخبه و استادان موفق و استفاده از امکانات دانشگاهی در اين حوزه علاوه بر افزايش دانش علمی دانشجوها سبب بهره مندی جامعه از ايده ها و طرحهاي علمی و پیشرفته میشود.مشاهده متن کامل ضرورت ايجاد شبکه ارتباطی بین دانشجوهاي نخبه با استادان موفق براي پیشرفت جامعهکانال تلگرام نظام
مهندسی تهرانسیدجواد انگجی ر

ادامه مطلب  

ضرورت ایجاد شبکه ارتباطی بین دانشجوهای نخبه با استادان موفق برای پیشرفت جامعه  

سیدجواد انگجی روز در نخستین گردهمايی هنر معماری و شهرسازی اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بیان کرد: در صورت تبادل اطلاعات بین دانشجوهاي نخبه و استادان موفق و استفاده از امکانات دانشگاهی در اين حوزه علاوه بر افزايش دانش علمی دانشجوها سبب بهره مندی جامعه از ايده ها و طرحهاي علمی و پیشرفته میشود.مشاهده متن کامل ضرورت ايجاد شبکه ارتباطی بین دانشجوهاي نخبه با استادان موفق براي پیشرفت جامعهکانال تلگرام نظام
مهندسی تهرانسیدجواد انگجی ر

ادامه مطلب  

تخریب المانهای معماران جوان در شیراز  

صبح 4شنبه در آستانه روزی که بنام شیراز نامیده شده است، معماران جوان و دانشجوهاي معماری شرکت کننده در سومین دوره مسابقه معماری "قوام الدین شیرازی"، چند ساعت پس از برگزاری اختتامیه توسط شهرداری شیراز تخریب شد! اقدامی که اعتراضهاي زیادی را بدنبال داشت .مشاهده متن کامل تخریب المانهاي معماران جوان در شیرازکانال تلگرام نظام
مهندسی خراسانرضویصبح 4شنبه در آستانه روزی که بنام شیراز نامیده شده است، معماران جوان و دانشجوهاي معماری شرکت کنن

ادامه مطلب  

تخریب المانهای معماران جوان در شیراز  

صبح 4شنبه در آستانه روزی که بنام شیراز نامیده شده است، معماران جوان و دانشجوهاي معماری شرکت کننده در سومین دوره مسابقه معماری "قوام الدین شیرازی"، چند ساعت پس از برگزاری اختتامیه توسط شهرداری شیراز تخریب شد! اقدامی که اعتراضهاي زیادی را بدنبال داشت .مشاهده متن کامل تخریب المانهاي معماران جوان در شیرازکانال تلگرام نظام
مهندسی خراسانرضویصبح 4شنبه در آستانه روزی که بنام شیراز نامیده شده است، معماران جوان و دانشجوهاي معماری شرکت کنن

ادامه مطلب  

عدم تعامل شهرداری با نظام مهندسی/ شورای شهر جای سلبریتیها نیست / تاکید شهرداری به اشتباه در مدیریت م  

بهمنی بیان کرد: در بحث معماری شهری دچار تشتت آرا هستیم و درحال حاضر مدیرهاي شهرداری خود اعتراف میکنند.مشاهده متن کامل عدم تعامل شهرداری با نظام مهندسی/ شوراي شهر جاي سلبریتیها نیست / تاکید شهرداری به اشتباه در مدیریت معماری شهرکانال تلگرام نظام
مهندسی قزوینبهمنی بیان کرد: در بحث معماری شهری دچار تشتت آرا هستیم و درحال حاضر مدیرهاي شهرداری خود اعتراف میکنند.مشاهده متن کامل عدم تعامل شهرداری با نظام مهندسی/ شوراي شهر جاي سلبریتیها نیس

ادامه مطلب  

عدم تعامل شهرداری با نظام مهندسی/ شورای شهر جای سلبریتیها نیست / تاکید شهرداری به اشتباه در مدیریت م  

