دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام یادت می افتم  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم
دانلود آهنگ پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای يادت مي افتم با صدای پیمان زارعی و یاسر بینام از شب صدا
Download Ahang Jadid Peyman Zarei - Yadet Mioftam

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام یادت می افتم  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم
دانلود آهنگ پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای يادت مي افتم با صدای پیمان زارعی و یاسر بینام از شب صدا
Download Ahang Jadid Peyman Zarei - Yadet Mioftam

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام یادت می افتم  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم
دانلود آهنگ پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای يادت مي افتم با صدای پیمان زارعی و یاسر بینام از شب صدا
Download Ahang Jadid Peyman Zarei - Yadet Mioftam

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام یادت می افتم  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم
دانلود آهنگ پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای يادت مي افتم با صدای پیمان زارعی و یاسر بینام از شب صدا
Download Ahang Jadid Peyman Zarei - Yadet Mioftam

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام یادت می افتم  

دانلود آهنگ جدید پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم
دانلود آهنگ پیمان زارعی و یاسر بینام به نام يادت مي افتم، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با لینک مستقیم ، همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای يادت مي افتم با صدای پیمان زارعی و یاسر بینام از شب صدا
Download Ahang Jadid Peyman Zarei - Yadet Mioftam

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

هست؟  

دگرگون کرده‌ای معنای هر شعری که خواندم منتو حتی معنی حزنیکه در قلبم  نشاندم منتو معنی کرده‌ای معشوقه را با خودمرا عاشقرسیدن را بسان حسرتی مادامشریک ترس  شب‌های سیاهت رابه پایان شبت ناکامتو معنی کرده‌ای رگبار تند گريه را آرامو رفتی در شبی که معنی آلودگی مي‌دادسقف سوگواری بر سرمپیغام تلخ بی تو این آوارگی مي‌دادو ماتم معنی یک سوگواری بودکه طعم لحظه‌های منبه این شرمندگی مي‌داددگرگون کرده‌ای اماهنوزم چیزی هایی هستشبیه آنچه پیش از

ادامه مطلب  

متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست  

متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرستLyrics Music Reza Sarparast Ghalbe Mariz
ترانه و شعر آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
چند وقته که رفتی انگاری یه ساله با زندگی بی تو مردن شرف دارهتو جهنمه خاطراتت هنوزم خون گريه ميکردم با قلبه مریضم
مثله یه بیمارم که کردن جوابم کاشکی بميرم تا از پا نیفتادمابن خونه بی تو منو ميده عذابم رو نیمکتای پارک بعد تو ميخوابم
بارونه پاییزم از گريه لبریزم نميره فکر تو از ذهنم هنوزمبارونه پ

ادامه مطلب  

متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست  

متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرستLyrics Music Reza Sarparast Ghalbe Mariz
ترانه و شعر آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
چند وقته که رفتی انگاری یه ساله با زندگی بی تو مردن شرف دارهتو جهنمه خاطراتت هنوزم خون گريه ميکردم با قلبه مریضم
مثله یه بیمارم که کردن جوابم کاشکی بميرم تا از پا نیفتادمابن خونه بی تو منو ميده عذابم رو نیمکتای پارک بعد تو ميخوابم
بارونه پاییزم از گريه لبریزم نميره فکر تو از ذهنم هنوزمبارونه پ

ادامه مطلب  

متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست  

متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
متن آهنگ قلب مریض رضا سرپرستLyrics Music Reza Sarparast Ghalbe Mariz
ترانه و شعر آهنگ قلب مریض رضا سرپرست
چند وقته که رفتی انگاری یه ساله با زندگی بی تو مردن شرف دارهتو جهنمه خاطراتت هنوزم خون گريه ميکردم با قلبه مریضم
مثله یه بیمارم که کردن جوابم کاشکی بميرم تا از پا نیفتادمابن خونه بی تو منو ميده عذابم رو نیمکتای پارک بعد تو ميخوابم
بارونه پاییزم از گريه لبریزم نميره فکر تو از ذهنم هنوزمبارونه پ

ادامه مطلب  

من به یادت قسم که دیگه تاب دوری ندارم  

تو یه حس عميقی با دردام رفیقی هنوزممن یه شبنم که ميخوام همش با خیالت بسوزمتو یه عمرِ غریبی تو این شهر بی عشقِ ، صد رنگمن سکوت ميکنم بی تو با خاطراتت ، چه دلتنگخودت بگو با کی درد و دل کنم ميون این غریبه هاخودت بگو جز تو کی شده دلیل بغض و زخم این صداخودت بگو خودت بگو .....خودت بگو بی عشقت چجوری ميشه لحظه رو ادامه دادخودت بگو غیر از دیدنت چی مونده که حالا دلم بخوادخودت بگو خودت بگو ....باز تو ميگیری دستامو ميگی نترس من همينجامباز بیدار ميشم از خواب و ب

