تست روانشناسی  

تست روانشناسی:
به 5 پرسش زیر پاسخ داده 
خواهشا تمرکز کرده و اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو انتخاب کنید
1.خود را در یک جنگل تصور کنید:
1.جنگل سیاه است 
2.جنگل سبز است
3.جنگل پاییزی و زرد است
4.هیچکدام
2.خود را کنار دریا تصور کنید 
1.دریا طوفانی است
2.دریا آرام است
3.شب است
4.هیچکدام
3.کدام رنگ را بیشتر میپسندید؟
1.سیاه
2.طوسی
3.سفید
4.هیچکدام
4.در یک روز گرم و تابستانی کدام را میپسندید؟
1.بستنی
2.آب
3.غذای گرم
4.هیچکدام
5.فرد رویا های شما 
1.قد بلند است
2.قد.کوت

ادامه مطلب  

تست روانشناسی  

تست روانشناسی:
به 5 پرسش زیر پاسخ داده 
خواهشا تمرکز کرده و اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو انتخاب کنید
1.خود را در یک جنگل تصور کنید:
1.جنگل سیاه است 
2.جنگل سبز است
3.جنگل پاییزی و زرد است
4.هیچکدام
2.خود را کنار دریا تصور کنید 
1.دریا طوفانی است
2.دریا آرام است
3.شب است
4.هیچکدام
3.کدام رنگ را بیشتر میپسندید؟
1.سیاه
2.طوسی
3.سفید
4.هیچکدام
4.در یک روز گرم و تابستانی کدام را میپسندید؟
1.بستنی
2.آب
3.غذای گرم
4.هیچکدام
5.فرد رویا های شما 
1.قد بلند است
2.قد.کوت

ادامه مطلب  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگ  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگقورقوری و استخر بزرگقورقوری یک قورباغه ی کوچولوی مهربان بود که با پدر و مادرش زندگی می کرد و دوستان زیادی داشت. قورقوری پسر مهربونی بود، به خاطر همین همه ی حیوونای جنگل اونو دوست داشتند. اما قورقوری یک کمی کنجکاو بود و وقتی برای گردش به جنگل می رفت حرف های پدر و مادرش یادش می رفت. یک روز صبح وقتی قورقوری از خواب بیدار شد، دید که هوا خیلی خوبه، به خاطر همین تصمیم گرفت که توی جنگل گشتی بزنه. اون روز وقتی قورق

ادامه مطلب  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگ  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگقورقوری و استخر بزرگقورقوری یک قورباغه ی کوچولوی مهربان بود که با پدر و مادرش زندگی می کرد و دوستان زیادی داشت. قورقوری پسر مهربونی بود، به خاطر همین همه ی حیوونای جنگل اونو دوست داشتند. اما قورقوری یک کمی کنجکاو بود و وقتی برای گردش به جنگل می رفت حرف های پدر و مادرش یادش می رفت. یک روز صبح وقتی قورقوری از خواب بیدار شد، دید که هوا خیلی خوبه، به خاطر همین تصمیم گرفت که توی جنگل گشتی بزنه. اون روز وقتی قورق

ادامه مطلب  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگ  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگقورقوری و استخر بزرگقورقوری یک قورباغه ی کوچولوی مهربان بود که با پدر و مادرش زندگی می کرد و دوستان زیادی داشت. قورقوری پسر مهربونی بود، به خاطر همین همه ی حیوونای جنگل اونو دوست داشتند. اما قورقوری یک کمی کنجکاو بود و وقتی برای گردش به جنگل می رفت حرف های پدر و مادرش یادش می رفت. یک روز صبح وقتی قورقوری از خواب بیدار شد، دید که هوا خیلی خوبه، به خاطر همین تصمیم گرفت که توی جنگل گشتی بزنه. اون روز وقتی قورق

ادامه مطلب  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگ  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگقورقوری و استخر بزرگقورقوری یک قورباغه ی کوچولوی مهربان بود که با پدر و مادرش زندگی می کرد و دوستان زیادی داشت. قورقوری پسر مهربونی بود، به خاطر همین همه ی حیوونای جنگل اونو دوست داشتند. اما قورقوری یک کمی کنجکاو بود و وقتی برای گردش به جنگل می رفت حرف های پدر و مادرش یادش می رفت. یک روز صبح وقتی قورقوری از خواب بیدار شد، دید که هوا خیلی خوبه، به خاطر همین تصمیم گرفت که توی جنگل گشتی بزنه. اون روز وقتی قورق

