معرفی خودم  

سلام دوستان گلم
احمد هستم و ۴۱ ساله و حدود ۲۰ ساله که اعتیاد دارم و مثل خیلیها بارها اقدام به ترک کردم اما موفق نشدم . مصرف من اوایل تریاک بصورت دودی و با وافور بود که بعدها تبدیل به شیره شد بخاطر اینکه زمان کم داشتم ، خلاصه بگم خدمت شما که کلی بررسی کردم و مطالعه و مشورت با کلینیک و .... به این نتیجه رسیدم که بصورت تدریجی ترک کنم ضمنا بگم که این اواخر هم میکشیدم و گاها دو وعده هم میخوردم ،بهر صورت شروع به کم کردن کردم و از اول خرداد ۹۶ کلا کشیدنو ک

ادامه مطلب  

معرفی خودم  

سلام دوستان گلم
احمد هستم و ۴۱ ساله و حدود ۲۰ ساله که اعتیاد دارم و مثل خیلیها بارها اقدام به ترک کردم اما موفق نشدم . مصرف من اوایل تریاک بصورت دودی و با وافور بود که بعدها تبدیل به شیره شد بخاطر اینکه زمان کم داشتم ، خلاصه بگم خدمت شما که کلی بررسی کردم و مطالعه و مشورت با کلینیک و .... به این نتیجه رسیدم که بصورت تدریجی ترک کنم ضمنا بگم که این اواخر هم میکشیدم و گاها دو وعده هم میخوردم ،بهر صورت شروع به کم کردن کردم و از اول خرداد ۹۶ کلا کشیدنو ک

ادامه مطلب  

معرفی خودم  

سلام دوستان گلم
احمد هستم و ۴۱ ساله و حدود ۲۰ ساله که اعتیاد دارم و مثل خیلیها بارها اقدام به ترک کردم اما موفق نشدم . مصرف من اوایل تریاک بصورت دودی و با وافور بود که بعدها تبدیل به شیره شد بخاطر اینکه زمان کم داشتم ، خلاصه بگم خدمت شما که کلی بررسی کردم و مطالعه و مشورت با کلینیک و .... به این نتیجه رسیدم که بصورت تدریجی ترک کنم ضمنا بگم که این اواخر هم میکشیدم و گاها دو وعده هم میخوردم ،بهر صورت شروع به کم کردن کردم و از اول خرداد ۹۶ کلا کشیدنو ک

ادامه مطلب  

معرفی خودم  

سلام دوستان گلم
احمد هستم و ۴۱ ساله و حدود ۲۰ ساله که اعتیاد دارم و مثل خیلیها بارها اقدام به ترک کردم اما موفق نشدم . مصرف من اوایل تریاک بصورت دودی و با وافور بود که بعدها تبدیل به شیره شد بخاطر اینکه زمان کم داشتم ، خلاصه بگم خدمت شما که کلی بررسی کردم و مطالعه و مشورت با کلینیک و .... به این نتیجه رسیدم که بصورت تدریجی ترک کنم ضمنا بگم که این اواخر هم میکشیدم و گاها دو وعده هم میخوردم ،بهر صورت شروع به کم کردن کردم و از اول خرداد ۹۶ کلا کشیدنو ک

ادامه مطلب  

مختصری در مورد پیپ فرم پوکر و توتون مناسب آن  

در
فرم پوکر کاسه پیپ بصورت استوانه با قطر درونی و بیرونی یکسان از بالا به
پایین می باشد که شنک معمولا عمود بر بدنه کاسه و کوتاهتر از حد معمول
ساخته میشود.در این فرم دیواره داخلی کاسه بصورت موازی با دیواره خارجی کاسه در امتداد طول کاسه کشیده شده است.به علت کوتاه بدون شنک و راحتی نگه داشتن پیپ در دهان در برهه ای از تاریخ مورد توجه و استقبال کارگران قرار گرفته بود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده  

