اکثر سگ ها اگر فرصت این عمل را بدست بیاورند  

اکثر سگ ها اگر فرصت این عمل را بدست بیاورند ، دست به عمل کندن خواهند زد . که این بخشی از غریزه ی آنها محسوب مي شود . بعضی از نژاد ها ، مثل تریر ها بیشتر متمایل به کندن هستند که این بر مي گردد به تاریخچه ی شکارچی بودنشان . بیشتر علل کندن عبارتند از :کسلی یا انرژی زیاداضطراب یا ترسغریزه ی شکاردنبال آسایش یا آرامش بودن ( مثل خانه درست کردن یا خنک کردن خود )به منظور پنهان کردن اشیاء ( مثل استخوان یا اسباب بازی )برای فرار یا بدست آوردن دسترسی بیشتراگر س

ادامه مطلب  

قالیشویی و شستشوی فرش از لکه پنکک چگونه است؟  

قالیشویی و شستشوی فرش از لکه پنکک چگونه است؟
قالیشویی و شستشوی فرش از لکه پنکک چگونه است؟ چگونه لکه پنکک را تميز کنیم؟ برای اپاسخ به این سوالها این مقاله را بخوانید تا خود قادر به شستشوی فرش از لکه پنکک باشید. قالیشویی و شستشوی فرش از لکه پنکک چگونه است؟
یکی از مشکلاتی که برای یکی از مشتریان عزیز پیش آمده این است که مقدار
پنکک  روی فرش ریخته شده و وقتی با دستمال روی فرش کشیده اند موجب چسیبندگی
بیشتر وکثیف شدن قسمتهای دیگر فرش شده است.
ادامه

ادامه مطلب  

کنکور را چگونه گذراندم ؟! :)  

خب..من دومين باری بود ک کنکور ميدادم...بخاطر همينم از سوم مهر شروع کردم.
آزمون هم قلمچی ميرفتم و یکی از درسام ک باعث شده بود سال اول رتبه ی دلخواهمو بدست نیارم رو هم کلاس رفتم.
بیشتر سعی ميکردم کتاب های بیشتری بخونم تا اینکه یه درسو کلاس برم.
اینم فهرست کتابام:
1)ادبیات :ادبیات جامع نشر الگو،ادبیات موضوعی چهارجلدی نشر الگو+موج آزمون
2)عربی:خیلی سبز+جامع نشر الگو+شصت آزمون گاج+موج آزمون
3)دین و زندگی :گاج نقره ای +درسنامه ی همگامان
4)زبان:هیچی! ولی ا

ادامه مطلب  

عنوان  

سوال اینجاست ک حاظری چقدر بدی تا بدستش بیاریچقدر و چیجواب ميتونه این باشه ک حاظرم از فلان موقعیتم یا فلان چیزم صرف نظر کنم تا فلان موقعیت یا فلان چیز رو داشته باشمخیلی سریع و تندمثلن_کچل باشم ولی هیکلم خوب بود _کارگر پست باشم ولی فلان کشور بودم_داراییمو نداشتم ولی فلان جا ی زندگی نقلی و اروم داشتمو و وميدونیم ک نشد هستو چ خوب ک نشد هستاگر شدنی بود هیچی از من یکی باقی نميموند اول اعضای داخلی رو معاوضه ميکردم و بعد دستو پا در مقابل روشی هست ک بر

ادامه مطلب  

پرسشهای فلسفی من  

یکی از اساسی ترین پرسشهای فلسفی من این است که جهان به کدام سو مي رود؟یا بهتر بگویم آینده جهان چگونه است؟پرسش دوم :بشر چقدر بر علوم ندانسته تسلط جمعی دارد؟پرسش سوم:آیا موعودی برای جهان متصور است؟پرسش چهارم:اگر جنگ نبود سرنوشت جهان چگونه رقم مي خورد؟

ادامه مطلب  

شرافت ...  