ادامه مطلب  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگ  

قصه کودکانه قورقوری و استخر بزرگقورقوری و استخر بزرگقورقوری یک قورباغه ی کوچولوی مهربان بود که با پدر و مادرش زندگی می کرد و دوستان زیادی داشت. قورقوری پسر مهربونی بود، به خاطر همین همه ی حیوونای جنگل اونو دوست داشتند. اما قورقوری یک کمی کنجکاو بود و وقتی برای گردش به جنگل می رفت حرف های پدر و مادرش یادش می رفت. یک روز صبح وقتی قورقوری از خواب بیدار شد، دید که هوا خیلی خوبه، به خاطر همین تصمیم گرفت که توی جنگل گشتی بزنه. اون روز وقتی قورق

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

اسرار جنگل تاریک | نویسنده : Zohreh.s.p "نویسنده انجمن نویسا " رمانکده  

اسرار جنگل تاریک

       اسرار جنگل تاریک | آندروید معمولی APK
         اسرار جنگل تاریک| آندروید حرفه ای  APK
     اسرار جنگل تاریک | آیفون - تبلت EPUB
اسرار جنگل تاریک | جاوا پرنیان JAR
 اسرار جنگل تاریک | جاوا کتابچه JAR
اسرار جنگل تاریک | پی دی اف  PDF

 ژانـر: ترسناک - هیجانی
خلاصه رمان :
جنگلی اسرارآمیز توجه محققان را جلب میکند،هر کسی وارد اون جنگل میشه به طرز وحشتناکی کشته میشه. سر این جنگل تاریک چیه؟!

ادامه مطلب  

جنگل دالخانی رامسر  

دالخانی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رامسر است   هنوز وجود دارد مکان لا زمانی که بتوانی در هوایش شنا کنی، با درخت هایش به رقص درآیی و آسمانش را نفس بکشی. جنگل دالخانی رامسر، یکی از زیباترین جنگل های ایران است که هنوز نتوانسته اند، تمامی بکر بودنش را تصاحب کنند و عشاقش را در حسرتش بگذارند. اقامت در جنگل دالخانی رامسر، بی شک جزو خاطرات شیرین عده ای و جزو آرزوهای در سر عده ای دیگر است. با همگردی همراه باشید تا بدانید جنگل دالخانی کجا

ادامه مطلب  

جنگل دالخانی رامسر  

دالخانی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رامسر است   هنوز وجود دارد مکان لا زمانی که بتوانی در هوایش شنا کنی، با درخت هایش به رقص درآیی و آسمانش را نفس بکشی. جنگل دالخانی رامسر، یکی از زیباترین جنگل های ایران است که هنوز نتوانسته اند، تمامی بکر بودنش را تصاحب کنند و عشاقش را در حسرتش بگذارند. اقامت در جنگل دالخانی رامسر، بی شک جزو خاطرات شیرین عده ای و جزو آرزوهای در سر عده ای دیگر است. با همگردی همراه باشید تا بدانید جنگل دالخانی کجا

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

درباره Nut job 2  

اکیخب میخوام درباره فیلم انیمیشنی که دیروز رفتم سینما دیدم صحبت کنم.Nut job یه انیمیشنه درباره حیوانات نصفه نیمه وحشی جنگل مثل خرگوش و سمور و سنجاب و راکون و حتی موشها که میخوان تو جنگل زندگی کنن.قسمت دومش درباره زندگی حیواناتی هست که رفتن یه مغازه اجیل فروشی پیدا کردن و شب و روز میخورن و میخوابن.یه روزی آجیل فروشی به خاطر حماقتشون منفجر میشه و اینا بی غذا میشن و میفتن دنبال غذا. میرن یه پارک پیدا میکنن ولی از بخت بد همون پارک در حال تبدیل شدن به

ادامه مطلب  

دشمنان گرافاتیتان ها (مهاجم هایی که گرافیتاتان ها در سرزمین های خود میدیدند)  

گرافاتیتان ها که یکی از گونه های دایناسور ها بودند دشمنانی داشتند به نامه براچیوساوروس ها معروف به برانکای ها و برانکای ها از بدترین نوع دایناسور های جنگل داینایناسور ها بودند و جنگل دایناسور ها به جنگل های سراسر کره ی زمین گفته میشد و برانکای ها فقط و فقط با گرافیتاتان ها مشکل داشتند و توانسته بودند پدران آنها آبداساوروس هارو منقرض کنند و براچیوساوروس ها یا همان برانکای ها ساکن جنگل های آفریقا بودند
تصویر گیرافاتیتان بالغ در ادامه مطلب..