بهمنی بیان کرد: در بحث معماری شهری دچار تشتت آرا هستیم و درحال حاضر مدیرهاي شهرداری خود اعتراف میکنند.مشاهده متن کامل عدم تعامل شهرداری با نظام مهندسی/ شوراي شهر جاي سلبریتیها نیست / تاکید شهرداری به اشتباه در مدیریت معماری شهرکانال تلگرام نظام
مهندسی قزوینبهمنی بیان کرد: در بحث معماری شهری دچار تشتت آرا هستیم و درحال حاضر مدیرهاي شهرداری خود اعتراف میکنند.مشاهده متن کامل عدم تعامل شهرداری با نظام مهندسی/ شوراي شهر جاي سلبریتیها نیس

ادامه مطلب  

فروش اینکدر های BEI | سنسور BEI  

بازرگانی پیمان الکتریک ارائه و پخش انکودر هاي بی اي آی BEIدر زیر به برخی از کدهاي انکودر BEI  اشاره شده است:BEI Incremental Encoder 10000 ppr 12000rpm Round 5 → 28 V dc01124-001Sensor, Rotary, 180 Deg93601803Sensor, Rotary, 360 Deg93603603BEI Incremental Encoder 1000 ppr 12000rpm Flatted 5 → 28 V dc01002-5171BEI Absolute Encoder 4096 ppr 12000rpm Flatted 5 → 28 V dc01079-001Sensor, Rotary, 90 Deg93600901Sensor, Rotary, 45 Deg93600451BEI Encoder Programming Cable60031-101Sensor, Rotary, 270 Deg93602703BEI Incremental Encoder 8000rpm Single 5 → 28 V dc01039-2863BEI Incremental Encoder 8000rpm Single 5 → 28 V dc01039-2635BEI Incremental Encoder 6000rpm 5 → 28 V dc01072-225جهت کسب اطلاعا

ادامه مطلب  

فروش اینکدر های BEI | سنسور BEI  

بازرگانی پیمان الکتریک ارائه و پخش انکودر هاي بی اي آی BEIدر زیر به برخی از کدهاي انکودر BEI  اشاره شده است:BEI Incremental Encoder 10000 ppr 12000rpm Round 5 → 28 V dc01124-001Sensor, Rotary, 180 Deg93601803Sensor, Rotary, 360 Deg93603603BEI Incremental Encoder 1000 ppr 12000rpm Flatted 5 → 28 V dc01002-5171BEI Absolute Encoder 4096 ppr 12000rpm Flatted 5 → 28 V dc01079-001Sensor, Rotary, 90 Deg93600901Sensor, Rotary, 45 Deg93600451BEI Encoder Programming Cable60031-101Sensor, Rotary, 270 Deg93602703BEI Incremental Encoder 8000rpm Single 5 → 28 V dc01039-2863BEI Incremental Encoder 8000rpm Single 5 → 28 V dc01039-2635BEI Incremental Encoder 6000rpm 5 → 28 V dc01072-225جهت کسب اطلاعا

ادامه مطلب  

"راه‌اندازی ربات تلگرام پرتال فدراسیون"  

به آگاهی می‌رساند؛ ربات
تلگرام پرتال فدراسیون از روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه راه اندازی شد. اعضاي
فدراسیون می‌توانند از طریق لینک زیر و یا از طریق سايت فدراسیون به ربات تلگرام
پرتال فدراسیون بپیوندند.
شايان ذکر است  با
ورود به سیستم و ثبت یوزر و پسوردتان پیام‌هاي پرتال به تلگرام شما ارسال خواهد
شد.
هم اکنون پیام ثبت نام دوره ها،
مسابقات، قبولی دوره، صدور حکم،ارسال رمز جدید و پیام هاي دیگر پرتال از اين طریق
ارسال می شود.
https://telegram.me/msfiportal_bot

ادامه مطلب  

"راه‌اندازی ربات تلگرام پرتال فدراسیون"  

به آگاهی می‌رساند؛ ربات
تلگرام پرتال فدراسیون از روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه راه اندازی شد. اعضاي
فدراسیون می‌توانند از طریق لینک زیر و یا از طریق سايت فدراسیون به ربات تلگرام
پرتال فدراسیون بپیوندند.
شايان ذکر است  با
ورود به سیستم و ثبت یوزر و پسوردتان پیام‌هاي پرتال به تلگرام شما ارسال خواهد
شد.
هم اکنون پیام ثبت نام دوره ها،
مسابقات، قبولی دوره، صدور حکم،ارسال رمز جدید و پیام هاي دیگر پرتال از اين طریق
ارسال می شود.
https://telegram.me/msfiportal_bot