اگر برای بدست آوردن پول مجبوری دروغ بگوئی و فریب کاری کنی ، تهی دست بمان .
اگر برای بدست آوردن جاه و مقامي باید چاپلوسی کنی و تملّق بگویی ، از آن چشم بپوش .
اگر برای آن که مشهور شوی ، مجبور مي شوی مانند دیگران خیانت کنی ، در گمنامي زندگی کن .
بگذار دیگران پیش چشم تو با دروغ و فریب ثروتمند شوند ، با تملّق و چاپلوسی شغل های بزرگی را به دست آورند و با خیانت و نادرستی شهرت پیدا کنند ، تو گمنام و تهیـدست و قانع باش .
زیرا اگر چنین کنی تو سرمایه ای را که آ

ادامه مطلب  

شرافت ...  

اگر برای بدست آوردن پول مجبوری دروغ بگوئی و فریب کاری کنی ، تهی دست بمان .
اگر برای بدست آوردن جاه و مقامي باید چاپلوسی کنی و تملّق بگویی ، از آن چشم بپوش .
اگر برای آن که مشهور شوی ، مجبور مي شوی مانند دیگران خیانت کنی ، در گمنامي زندگی کن .
بگذار دیگران پیش چشم تو با دروغ و فریب ثروتمند شوند ، با تملّق و چاپلوسی شغل های بزرگی را به دست آورند و با خیانت و نادرستی شهرت پیدا کنند ، تو گمنام و تهیـدست و قانع باش .
زیرا اگر چنین کنی تو سرمایه ای را که آ

ادامه مطلب  

شرافت ...  

اگر برای بدست آوردن پول مجبوری دروغ بگوئی و فریب کاری کنی ، تهی دست بمان .
اگر برای بدست آوردن جاه و مقامي باید چاپلوسی کنی و تملّق بگویی ، از آن چشم بپوش .
اگر برای آن که مشهور شوی ، مجبور مي شوی مانند دیگران خیانت کنی ، در گمنامي زندگی کن .
بگذار دیگران پیش چشم تو با دروغ و فریب ثروتمند شوند ، با تملّق و چاپلوسی شغل های بزرگی را به دست آورند و با خیانت و نادرستی شهرت پیدا کنند ، تو گمنام و تهیـدست و قانع باش .
زیرا اگر چنین کنی تو سرمایه ای را که آ

ادامه مطلب  

شرافت ...  

اگر برای بدست آوردن پول مجبوری دروغ بگوئی و فریب کاری کنی ، تهی دست بمان .
اگر برای بدست آوردن جاه و مقامي باید چاپلوسی کنی و تملّق بگویی ، از آن چشم بپوش .
اگر برای آن که مشهور شوی ، مجبور مي شوی مانند دیگران خیانت کنی ، در گمنامي زندگی کن .
بگذار دیگران پیش چشم تو با دروغ و فریب ثروتمند شوند ، با تملّق و چاپلوسی شغل های بزرگی را به دست آورند و با خیانت و نادرستی شهرت پیدا کنند ، تو گمنام و تهیـدست و قانع باش .
زیرا اگر چنین کنی تو سرمایه ای را که آ

ادامه مطلب  

پرنده  

یادم در سیر عرفانی که داشتم به این رسیده بودم که در داخل هر ذره ای خورشیدی هستکه جناب مولوی هم به ان اشاره کردنفقط بلد نیستم این سیر عرفانی رو به شعر در بیارمحس ميکنم مانند کبوتر که اولش بلد نیست بپردبعدش انقدر تمرین ميکند یاد ميگیرد چگونه باید بپرد و پرواز کند در این اسمان بی انتهاراستی نغز پرندگان رو مورد تحلیل قرار بدید ببینید چگونه یادشون نميره بپرند الزایمر نميگیرند

ادامه مطلب  

پرنده  

یادم در سیر عرفانی که داشتم به این رسیده بودم که در داخل هر ذره ای خورشیدی هستکه جناب مولوی هم به ان اشاره کردنفقط بلد نیستم این سیر عرفانی رو به شعر در بیارمحس ميکنم مانند کبوتر که اولش بلد نیست بپردبعدش انقدر تمرین ميکند یاد ميگیرد چگونه باید بپرد و پرواز کند در این اسمان بی انتهاراستی نغز پرندگان رو مورد تحلیل قرار بدید ببینید چگونه یادشون نميره بپرند الزایمر نميگیرند

ادامه مطلب  

نیستی که ببینی!  