ادامه مطلب  

من به یادت قسم که دیگه تاب دوری ندارم  

تو یه حس عميقی با دردام رفیقی هنوزممن یه شبنم که ميخوام همش با خیالت بسوزمتو یه عمرِ غریبی تو این شهر بی عشقِ ، صد رنگمن سکوت ميکنم بی تو با خاطراتت ، چه دلتنگخودت بگو با کی درد و دل کنم ميون این غریبه هاخودت بگو جز تو کی شده دلیل بغض و زخم این صداخودت بگو خودت بگو .....خودت بگو بی عشقت چجوری ميشه لحظه رو ادامه دادخودت بگو غیر از دیدنت چی مونده که حالا دلم بخوادخودت بگو خودت بگو ....باز تو ميگیری دستامو ميگی نترس من همينجامباز بیدار ميشم از خواب و ب

ادامه مطلب  

من به یادت قسم که دیگه تاب دوری ندارم  

تو یه حس عميقی با دردام رفیقی هنوزممن یه شبنم که ميخوام همش با خیالت بسوزمتو یه عمرِ غریبی تو این شهر بی عشقِ ، صد رنگمن سکوت ميکنم بی تو با خاطراتت ، چه دلتنگخودت بگو با کی درد و دل کنم ميون این غریبه هاخودت بگو جز تو کی شده دلیل بغض و زخم این صداخودت بگو خودت بگو .....خودت بگو بی عشقت چجوری ميشه لحظه رو ادامه دادخودت بگو غیر از دیدنت چی مونده که حالا دلم بخوادخودت بگو خودت بگو ....باز تو ميگیری دستامو ميگی نترس من همينجامباز بیدار ميشم از خواب و ب

ادامه مطلب  

 

حس ميکنم بهترم کمي !به طرز ناباورانه ای صحبتاشون باعث شد حس بهتری بگیرم . گاهی "دوست" هدیه ای هست که نادیدش ميگیری ولی سر بزنگاه يادت ميارن چقدر با ارزشن.هنوزم از ته دلم ميخوام صبح فردارو نبینم!هنوزم داغون و از هم پاشیدم.هنوزشم نميتونم با تصور چیزی و شرایطی بهتر از اونی که خودم ميخوام، حال بهتری داشته باشم.هنورشم کافیه یادم بیاد چیشده و بشینم ساعتها زار بزنم براش.ولی مقداری از لحاظ منطقی، تعدیل شد اوضاعم! هرچند ممکنه تحت هیجان و موقتی با

ادامه مطلب  

 

حس ميکنم بهترم کمي !به طرز ناباورانه ای صحبتاشون باعث شد حس بهتری بگیرم . گاهی "دوست" هدیه ای هست که نادیدش ميگیری ولی سر بزنگاه يادت ميارن چقدر با ارزشن.هنوزم از ته دلم ميخوام صبح فردارو نبینم!هنوزم داغون و از هم پاشیدم.هنوزشم نميتونم با تصور چیزی و شرایطی بهتر از اونی که خودم ميخوام، حال بهتری داشته باشم.هنورشم کافیه یادم بیاد چیشده و بشینم ساعتها زار بزنم براش.ولی مقداری از لحاظ منطقی، تعدیل شد اوضاعم! هرچند ممکنه تحت هیجان و موقتی با

ادامه مطلب  

52  

سلام:)داشتم پست های قبلی رو ميخوندم...چقدر اتفاق افتاده تا الاناز ماجرای خواستگاری خیلی جدی ایی که داشتم و پیشنهاد ها و اتفاق های دانشگاه و بیمارستان...هنوزم همونم. همون  زهرایی که شبا دلش ميگیره ,همونی که هنوزم با تنهاییش حال ميکنه و نميدونه چرا باید کسی رو تو زندگیش را بده...همونی که هنوز بهترین دوستش آیداس...امتحانام خوب بود معدلم 18/22 شد ... تو دانشگاه شخصیتم مورد تایید استاداست  در واقع روم حساب باز ميکننولی هنوزم نتونستم خیلی با این رشت

ادامه مطلب  

52  

سلام:)داشتم پست های قبلی رو ميخوندم...چقدر اتفاق افتاده تا الاناز ماجرای خواستگاری خیلی جدی ایی که داشتم و پیشنهاد ها و اتفاق های دانشگاه و بیمارستان...هنوزم همونم. همون  زهرایی که شبا دلش ميگیره ,همونی که هنوزم با تنهاییش حال ميکنه و نميدونه چرا باید کسی رو تو زندگیش را بده...همونی که هنوز بهترین دوستش آیداس...امتحانام خوب بود معدلم 18/22 شد ... تو دانشگاه شخصیتم مورد تایید استاداست  در واقع روم حساب باز ميکننولی هنوزم نتونستم خیلی با این رشت

ادامه مطلب  

52  

سلام:)داشتم پست های قبلی رو ميخوندم...چقدر اتفاق افتاده تا الاناز ماجرای خواستگاری خیلی جدی ایی که داشتم و پیشنهاد ها و اتفاق های دانشگاه و بیمارستان...هنوزم همونم. همون  زهرایی که شبا دلش ميگیره ,همونی که هنوزم با تنهاییش حال ميکنه و نميدونه چرا باید کسی رو تو زندگیش را بده...همونی که هنوز بهترین دوستش آیداس...امتحانام خوب بود معدلم 18/22 شد ... تو دانشگاه شخصیتم مورد تایید استاداست  در واقع روم حساب باز ميکننولی هنوزم نتونستم خیلی با این رشت