ادامه مطلب  

فروش انواع اینکودر  

بازرگانی پیمان الکتریک، فروش انواع انکدر در برند هاي:TRUCKSIKOBEI SENSORABBHEIDENHAINBALLUFFifmMitutoyoASMNEWALLRENISHAWPEPPERL+FUCHSNTN SNRMaxon MotorBaumerFAULHABERHENGSTLERDATA LOGICELGOELESTAELCIS ENCODERKublerAutonicsTRelectronicsolartronCAMILLEBAUERDUNKER MOTORENLIKAGES GROUPREERPOSICPOSITAL FRABASICKITAL SENSORELAPWACHENDORFFGIVI MISUREASSUN MOTORELBOUS DIGITALGPIBURSTERTRMCOELIANSAK INDUSTRIESFAGOROMRONTIMKENBAUMERLENORD+BAUERINTECNOTRUMETERMEGATRONELECTRO SENSORIPFLEINE LINDEELTRAZANDER AACHENGEMACEVER ELETTRONICASCANCONELECTRONICAOPKONAMCIAVAGOROTIONALKOMETجهت کسب اطلاعات بیشتر و یا جهت مشاهده کاتالوگ به وبسايت پیمان الکتریک مراجعه فرمايید:www.peymanelectric.comشم

ادامه مطلب  

فروش انواع اینکودر  

بازرگانی پیمان الکتریک، فروش انواع انکدر در برند هاي:TRUCKSIKOBEI SENSORABBHEIDENHAINBALLUFFifmMitutoyoASMNEWALLRENISHAWPEPPERL+FUCHSNTN SNRMaxon MotorBaumerFAULHABERHENGSTLERDATA LOGICELGOELESTAELCIS ENCODERKublerAutonicsTRelectronicsolartronCAMILLEBAUERDUNKER MOTORENLIKAGES GROUPREERPOSICPOSITAL FRABASICKITAL SENSORELAPWACHENDORFFGIVI MISUREASSUN MOTORELBOUS DIGITALGPIBURSTERTRMCOELIANSAK INDUSTRIESFAGOROMRONTIMKENBAUMERLENORD+BAUERINTECNOTRUMETERMEGATRONELECTRO SENSORIPFLEINE LINDEELTRAZANDER AACHENGEMACEVER ELETTRONICASCANCONELECTRONICAOPKONAMCIAVAGOROTIONALKOMETجهت کسب اطلاعات بیشتر و یا جهت مشاهده کاتالوگ به وبسايت پیمان الکتریک مراجعه فرمايید:www.peymanelectric.comشم

ادامه مطلب  

تاکید بر پابرجا ماندن کارگاه و مسابقه معماری قوام‌الدین‌شیرازی در شیراز/ برگزاری مسابقه‌ای جریان‌ ساز در بخش معماری و شهرسازی  

عبدالوهاب زنگنه بدنبال برگزاری مسابقه و سومین کارگاه مسابقه طراحی و ساخت قوام‌الدین‌شیرازی دبیر سومین کارگاه ضمن تاکید بر پابرجا ماندن کارگاه و مسابقه فوق در شیراز،بیان کرد: برگزاری اين مسابقه کاری موقت و مقطعی کوتاه مدت و از روی هیجان و جوزدگی گذرا نیست که در مقطعی از زمان متوقف گردد، بلکه ما و تمام همکاران مان تاکید بر پابرجا ماندن اين موضوع بعنوان یک جریان بسیار مثبت در رشته معماری و مهندسی کشور داریم.مشاهده متن کامل تاکید بر پابر

ادامه مطلب  

تاکید بر پابرجا ماندن کارگاه و مسابقه معماری قوام‌الدین‌شیرازی در شیراز/ برگزاری مسابقه‌ای جریان‌ ساز در بخش معماری و شهرسازی  