مشاوره ازدواج و همینطور خانواده بصورت تلفنی یعنی در مورد مسائل ازدواج ، خواستگاری  و مسائل عقد و غیره و در مسائل خانوادگی از جمله مشکلات و مسائلی که در روابط خانوادگی پیش خواهد آمد و یا تربیت فرزند و کودک و نوجوان هم مشاوره انجام میشه .
اگه مشاوره بصورت تلگرامی و در تلگرام هم میخواهید خوب میتونید تلگرامی مشاوره بگیرید !
اما حالا که موضوع ما مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده هست که البت رایگان نیست
تنها برای افراد خاصی رایگان انجام میشه .
شماره ت

ادامه مطلب  

مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده  

مشاوره ازدواج و همینطور خانواده بصورت تلفنی یعنی در مورد مسائل ازدواج ، خواستگاری  و مسائل عقد و غیره و در مسائل خانوادگی از جمله مشکلات و مسائلی که در روابط خانوادگی پیش خواهد آمد و یا تربیت فرزند و کودک و نوجوان هم مشاوره انجام میشه .
اگه مشاوره بصورت تلگرامی و در تلگرام هم میخواهید خوب میتونید تلگرامی مشاوره بگیرید !
اما حالا که موضوع ما مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده هست که البت رایگان نیست
تنها برای افراد خاصی رایگان انجام میشه .
شماره ت

ادامه مطلب  

مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده  

مشاوره ازدواج و همینطور خانواده بصورت تلفنی یعنی در مورد مسائل ازدواج ، خواستگاری  و مسائل عقد و غیره و در مسائل خانوادگی از جمله مشکلات و مسائلی که در روابط خانوادگی پیش خواهد آمد و یا تربیت فرزند و کودک و نوجوان هم مشاوره انجام میشه .
اگه مشاوره بصورت تلگرامی و در تلگرام هم میخواهید خوب میتونید تلگرامی مشاوره بگیرید !
اما حالا که موضوع ما مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده هست که البت رایگان نیست
تنها برای افراد خاصی رایگان انجام میشه .
شماره ت

ادامه مطلب  

مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده  

مشاوره ازدواج و همینطور خانواده بصورت تلفنی یعنی در مورد مسائل ازدواج ، خواستگاری  و مسائل عقد و غیره و در مسائل خانوادگی از جمله مشکلات و مسائلی که در روابط خانوادگی پیش خواهد آمد و یا تربیت فرزند و کودک و نوجوان هم مشاوره انجام میشه .
اگه مشاوره بصورت تلگرامی و در تلگرام هم میخواهید خوب میتونید تلگرامی مشاوره بگیرید !
اما حالا که موضوع ما مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده هست که البت رایگان نیست
تنها برای افراد خاصی رایگان انجام میشه .
شماره ت

ادامه مطلب  

مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده  

مشاوره ازدواج و همینطور خانواده بصورت تلفنی یعنی در مورد مسائل ازدواج ، خواستگاری  و مسائل عقد و غیره و در مسائل خانوادگی از جمله مشکلات و مسائلی که در روابط خانوادگی پیش خواهد آمد و یا تربیت فرزند و کودک و نوجوان هم مشاوره انجام میشه .
اگه مشاوره بصورت تلگرامی و در تلگرام هم میخواهید خوب میتونید تلگرامی مشاوره بگیرید !
اما حالا که موضوع ما مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده هست که البت رایگان نیست
تنها برای افراد خاصی رایگان انجام میشه .
شماره ت

ادامه مطلب  

مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده  

مشاوره ازدواج و همینطور خانواده بصورت تلفنی یعنی در مورد مسائل ازدواج ، خواستگاری  و مسائل عقد و غیره و در مسائل خانوادگی از جمله مشکلات و مسائلی که در روابط خانوادگی پیش خواهد آمد و یا تربیت فرزند و کودک و نوجوان هم مشاوره انجام میشه .
اگه مشاوره بصورت تلگرامی و در تلگرام هم میخواهید خوب میتونید تلگرامی مشاوره بگیرید !
اما حالا که موضوع ما مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده هست که البت رایگان نیست
تنها برای افراد خاصی رایگان انجام میشه .
شماره ت