ادامه مطلب  

دشمنان گرافاتیتان ها (مهاجم هایی که گرافیتاتان ها در سرزمین های خود میدیدند)  

گرافاتیتان ها که یکی از گونه های دایناسور ها بودند دشمنانی داشتند به نامه براچیوساوروس ها معروف به برانکای ها و برانکای ها از بدترین نوع دایناسور های جنگل داینایناسور ها بودند و جنگل دایناسور ها به جنگل های سراسر کره ی زمین گفته میشد و برانکای ها فقط و فقط با گرافیتاتان ها مشکل داشتند و توانسته بودند پدران آنها آبداساوروس هارو منقرض کنند و براچیوساوروس ها یا همان برانکای ها ساکن جنگل های آفریقا بودند
تصویر گیرافاتیتان بالغ در ادامه مطلب..

ادامه مطلب  

دشمنان گرافاتیتان ها (مهاجم هایی که گرافیتاتان ها در سرزمین های خود میدیدند)  

گرافاتیتان ها که یکی از گونه های دایناسور ها بودند دشمنانی داشتند به نامه براچیوساوروس ها معروف به برانکای ها و برانکای ها از بدترین نوع دایناسور های جنگل داینایناسور ها بودند و جنگل دایناسور ها به جنگل های سراسر کره ی زمین گفته میشد و برانکای ها فقط و فقط با گرافیتاتان ها مشکل داشتند و توانسته بودند پدران آنها آبداساوروس هارو منقرض کنند و براچیوساوروس ها یا همان برانکای ها ساکن جنگل های آفریقا بودند
تصویر گیرافاتیتان بالغ در ادامه مطلب..

ادامه مطلب  

عکس نوشته و دلنوشته درباره ی خدا تصویر و متن زیبا در مورد خدا  

عکس نوشته و دلنوشته درباره ی خدا تصویر و متن زیبا در مورد خدا
دانلود زیباترین جدیدترین و بهترین عکس نوشته ها و دلنوشته ها با موضوع خداوند
دانلود عکس نوشته های بسیار زیبا و احساسی درباره خدا
دانلود عکس نوشته نام خدا ویژه اشتراک گذاری در پروفایل و شبکه های اجتماعی
دانلود عکس نوشته های بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع خدا
دانلود تصاویر نوشته شده با نام خدا عکس های متن دار و نوشته شده با موضوع خدا
فازخونه بزرگترین منبع درج و نشر تصاویر زیبا راجع ب

ادامه مطلب  

عکس نوشته و دلنوشته درباره ی خدا تصویر و متن زیبا در مورد خدا  

عکس نوشته و دلنوشته درباره ی خدا تصویر و متن زیبا در مورد خدا
دانلود زیباترین جدیدترین و بهترین عکس نوشته ها و دلنوشته ها با موضوع خداوند
دانلود عکس نوشته های بسیار زیبا و احساسی درباره خدا
دانلود عکس نوشته نام خدا ویژه اشتراک گذاری در پروفایل و شبکه های اجتماعی
دانلود عکس نوشته های بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع خدا
دانلود تصاویر نوشته شده با نام خدا عکس های متن دار و نوشته شده با موضوع خدا
فازخونه بزرگترین منبع درج و نشر تصاویر زیبا راجع ب

ادامه مطلب  

فیلم ماه در جنگل  

دانلود فیلم ماه در جنگل  1396, دانلود کامل فیلم ایرانی ماه در جنگل 1396 سیامک شایقی, دانلود فیلم سینمایی جدید «ماه در جنگل» 1396 با لینک مستقیم کیفیت بالا عالی  1396 بدون نیاز به خرید اشتراک ویژه Vipباید زن باشد ابْر مونثی که یک عمر ببارد گاهی سر بر شانه ی کوهی و گاهی در عمق تنهایی... "رویا شاه حسین زاده" از کتاب: صدای زنگ در آمد : این کتاب یکی از کتاب های خوبیه که نمایشگاه کتاب امسال خریدم. دست مریزاد به خان

ادامه مطلب  

فیلم ماه در جنگل  

دانلود فیلم ماه در جنگل  1396, دانلود کامل فیلم ایرانی ماه در جنگل 1396 سیامک شایقی, دانلود فیلم سینمایی جدید «ماه در جنگل» 1396 با لینک مستقیم کیفیت بالا عالی  1396 بدون نیاز به خرید اشتراک ویژه Vipباید زن باشد ابْر مونثی که یک عمر ببارد گاهی سر بر شانه ی کوهی و گاهی در عمق تنهایی... "رویا شاه حسین زاده" از کتاب: صدای زنگ در آمد : این کتاب یکی از کتاب های خوبیه که نمایشگاه کتاب امسال خریدم. دست مریزاد به خان