عبدالوهاب زنگنه بدنبال برگزاری مسابقه و سومین کارگاه مسابقه طراحی و ساخت قوام‌الدین‌شیرازی دبیر سومین کارگاه ضمن تاکید بر پابرجا ماندن کارگاه و مسابقه فوق در شیراز،بیان کرد: برگزاری اين مسابقه کاری موقت و مقطعی کوتاه مدت و از روی هیجان و جوزدگی گذرا نیست که در مقطعی از زمان متوقف گردد، بلکه ما و تمام همکاران مان تاکید بر پابرجا ماندن اين موضوع بعنوان یک جریان بسیار مثبت در رشته معماری و مهندسی کشور داریم.مشاهده متن کامل تاکید بر پابر

ادامه مطلب  

"ایجاد کانال مربیان جهت ارتباط بیشتر کمیته آموزش با مربیان"  

به آگاهی می‌رساند؛ توسعه کمی
وکیفی ورزش کوه‌نوردی و صعودهاي ورزشی در بین علاقمندان به فراگیری علوم، فنون و
مهارت‌هاي اين رشته ورزشی جذاب، مسئولیت متولیان اين رشته ورزشی را در حوزه آموزش
صحیح و علمی بیش از پیش افزايش داده است. از اين رو، دیگر فعالیت در کوهستان در سايه
ايمنی و در راستاي توسعه و تقویت ورزش کوه‌نوردی با آموزش هاي تجربی امکان‌پذیر نیست
و تربیت کوه‌نوردانی آگاه به مسائل روز علمی در کوه‌نوردی در کنار تجربه‌اي که به
همراه مر

ادامه مطلب  

"ایجاد کانال مربیان جهت ارتباط بیشتر کمیته آموزش با مربیان"  

به آگاهی می‌رساند؛ توسعه کمی
وکیفی ورزش کوه‌نوردی و صعودهاي ورزشی در بین علاقمندان به فراگیری علوم، فنون و
مهارت‌هاي اين رشته ورزشی جذاب، مسئولیت متولیان اين رشته ورزشی را در حوزه آموزش
صحیح و علمی بیش از پیش افزايش داده است. از اين رو، دیگر فعالیت در کوهستان در سايه
ايمنی و در راستاي توسعه و تقویت ورزش کوه‌نوردی با آموزش هاي تجربی امکان‌پذیر نیست
و تربیت کوه‌نوردانی آگاه به مسائل روز علمی در کوه‌نوردی در کنار تجربه‌اي که به
همراه مر

ادامه مطلب  

كت تك پارچه كرپ مازراتى در هفت رنگ  

کانال تلگرامی ما @maaarkoo
کد ۱۴كت تك پارچه كرپ مازراتى در هفت رنگ (شیرى-مشكى-قرمز--بادمجونى-یاسى-كرم-سبز بنتون)  با دوخت فوق العاده عالى و تنخورى بى نظیر

ادامه مطلب  

.  

آزی گفت نه!سرمايه گذاری روی آدمها خیلی سخت شده.آدم بايد یه شب . یه رووز ازدواج کنه فرداشم دنیارو بگرده عکساشم بذاره تو تلگرام و اينستا ، بهر صورت دنیا 2 روزه ، اما اين حادثه 3 تا نقطه مثبت داشت.1.من یه بار رسمی با یه نفر آدم هسته اي حرف زدم!2.به چیزی که خواستم رسیدم.3.فهمیدم کلا" برا ازدواج ادم بايد میلیونر باشه و شرايط بالاو اينکه با شرايط فعلی اگه دنیاشو نداشت اخرتش رو داشته باشه.شکت عشقی هم فاز نمیده.کاش اونايی مبتلا به عشق به وصال رسیده بوده

ادامه مطلب  

.  