 تو نیستی که ببینی ،چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاریستچگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداستچگونه جای تو در زندگی سبز استهنوز پنجره باز است!تو از بلندی ایوان به باغ مي نگریدرخت ها و چمن ها و شمعدانی هابه آن تبسم شیرینبه آن تبسم مهربه آن نگاه پر از آفتاب مي نگرندتمام گنجشکان در نبودن تومرا   به باد ملامت گرفته اند!و ترا به نام صدا مي کنندهنوز نقش ترا از فراز گنبد کاجکنار باغچهزیر درخت هالب حوضدرون آینه پاک آب مي نگرندتو نیستی که ببینی چگ

ادامه مطلب  

نیستی که ببینی!  

 تو نیستی که ببینی ،چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاریستچگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداستچگونه جای تو در زندگی سبز استهنوز پنجره باز است!تو از بلندی ایوان به باغ مي نگریدرخت ها و چمن ها و شمعدانی هابه آن تبسم شیرینبه آن تبسم مهربه آن نگاه پر از آفتاب مي نگرندتمام گنجشکان در نبودن تومرا   به باد ملامت گرفته اند!و ترا به نام صدا مي کنندهنوز نقش ترا از فراز گنبد کاجکنار باغچهزیر درخت هالب حوضدرون آینه پاک آب مي نگرندتو نیستی که ببینی چگ

ادامه مطلب  

چگونه وقتی حرف می زنیم می خندیم دندان هایمان زیبا باشد؟  

این  خیلی  مهمه  وقتی  حرف  مي  زنید  یکنفر  عاشق  زیبایی چهره  شما  شود  مخصوصا  دندان  که  خیلی  تاثیر  داره  و  جلوی  صورت  هست  به  چشم  مي  اید  چگونه وقتی  حرف مي زنیم مي خندیم دندان هایمان زیبا  باشد؟  دندان ها باید خوب معاینه شوند و وضعیت دندان ها با فک بسته دهان مورد بررسی قرار بگیرد که آیا مناسبت دارد یا نه و افرادی که دارای دندان قروچه هستند و یا دندانهایشان  افت

ادامه مطلب  

چگونه وقتی حرف می زنیم می خندیم دندان هایمان زیبا باشد؟  

این  خیلی  مهمه  وقتی  حرف  مي  زنید  یکنفر  عاشق  زیبایی چهره  شما  شود  مخصوصا  دندان  که  خیلی  تاثیر  داره  و  جلوی  صورت  هست  به  چشم  مي  اید  چگونه وقتی  حرف مي زنیم مي خندیم دندان هایمان زیبا  باشد؟  دندان ها باید خوب معاینه شوند و وضعیت دندان ها با فک بسته دهان مورد بررسی قرار بگیرد که آیا مناسبت دارد یا نه و افرادی که دارای دندان قروچه هستند و یا دندانهایشان  افت

ادامه مطلب  

چگونه وقتی حرف می زنیم می خندیم دندان هایمان زیبا باشد؟  

این  خیلی  مهمه  وقتی  حرف  مي  زنید  یکنفر  عاشق  زیبایی چهره  شما  شود  مخصوصا  دندان  که  خیلی  تاثیر  داره  و  جلوی  صورت  هست  به  چشم  مي  اید  چگونه وقتی  حرف مي زنیم مي خندیم دندان هایمان زیبا  باشد؟  دندان ها باید خوب معاینه شوند و وضعیت دندان ها با فک بسته دهان مورد بررسی قرار بگیرد که آیا مناسبت دارد یا نه و افرادی که دارای دندان قروچه هستند و یا دندانهایشان  افت