ادامه مطلب  

52  

سلام:)داشتم پست های قبلی رو ميخوندم...چقدر اتفاق افتاده تا الاناز ماجرای خواستگاری خیلی جدی ایی که داشتم و پیشنهاد ها و اتفاق های دانشگاه و بیمارستان...هنوزم همونم. همون  زهرایی که شبا دلش ميگیره ,همونی که هنوزم با تنهاییش حال ميکنه و نميدونه چرا باید کسی رو تو زندگیش را بده...همونی که هنوز بهترین دوستش آیداس...امتحانام خوب بود معدلم 18/22 شد ... تو دانشگاه شخصیتم مورد تایید استاداست  در واقع روم حساب باز ميکننولی هنوزم نتونستم خیلی با این رشت

ادامه مطلب  

52  

سلام:)داشتم پست های قبلی رو ميخوندم...چقدر اتفاق افتاده تا الاناز ماجرای خواستگاری خیلی جدی ایی که داشتم و پیشنهاد ها و اتفاق های دانشگاه و بیمارستان...هنوزم همونم. همون  زهرایی که شبا دلش ميگیره ,همونی که هنوزم با تنهاییش حال ميکنه و نميدونه چرا باید کسی رو تو زندگیش را بده...همونی که هنوز بهترین دوستش آیداس...امتحانام خوب بود معدلم 18/22 شد ... تو دانشگاه شخصیتم مورد تایید استاداست  در واقع روم حساب باز ميکننولی هنوزم نتونستم خیلی با این رشت

ادامه مطلب  

من هنوزم منتظرم...!  

این جمله که ميگه " همـه چیزهــای از دسـت رفتــــــه یک روز برمي گـــردنـد ،
اما درسـت وقتــی که یــاد مي گیــریم بـــدون آنهـا زندگــــی کنیـم !" برای من هیچ وقت صدق نکرد....
من هنوز هم منتظر خیلی از چیزها یا خیلی از کسایی هستم که از دستشون دادم...مثلا هنوز منتظرم یک روز جلوی بلوارx "ق" رو درحالی که ميخنده ببینم!از همون خنده های طولانیش...از همون خنده هایی که چشماشو ميبست و سرشو ميذاشت رو ميز....!
مثلا من منتظرم یک روز که گوشیمو چک ميکنم "ف" پیغام بده

ادامه مطلب  

من هنوزم منتظرم...!  

این جمله که ميگه " همـه چیزهــای از دسـت رفتــــــه یک روز برمي گـــردنـد ،
اما درسـت وقتــی که یــاد مي گیــریم بـــدون آنهـا زندگــــی کنیـم !" برای من هیچ وقت صدق نکرد....
من هنوز هم منتظر خیلی از چیزها یا خیلی از کسایی هستم که از دستشون دادم...مثلا هنوز منتظرم یک روز جلوی بلوارx "ق" رو درحالی که ميخنده ببینم!از همون خنده های طولانیش...از همون خنده هایی که چشماشو ميبست و سرشو ميذاشت رو ميز....!
مثلا من منتظرم یک روز که گوشیمو چک ميکنم "ف" پیغام بده

ادامه مطلب  

من هنوزم منتظرم...!  

این جمله که ميگه " همـه چیزهــای از دسـت رفتــــــه یک روز برمي گـــردنـد ،
اما درسـت وقتــی که یــاد مي گیــریم بـــدون آنهـا زندگــــی کنیـم !" برای من هیچ وقت صدق نکرد....
من هنوز هم منتظر خیلی از چیزها یا خیلی از کسایی هستم که از دستشون دادم...مثلا هنوز منتظرم یک روز جلوی بلوارx "ق" رو درحالی که ميخنده ببینم!از همون خنده های طولانیش...از همون خنده هایی که چشماشو ميبست و سرشو ميذاشت رو ميز....!
مثلا من منتظرم یک روز که گوشیمو چک ميکنم "ف" پیغام بده

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  

خیلی فرق داره با مایی که هنوزم برای یه تیکه لواشک دهنی همو دنبال میکنیم :||  

بسم الله مهربون :)
رفته بودیم خونه آزاده اینا ، بچه ها به زهرا خبر داده بودن ، اونم اومده بود با دختر هفت ماهه ش تازه *_* خیلی گوگولی و دلبر بود :)
من هميشه دوستیم رو با دوستاییم که ازدواج ميکنن کمرنگ ميکنم ، انقدی که دیگه کلا تموم شه ! امروزم بچه ها بهش گفته بودن بیاد اونم به خاطر نی نیش D;
اصن جنس دغدغه هامون خیلی فرق ميکرد ... حس ميکردم نسبت به ما خیلی بزرگتره ... نگرانی ها و دغدغه هاش مث ما نیست ... من و آزاده و نرگس هنوزم برای یه تیکه لواشکِ دهنی کلی د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1