آزی گفت نه!سرمايه گذاری روی آدمها خیلی سخت شده.آدم بايد یه شب . یه رووز ازدواج کنه فرداشم دنیارو بگرده عکساشم بذاره تو تلگرام و اينستا ، بهر صورت دنیا 2 روزه ، اما اين حادثه 3 تا نقطه مثبت داشت.1.من یه بار رسمی با یه نفر آدم هسته اي حرف زدم!2.به چیزی که خواستم رسیدم.3.فهمیدم کلا" برا ازدواج ادم بايد میلیونر باشه و شرايط بالاو اينکه با شرايط فعلی اگه دنیاشو نداشت اخرتش رو داشته باشه.شکت عشقی هم فاز نمیده.کاش اونايی مبتلا به عشق به وصال رسیده بوده

ادامه مطلب  

مروری بر مطالب هفته ی گذشته  

در هفته ی گذشته در همهمه به موضوعات زیر پرداختیم:اگر به کانادا سفر می کنید, لازم است یکبار هم که شده از پارک یخی زمستانی دیدن نمايید. همان طور که مشخص است کانادا به علت قرار گیری در نزدیکی قطب, کاملا سرد و برفیست. جالب است که همین برف و یخبندان دلیل خوبی براي جذب گردشگران به اين مکان شده است. اگر قصد سفر به شهر استانبول در ترکيه را دارید لازم است یکی از هتل هاي لوکس و مجلل را در اين شهر بشناسید و قبل از اقدام به حرکت اتاقی مناسب و درخورتان رزرو

ادامه مطلب  

جلسه ترکیه و آمریکا برای استرداد «گولن»  

جلسه ترکيه و آمریکا براي استرداد «گولن»«بکر
بوزداغ» وزیر دادگستری ترکيه و «جف سشنز» همتاي آمریکايی او طی دیدار ۴۵
دقیقه‌اي که در مقر وزارتخانه دادگستری ايالات متحده در «واشنگتن» داشتند
درباره موضوع دستگیری گولن پیش از استرداد به ترکيه صحبت کردند. به
نوشته روزنامه «دیلی صاباح» بوزداغ در اين دیدار از سشنز خواست هرچه
سریعتر پرونده‌هايی را که از سوی ترکيه به آمریکا ارسال شده، به دادگاه
ارجاع داده شود. 

ادامه مطلب  

بی احساس  

درست به فاصله چندماه از هم به دنیا اومدیم. پدرانمون دوستان قدیمی بودند و دوشادوش هم میجنگیدند و ما بزرگ میشدیم. بعدها هردو خانواده به اصفهان منتقل شدیم و در اونجا هم همبازی هم بودیم. زمانه گذشت و بزرگ شدیم. در تهران خونه هامون در نزدیکی هم بود اما دیگه کمتر همدیگر رو دیدیم. بعد ازچندوقت مهاجرت کردند و شدند شهروند رسمی کانادا... . بعد از گذشت سه سال،امروز دوباره دیدمش. توی تلگرام بهم گفته بود خیلی بی احساسم ... . اين شد که رفتم دیدنش، شام رو با هم خ

ادامه مطلب  

راهنمای سفر به شهر آلانیا  

آلانیا از جمله شهرهاي ترکيه در کرانه هاي دریاي مدیترانه است که به سبب داشتن سواحل زیبا و رونق داشتن انواع تفریحات ابی مورد استقبال گردشگران تور ترکيه قرار گرفته و محیط آرام و بی هیاهوی آن نسبت به شهرهايی چون انتالیا سبب شده تا گردشگران آن را براي استراحت انتخاب کنند . آلانیا در قسمت شرقی انتالیا و در فاصله حدود 138 کیلومتری اين شهر واقع شده و طبیعت زیبا همراه با آب و هواي مطلوب مدیترانه اي و چشم اندازهاي خیره کننده بر جذابیت اين شهر مهم افزود

ادامه مطلب  

معافیت پزشکی خدمات سربازی نظام وظیفه  

معافیت پزشکی خدمات سربازی نظام وظیفه
معافیت پزشکی خدمت سربازی نظام وظیفه، معافیت پزشکی سربازی، معافیت پزشکی خدمت
شرايط معافیت پزشکی سربازی، مراحل معافیت پزشکی سربازی
انواع معافیت پزشکی خدمات سربازی، اخبار معافیت پزشکی خدمت سربازی
مشاوره تلفنی سؤالات متداول معافیت پزشکی خدمات سربازی
جهت اطلاع از شرايط دریافت معافیت پزشکی خدمات سربازی نظام وظیفهو سوالات نظام وظیفه
میتوانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون گرفتن کد با شماره ۹۰۹۹