ادامه مطلب  

هنر کمیک؛ ساختن کمیک  

پس از پرداختن به قواعد
تئوری کميک،بهتر بود که به نحوه ساخت و طراحی آن پرداخته شود.چگونه نوشته مي
شود؟نقش شخصیت ها در آن چگونه است؟آناتومي چقدر موثر است؟محیط چطور تاثیر مي گذارند
و از این قبیل سوالات.کتاب سوم از مجموعه هنر کميک،به این سوالات و موضوع پرداخته.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

چگونه باکلاس باشیم؟  

چگونه باکلاس باشیم؟
باکلاسی ربطی به مغرور بودن ندارد. شما باید احترام را ترویج بدهید و
این
یعنی احترام برای همه، که شامل خودتان هم مي‌شود. حواس‌تان باشد با دیگران
مؤدبانه رفتار کنید و احترامي اصیل و بی‌غل و غش را در آنها منعکس کنید.
جوری که دوست دارید لباس بپوشید و متناسب با آن رفتار کنید. نوشته زیر را
بخوانید تا ببینید چگونه باکلاس باشیم.
چگونه شیک پوش باشیم؟
۱. خودتان را درگیر مُد نکنید
لذت بردن از مُد یا خریدن لباس‌هایی که برای‌تان ج

ادامه مطلب  

بهترین روش اسباب کشی آسان  

اگر شما هم این روزها در تدارک نقل مکان هستید این توصیه‌ها را به یاد داشته باشید تا به سلامت و آسانی ، به خانه جدید بروید.چگونه سختی های اسباب کشی را آسان کنیم؟«اسباب‌کشی کابوسه.» این جمله را خیلی‌ها وقتی قصد اسباب‌کشی دارید به‌ شما مي‌گویند. شاید خودتان هم درباره اسباب‌کشی همينطور فکر کنید.مهم نیست که اسباب‌کشی کابوس هست یا نه. مهم این است که خیلی از ما و اطرافیان‌مان باید سالانه یا حداقل چند سالی یک بار، این کار را انجام دهیم. حالا وقت

ادامه مطلب  

بهترین روش اسباب کشی آسان  

اگر شما هم این روزها در تدارک نقل مکان هستید این توصیه‌ها را به یاد داشته باشید تا به سلامت و آسانی ، به خانه جدید بروید.چگونه سختی های اسباب کشی را آسان کنیم؟«اسباب‌کشی کابوسه.» این جمله را خیلی‌ها وقتی قصد اسباب‌کشی دارید به‌ شما مي‌گویند. شاید خودتان هم درباره اسباب‌کشی همينطور فکر کنید.مهم نیست که اسباب‌کشی کابوس هست یا نه. مهم این است که خیلی از ما و اطرافیان‌مان باید سالانه یا حداقل چند سالی یک بار، این کار را انجام دهیم. حالا وقت

ادامه مطلب  

بهترین روش اسباب کشی آسان  

اگر شما هم این روزها در تدارک نقل مکان هستید این توصیه‌ها را به یاد داشته باشید تا به سلامت و آسانی ، به خانه جدید بروید.چگونه سختی های اسباب کشی را آسان کنیم؟«اسباب‌کشی کابوسه.» این جمله را خیلی‌ها وقتی قصد اسباب‌کشی دارید به‌ شما مي‌گویند. شاید خودتان هم درباره اسباب‌کشی همينطور فکر کنید.مهم نیست که اسباب‌کشی کابوس هست یا نه. مهم این است که خیلی از ما و اطرافیان‌مان باید سالانه یا حداقل چند سالی یک بار، این کار را انجام دهیم. حالا وقت

ادامه مطلب  

شستشوی لکه پفک از صندلی ماشین  

شستشوی لکه پفک از صندلی ماشین
شستشوی لکه پفک از صندلی ماشین. حتما برای شما هم پیش آمده که در ماشین
پفک بخورید. گاه پیش مي آيد که مقداری  پفک به صندلی ها و دیگر لوازم خودرو
مي چسبد.  در این حالت چگونه باید به شستشوی لکه پفک پرداخت؟ خشکشویی مبلمان اتومبیل چگونه است؟ این مقاله از قالیشویی ادیب را بخوانید تا خود به شستشوی پفک از صندلی ماشین بپردازید.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