ادامه مطلب  

مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده  

مشاوره ازدواج و همینطور خانواده بصورت تلفنی یعنی در مورد مسائل ازدواج ، خواستگاری  و مسائل عقد و غیره و در مسائل خانوادگی از جمله مشکلات و مسائلی که در روابط خانوادگی پیش خواهد آمد و یا تربیت فرزند و کودک و نوجوان هم مشاوره انجام میشه .
اگه مشاوره بصورت تلگرامی و در تلگرام هم میخواهید خوب میتونید تلگرامی مشاوره بگیرید !
اما حالا که موضوع ما مشاوره تلفنی ازدواج و خانواده هست که البت رایگان نیست
تنها برای افراد خاصی رایگان انجام میشه .
شماره ت

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه های ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رایگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه های ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رایگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه های ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رایگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه های ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رایگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه های ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رایگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه های ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رایگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کانال سوال و جواب روانشناسی ازدواج و خانواده  

کانال مشاوره روانشناسی در زمینه های ازدواج، خانواده، بالینی، تحصیلی ، شغلی، مسائل خانوادگی و مشکلات روابطی در خانواده و زندگی بصورت کلی بعلاوه نکات روانشناسی و رموز موفقیت در کانال تلگرام قرار گذاشته میشه .
مشاوره در تلگرام بصورت غیر رایگان انجام میشه و بعلاوه تلفنی هم میتونید مشاوره بگیرید .
مرکز مشاوره زندگی بهتر و برتر با سابقه ۴ سال مشاوره در خدمت رسانی شما عزیزان خواهد بود .
کانال تلگرام مرکز مشاوره زندگی بهتر وبرتر
کانال سوال و جواب

ادامه مطلب  

کاشت زعفران_بررسی انواع روش هاوطرزکاشت پیاززعفران  

کاشت زعفران – بررسی انواع روش ها و طرز کاشت پیاز (بنه) زعفران :1_کاشت بنه به روش سنتی :در کشت سنتی، بنه زعفران معمولا بصورت کپه ای در داخل کرت و به ندرت بصورت جوی وپشته ای کشت می شود. در این روش فاصله هر کپه از هر جهت 25 سانتی متر بوده و یک بیل گود برداری صورت می گیرد (25 سانتی متر). همچنین در کف هر گودال یک تا 15 بنه کشت می نمایند.ممکن است بجای گود برداری با بیل، با گاوآهن ایرانی و فاروئر شیار درآورده شود. فاصله شیارها از یکدیگر 30 تا 35 سانتی متر، فاصله

ادامه مطلب  

شاتون (Connection Rod)  

شاتون میله ای است که در موتور خودرو ها یا در پمپ های پیستونی، پیستون را به میل لنگ (Crankshaft) متصل می کند. این قطعه تا حد امکان سبک ساخته می شود ولی در عین حال مستحکم می باشد‌ (معمولا از جنس فولاد) که این استحکام برای شاتون ضروری است چرا که می بایست ضربات ناشی از احتراق را تحمل کند.
شاتون دارای دو سر و یک ساقه می باشد که مقطع عرضی ساقه ی آن به شکل I است، شاتون دارای یک سر بزرگ و یک سر کوچک می باشد که سر بزرگ آن به میل لنگ و سر کوچک آن به پیستون متصل می شو

ادامه مطلب  

شاتون (Connection Rod)  