ادامه مطلب  

فروش انکدر بامر baumer IVO  

ارائه و پخش انکودر هاي بامر آی وی اوُ (Baumer IVO) در بازرگانی پیمان الکتریک:در زیر به برخی از انکدر هاي Baumer IVO اشاره شده است:Baumer IVO Incremental Encoder 500 ppr 10000rpm 4.75 → 30 V dcG1355.070C315Baumer IVO Incremental Encoder 1024 ppr 6000rpm Hollow 4.75 → 30 V dcGI342.N707123000    Baumer IVO Absolute Encoder 2048 ppr 6000rpm 10 → 30 V dcGXMMW.0203P32000    Baumer IVO Incremental Encoder 100 ppr 10000rpm 4.75 → 30 V dcGI355.070R041                                                 

ادامه مطلب  

فروش انکدر بامر baumer IVO  

ارائه و پخش انکودر هاي بامر آی وی اوُ (Baumer IVO) در بازرگانی پیمان الکتریک:در زیر به برخی از انکدر هاي Baumer IVO اشاره شده است:Baumer IVO Incremental Encoder 500 ppr 10000rpm 4.75 → 30 V dcG1355.070C315Baumer IVO Incremental Encoder 1024 ppr 6000rpm Hollow 4.75 → 30 V dcGI342.N707123000    Baumer IVO Absolute Encoder 2048 ppr 6000rpm 10 → 30 V dcGXMMW.0203P32000    Baumer IVO Incremental Encoder 100 ppr 10000rpm 4.75 → 30 V dcGI355.070R041                                                 

ادامه مطلب  

(بدون عنوان)  

شرکت خدمات مهندسی پزشکی همدم الکترونیک ارائه خدمات و تعمیرات در زمینه دستگاه هاي لیزر پوست و مو (IPL /SHR✓ RF✓ فرکشنالco2✓ ✓✓دايود✓✓الکساندرايت✓✓) و اتوکلاو 
ارائه خدمات با هزینه اي بسیار مقرون بصرفه و با کیفیت بسیار عالی و تضمینی
راه هاي ارتباطی ما : 
مهندس دربندی زاده
۰۹۱۲۲۳۳۹۴۶۴
تلگرام شرکت خدمات مهندسی پزشکی همدم الکترونیک
https://telegram.me/hamdamelectronic1395
اينستاگرام :  hamdamelectronic 
باسرچ کلمه✓ همدم الکترونیک ✓ در اينستاگرام می توانید صف

ادامه مطلب  

مشاوره خدمت سربازی نظام وظیفه  

مشاوره خدمت سربازی نظام وظیفه
مشاوره خدمت سربازی نظام وظیفه، مشاوره تلفنی سؤالات متداول سربازی
خرید خدمت سربازی، کسری خدمت سربازی و راه هاي کسر خدمت، شرايط معافیت کفالت
مشاوره معافیت هاي پزشکی و انواع معافیت ها، امریه سربازی ارگان هاي دولتی و خصوصی و انواع امریه ها
شرايط کسری خدمت و انواع معافیت هاي خانواده معظم شهدا،ايثارگران،رزمندگان،جانبازان و …
 
جهت مشاوره مشاوره خدمت سربازی نظام وظیفه و پاسخگویی به سوالات نظام

ادامه مطلب  

مشاوره خدمت سربازی نظام وظیفه  

مشاوره خدمت سربازی نظام وظیفه
مشاوره خدمت سربازی نظام وظیفه، مشاوره تلفنی سؤالات متداول سربازیخرید خدمت سربازی، کسری خدمت سربازی و راه هاي کسر خدمت، شرايط معافیت کفالتمشاوره معافیت هاي پزشکی و انواع معافیت ها، امریه سربازی ارگان هاي دولتی و خصوصی و انواع امریه هاشرايط کسری خدمت و انواع معافیت هاي خانواده معظم شهدا،ايثارگران،رزمندگان،جانبازان و …
 
جهت مشاوره مشاوره خدمت سربازی نظام وظیفه و پاسخگویی به سوالات نظام وظیفه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1