طرز کار دوربین مداربسته  

در این مقاله قصد داریم تا در مورد طرز کار دوربین مداربسته
صحبت کنیم.برای آشنایی با طرز کار دوربین مدار بسته باید این مورد را  از
صفر تا صد بررسی کنیم و ببینیم که در نهایت چگونه تصاویر دوربین مدار بسته
قابل رویت مي باشند.دانستن طرز کار دوربین مداربسته و اینکه این دستگاه
چگونه کار مي کند مي تواند جهت عیب یابی و تعميرات دوربین مدار بسته کمک
حال ما باشد و نصابان عزیز مي توانند اطلاعات تکميلی در خصوص نحوه کارکرد
دوربین مداربسته را از این پست ب

ادامه مطلب  

طرز کار دوربین مداربسته  

در این مقاله قصد داریم تا در مورد طرز کار دوربین مداربسته
صحبت کنیم.برای آشنایی با طرز کار دوربین مدار بسته باید این مورد را  از
صفر تا صد بررسی کنیم و ببینیم که در نهایت چگونه تصاویر دوربین مدار بسته
قابل رویت مي باشند.دانستن طرز کار دوربین مداربسته و اینکه این دستگاه
چگونه کار مي کند مي تواند جهت عیب یابی و تعميرات دوربین مدار بسته کمک
حال ما باشد و نصابان عزیز مي توانند اطلاعات تکميلی در خصوص نحوه کارکرد
دوربین مداربسته را از این پست ب

ادامه مطلب  

چگونه باکلاس باشیم؛ نکات برای شیک برخورد کردن  

چگونه باکلاس باشیم؟
باکلاسی ربطی به مغرور بودن ندارد. شما باید احترام را ترویج بدهید و این
یعنی احترام برای همه، که شامل خودتان هم مي‌شود. حواس‌تان باشد با دیگران
مؤدبانه رفتار کنید و احترامي اصیل و بی‌غل و غش را در آنها منعکس کنید. جوری که دوست دارید لباس بپوشید و متناسب با آن رفتار کنید. نوشته زیر را بخوانید تا ببینید چگونه باکلاس باشیم.
چگونه شیک پوش باشیم؟
۱. خودتان را درگیر مُد نکنید
لذت بردن از مُد یا خریدن لباس‌هایی که برای‌تان جذ

ادامه مطلب  

دانلود چگونه قند خون خود را کنترل کنید  

دانلود چگونه قند خون خود را کنترل کنید

دانلود چگونه قند خون خود را کنترل کنید

دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت : تعداد اسلاید : 12 صفحه برای اندازه گیری قند خون، شما به یک گلوکز سنج (گلوکومتر) و وسایل همراه آن نیاز داریدکه شامل موارد زیر مي باشد: لنست (نیشتر) کلاهک ویژه نیشتر زدن به برجستگی انگشت کلاهک ویژه نیشتر زدن برای محل برجسته دیگر گلوکز سنج (گلوکومتر) ابزار نیشتر زدن

ادامه مطلب  

دانلود چگونه قند خون خود را کنترل کنید  

دانلود چگونه قند خون خود را کنترل کنید

دانلود چگونه قند خون خود را کنترل کنید

دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت : تعداد اسلاید : 12 صفحه برای اندازه گیری قند خون، شما به یک گلوکز سنج (گلوکومتر) و وسایل همراه آن نیاز داریدکه شامل موارد زیر مي باشد: لنست (نیشتر) کلاهک ویژه نیشتر زدن به برجستگی انگشت کلاهک ویژه نیشتر زدن برای محل برجسته دیگر گلوکز سنج (گلوکومتر) ابزار نیشتر زدن