شاتون میله ای است که در موتور خودرو ها یا در پمپ های پیستونی، پیستون را به میل لنگ (Crankshaft) متصل می کند. این قطعه تا حد امکان سبک ساخته می شود ولی در عین حال مستحکم می باشد‌ (معمولا از جنس فولاد) که این استحکام برای شاتون ضروری است چرا که می بایست ضربات ناشی از احتراق را تحمل کند.
شاتون دارای دو سر و یک ساقه می باشد که مقطع عرضی ساقه ی آن به شکل I است، شاتون دارای یک سر بزرگ و یک سر کوچک می باشد که سر بزرگ آن به میل لنگ و سر کوچک آن به پیستون متصل می شو

ادامه مطلب  

معرفی برخی از دوستان ما  

معرفی برخی از دوستان ما
وب سایت سئو ویو - موج سئو به تازگی توسط گروهی از دوستان برای جمع اوری مقالات در حوزه سئو بصورت يکجا جمع شده و به عنوان مرجع آموزش و خدمات سئو از آن یاد میشود ، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
موج سئو - مرجع آموزش و خدمات سئو SEO در ایران
وب سایت بهروز نصیری وکیل پایه یک دادگستری نیز  طراحی شده و سعی شده است در مورد مسایل حقوقی و ارائه دهنده خدمات حقوقی در ان انجام شود اطلاعات بیشتر در وب سایت  : دفتر حقوقی بهروز نصی

ادامه مطلب  

دانلود کامل کانال های تلگرام  

در این مطلب قصد داریم شما را با نحوه دانلود کامل محتویات کانال های تلگرام در سایت تله وال آشنا نماییم.
تله وال: یکی از امکانات منحصر بفردی که جدیدا به #تله_وال اضافه شده است ، امکان #دانلود کلیه محتوای یک #کانال می باشد.
بدین صورت که شما کاربر گرامی می توانید، کلیه
مطالب کانال مورد نظرخود را (که در حال حاضر موجود باشد و حذف نشده باشد)
از قبیل متن، تصویر، ویدیو، صوت و سایر فایل ها را به صورت یک بسته دانلود
کنید.
http://www.tele-wall.ir/news/39/
در این

ادامه مطلب  

چطور مطالب یک کانال تلگرام را دانلود کنم؟  

 
در این مطلب قصد داریم شما را با نحوه دانلود کامل محتویات کانال های تلگرام در سایت تله وال آشنا نماییم.
تله وال: یکی از امکانات منحصر بفردی که جدیدا به #تله_وال اضافه شده است ، امکان #دانلود کلیه محتوای یک #کانال می باشد.
بدین صورت که شما کاربر گرامی می توانید، کلیه
مطالب کانال مورد نظرخود را (که در حال حاضر موجود باشد و حذف نشده باشد)
از قبیل متن، تصویر، ویدیو، صوت و سایر فایل ها را به صورت یک بسته دانلود
کنید.http://www.tele-wall.ir/news/39/
در

ادامه مطلب  

فروش رومالین و پتینه در تهران  

مرکز فروش پتینه و بلکا د تهران
فروش مواد آماده بصورت پودر خشک
قیمت هر کیلو   4500  تومان
پوشش هرکیلو 3 متر مربع
بی نهایت رنگ و طرح
بهترین جایگزین رنگ و کاغدیواری
ساخته شده از الیاف پنبه
بدون مواد شیمیائی

نصب و اجرای سریع

ارسال کاتالوگ از طریق تلگرام
       09122865396

ادامه مطلب  

فروش رومالین و پتینه در تهران  

مرکز فروش پتینه و بلکا د تهران
فروش مواد آماده بصورت پودر خشک
قیمت هر کیلو   4500  تومان
پوشش هرکیلو 3 متر مربع
بی نهایت رنگ و طرح
بهترین جایگزین رنگ و کاغدیواری
ساخته شده از الیاف پنبه
بدون مواد شیمیائی