ادامه مطلب  

فیلم ماه در جنگل  

دانلود فیلم ماه در جنگل  1396, دانلود کامل فیلم ایرانی ماه در جنگل 1396 سیامک شایقی, دانلود فیلم سینمایی جدید «ماه در جنگل» 1396 با لینک مستقیم کیفیت بالا عالی  1396 بدون نیاز به خرید اشتراک ویژه Vipباید زن باشد ابْر مونثی که یک عمر ببارد گاهی سر بر شانه ی کوهی و گاهی در عمق تنهایی... "رویا شاه حسین زاده" از کتاب: صدای زنگ در آمد : این کتاب یکی از کتاب های خوبیه که نمایشگاه کتاب امسال خریدم. دست مریزاد به خان

ادامه مطلب  

فیلم ماه در جنگل  

دانلود فیلم ماه در جنگل  1396, دانلود کامل فیلم ایرانی ماه در جنگل 1396 سیامک شایقی, دانلود فیلم سینمایی جدید «ماه در جنگل» 1396 با لینک مستقیم کیفیت بالا عالی  1396 بدون نیاز به خرید اشتراک ویژه Vipباید زن باشد ابْر مونثی که یک عمر ببارد گاهی سر بر شانه ی کوهی و گاهی در عمق تنهایی... "رویا شاه حسین زاده" از کتاب: صدای زنگ در آمد : این کتاب یکی از کتاب های خوبیه که نمایشگاه کتاب امسال خریدم. دست مریزاد به خان

ادامه مطلب  

آیا می دانید؟؟؟؟  

آیا می دانید درختان آمازون باران تولید می‌کنند!

جنگل های آمازون سرزمین آب و هوای عجیب محسوب می‌شود
 
جنگل های آمازون سرزمین آب و هوای عجیب محسوب می‌شود و به تازگی هم مشخص شده که در این نقطه از جهان درختان باران تولید می کنند!
 
به نظر می‌رسد همه چیز در جنگل‌های بارانی
آمازون عجیب و سؤال برانگیز باشد. اما یکی از این معماها بیش از سایرین
توجه محققان را به خود جلب کرده است.
 
اصولا
بارش باران در آمازون دو تا سه ماه پیش از آغاز وزش بادهای فصل

ادامه مطلب  

528 دانلود تحقیق: آشنایی با میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل و زمینه های شکل گیری آن 21 صفحه فایل ورد  

528 دانلود تحقیق: آشنایی با میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل و زمینه های شکل گیری آن 21 صفحه فایل ورد

528 دانلود تحقیق: آشنایی با میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل و زمینه های شکل گیری آن 21 صفحه فایل ورد

فهرست: نهضت جنگل و کودتای 1299 تولد و خصوصیات شخصیتی میرزا نقش میرزا در انقلاب مشروطه زمینه‌های شکل‌گیری نهضت‌ جنگل میرزا کوچک خان که بود؟ اعلام جمهوری میرزا کوچک خان در رشت مسکو و نهضت جنگل تبانی روس، انگلیس، رضاخان و ک

ادامه مطلب  

سقوط اخلاقی جامعه 2  

ناظر همون کلاس بودم. همون مدرس. همون بچه‌ها. 
این‌بار از بچه‌ها خواست که یه تیکه کاغذ بردارن و مشکلی که هیچ‌جوری و هیچ‌جا نمی‌تونن بگن رو بنویسن. گفت مشکلی رو بنویسن که نمیشه و نباید بلند خوندش. اسم هم نزنن. اسمشون هم لو نمیره. 
همه نوشتن.
می‌خواست نوشته‌ها رو بخونه - بدونِ اینکه مشخص باشه برای کی هست و کی نیست - و درباره‌ش یکی دوجمله بگه. و هم اینکه بچه‌ها ببینن مشکلاتشون فقط برای خودشون نیست و دیگرانی هم مشکل‌دار هستن. من که ناظر بودم و ح

ادامه مطلب  

 

خورش غوره بادمجان؛ غذای سنتی همدانی ها خورش
غوره بادمجان یکی از غذاهای سنتی استان همدان است. فصل تابستان و دسترسی
به غوره تازه، فرصت خوبی برای پختن و لذت بردن از این خورش خوشمزه است. می
توانید آن را با گوشت چرخ‌کرده هم درست کنید‌. مواد لازم:    روغن به میزان کافی    بادمجان 8 عدد     پیاز 1 عدد    گوجه فرنگی   غوره  100 گرم   رب   تکه های مرغ  آماده کردن مواد برای تهیه خورش غ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1