نصب و اجرای سریع

ارسال کاتالوگ از طریق تلگرام
       09122865396

ادامه مطلب  

فروش رومالین و پتینه در تهران  

مرکز فروش پتینه و بلکا د تهران
فروش مواد آماده بصورت پودر خشک
قیمت هر کیلو   4500  تومان
پوشش هرکیلو 3 متر مربع
بی نهایت رنگ و طرح
بهترین جایگزین رنگ و کاغدیواری
ساخته شده از الیاف پنبه
بدون مواد شیمیائی

نصب و اجرای سریع

ارسال کاتالوگ از طریق تلگرام
       09122865396

ادامه مطلب  

فروش رومالین و پتینه در تهران  

مرکز فروش پتینه و بلکا د تهران
فروش مواد آماده بصورت پودر خشک
قیمت هر کیلو   4500  تومان
پوشش هرکیلو 3 متر مربع
بی نهایت رنگ و طرح
بهترین جایگزین رنگ و کاغدیواری
ساخته شده از الیاف پنبه
بدون مواد شیمیائی

نصب و اجرای سریع

ارسال کاتالوگ از طریق تلگرام
       09122865396

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی  

کتاب کامل واژه های آسمانی + نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحینمونه سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی کتاب کامل واژه های آسمانی +  نمونه سوالات در قالب 300سوال بصورت تستی و تشریحی لیست منابع شامل موارد ذیل می باشد 1-کتاب واژه های آسمانی ویژه ازمون 2-تعداد 32 سوال تستی (با پاسخنامه) 3-ویژه ازمون واژه های اسمانی(60صفحه) 4-سوالات تفسیر سوره های علق-زلزل-کوثر(50سوال) 5-سوالات تفسیر سوره های ماعون-همزه-تکاثر (50سوال) 6-سوالات تخصصی تفسیر ایات ب

ادامه مطلب  

فول آرشیو نیما نیموش  

دانلود تک آهنگها به صورت يکجا در یک فایل زیپ
دانلود آلبوم دلخوری پیش نیاد به صورت يکجا دریک فایل زیپ320
دانلود آلبوم دلخوری پیش نیاد به صورت يکجا دریک فایل زیپ128
دانلود تک آهنگها:
لافچری
مارونخندون
پاکسازی 2
رپومسخره نکن 
مغالطه
کفگرگی


دانلود تک آهنگهایی که باحضور دیگر رپرها بوده:
خیابون (به همراه بهرام)
پایه کار (به همراه بهرام)
خودتی دوباره (به همراه حصین و تی دی)
یه جوره دیگه (به همراه حصین و شایع)
کنده کاری (به همراه حسام استپس)
پس بدو (به هم

ادامه مطلب  

کابل زیر دریایی (Subsea Cable)  

کابل های زیر دریایی در زمینه انتقال انرژی الکتریکی در موارد خاص نظیر:1⃣ اتصال یک جزیره به شبکه برق یک کشور یا اتصال چند جزیره مجاور به یکدیگر2⃣ انتقال برق تولیدی توسط نیروگاه های بادی دریایی3⃣ اتصال سکوهای نفتی و حفاری مستقر در دریا به یکدیگر و به خشکی4⃣ انتقال برق ژنراتورهای مستقر در دریا و بسیاری موارد مشابه دیگرطولانی ترین خط زیر دریا به طول 10 هزار کیلومتر کشور ژاپن را به ایالات متحده وصل می کند.
در اکثر مواقع (معمولا 30 کیلومتر به بالا) ا

ادامه مطلب  

افتتاح فروشگاه سیرا  

سلام
دوستان
امروز میخواهیم از فروشگاه سیرا بصورت رسمی (جدی و همگانی) رونمایی کنیم.البته ممکن است بعضی از دوستان خبر داشته باشند اما همه نه...
فروشگاه سیرا تماما توسط خود بنده (شایگان شکرالهی) طراحی شده است.
همچنین برای موبایل های هوشمند و تبلت ها هم بهینه سازی شده است.
امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد. 
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

کود کوئسشن ایز نو کوئسشن!  

یه سریال تینیجری مزخرف هست به اسم "30 دلیل برای خودکشی" یا شاید 50 دلیل، یادم نمیاد دقیقا، که حالا کار ندارم چرا باید یه همچین
سریالیو که لوکیشنش کلا یه دبیرستانه بیان بسازن، ولی یکی از دیالوگاش که داشت دلایلو برمیشمرد این بود که "این دبیرستان انقدر خوبه و
انقدر هیچکس به هیچکس کاری نداره و انقدر همه با رفتارهاشون تورو تحت فشار میذارن، که تو تهش مجبور میشی خودتو بکشی،
آره! این دبیرستان خیلی خوبه".
حالا نمیخوام خودم بکشم که! یادم اومد یهو. یرسال

ادامه مطلب  

کاشت زعفران_تراکم پیاز(بنه)زعفران:  

کاشت زعفران تراکم پیاز (بُنه) زعفران :
تراکم پیاز در واحد سطح ، بستگی به نوع و روش کشت و همچنین اندازه بُنه متغیر بوده و بر اساس اطلاعات موجود ، بین 6 تا 12 تن در هکتار متغیر است. گروهی از محققان و کشاورزان پیشرو ، به منظور بررسی تاثیر تراکم بُنه یا فواصل کاشت بر عملکرد زعفران ، تحقیقی به مدت 5 سال زراعی انجام داده و نتیجه گرفتند که : با افزایش تراکم کاشت، عملکرد زعفران بطور معنی داری افزایش می یابد و تراکم حداقل 100 پیاز در هر متر مربع توصیه

ادامه مطلب  

گله مندی ساکنان مسکن مهر مولوی جوانرود  

آزمون نظام مهندسیمرادی میگوید : گاز یکی نیازهای اضطراری خانواده ها است و فقدان آن در فصل سوز و سرما مشکلهایی را برای آنان بدنبال داشته است . مدیرعامل مسکن مهر مولوی برنا رود هم دراین مورد تیتر کرد : داشتن گاز مشروط به تایید نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه است . نامق حسامی تصریح کرد : تا قبل از این تایید نظام مهندسی برای این واحدها را گرفته ایم که اعتبار آن تمام شده‌است . حسامی افزود : پی گیر هستیم که مجدد تاییدیه نظام مهندسی را برای این وا

ادامه مطلب  

گله مندی ساکنان مسکن مهر مولوی جوانرود  

آزمون نظام مهندسیمرادی میگوید : گاز یکی نیازهای اضطراری خانواده ها است و فقدان آن در فصل سوز و سرما مشکلهایی را برای آنان بدنبال داشته است . مدیرعامل مسکن مهر مولوی برنا رود هم دراین مورد تیتر کرد : داشتن گاز مشروط به تایید نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه است . نامق حسامی تصریح کرد : تا قبل از این تایید نظام مهندسی برای این واحدها را گرفته ایم که اعتبار آن تمام شده‌است . حسامی افزود : پی گیر هستیم که مجدد تاییدیه نظام مهندسی را برای این وا

ادامه مطلب  

گله مندی ساکنان مسکن مهر مولوی جوانرود  

آزمون نظام مهندسیمرادی میگوید : گاز یکی نیازهای اضطراری خانواده ها است و فقدان آن در فصل سوز و سرما مشکلهایی را برای آنان بدنبال داشته است . مدیرعامل مسکن مهر مولوی برنا رود هم دراین مورد تیتر کرد : داشتن گاز مشروط به تایید نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه است . نامق حسامی تصریح کرد : تا قبل از این تایید نظام مهندسی برای این واحدها را گرفته ایم که اعتبار آن تمام شده‌است . حسامی افزود : پی گیر هستیم که مجدد تاییدیه نظام مهندسی را برای این وا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1