ادامه مطلب  

کشف  

محققان کشف کردند بیشتر نوزادان به راحتی تفاوت بین عوعو سگان عصبانی را از سگ‌های آرام و با رفتار دوستانه را تشخیص مي‌دهند. حتی نوزادانی که با سگ ها زیاد آشنا نیستند هم مي توانند این تفاوت را تشخیص دهند .رز فلوم، سرپرست این تحقیق از دانشگاه برینگهام یانگ معتقد است وقتی کودکان پا به این دنیا مي‌گذارند، دارای توانایی ها و مهارت های خارق‌العاده ای هستند و این توانایی‌ها در طول دوران زندگی و بر اثر تجربه گسترده تر مي‌شود .در تحقیقات گذشته دان

ادامه مطلب  

قالیشویی و شستشوی فرش و موکت از لکه آبلیمو  

قالیشویی و شستشوی فرش و موکت از لکه آبلیمو
قالیشویی و شستشوی فرش و موکت
از لکه آبلیمو چگونه است؟ لیمو یک چاشنی دلپذیر برای انواع غذا ها  و
نوشیدنی هاست. حتما برای شما هم پیش آماده که مقداری لیموناد یا دسر های
لیمویی روی فرش یا موکت شما ریخته شده باشد و یا اینکه شیشه آبلیمو روی فرش
یا موکتتان واژگون شده باشد. در این حالت چه باید کرد؟ چگونه باید به لکه
برداری از لکه آبلیمو پرداخت؟ این مقاله را بخوانید تا خود در منزل به شستشوی فرش از لکه لیمو ب

ادامه مطلب  

چگونه درامد بالایی از تدریس خصوصی ریاضی بدست آوریم؟  

در این بخش توضیحات کاملی در زمينه چگونگی کسب درآمد بالا از تدریس خصوصی ریاضی ارائه شده است. همانطور که مي دانید درس ریاضی پرمتقاضی ترین و یا یکی از پرمتقاضی ترین دورس برای خدمات تدریس خصوصی است. اگر شما در زمينه تدریس ریاضی فعالیت داشته باشید و در این زمينه عملکرد خوبی داشته باشید به نحوی که رضایت شاگردهایتان را جلب نمائید و کار کنید که شاگردهایتان نتیجه خوبی بگیرند، مي توانید درامد خوبی بدست آورید. درس ریاضی درسی است که اکثر دانش اموزان و

ادامه مطلب  

تابستان خود را چگونه گذراندید؟ :))  

تا 15 روز بعد از کنکور همه چیز روی برنامه بود ..
و مرداد رسما رو هوا بود :))
توی مرداد چنتا کتاب خوندم و سریال دیدم و کد زدم
و از امروز به طور جدی تری شروع به کد زدن کردم
همچنان منتظر نتیجه ها هم هستم :))
آها رانندگی هم ميرم :))
دیگه کار خاصی انجام ندادم فعلا :-"
کنکوریا در چه حالن؟ :))

ادامه مطلب  

چگونه ما فضایی برای شروع یک شیدایی عاقلانه در سایت همسریابی فراهم کرده ایم؟  

چگونه
ما فضایی برای شروع یک شیدایی عاقلانه در سایت همسریابی فراهم کرده ایم؟
وظیفه ما در سایت‌های همسریابی اینست که بتوانیم در آنجا جمعی از جستجوگران
شریک زندگی را در کنار هم داشته باشیم تا آنها بتوانند با استفاده از
خدمات این سایت ها بر اساس معیارها و ملاک های خویش و با تکیه بر باورهای
قلبی و ایمانی به انتخاب همسر مناسب خویش بپردازند اگرچه که هر ازدواجی
مسبوق به آشنایی و شناخت مي باشد و در دنیای واقعی نیز هر ازدواجی بر مدار و
محور آشنای

ادامه مطلب  

چگونه ما فضایی برای شروع یک شیدایی عاقلانه در سایت همسریابی فراهم کرده ایم؟  

چگونه
ما فضایی برای شروع یک شیدایی عاقلانه در سایت همسریابی فراهم کرده ایم؟
وظیفه ما در سایت‌های همسریابی اینست که بتوانیم در آنجا جمعی از جستجوگران
شریک زندگی را در کنار هم داشته باشیم تا آنها بتوانند با استفاده از
خدمات این سایت ها بر اساس معیارها و ملاک های خویش و با تکیه بر باورهای
قلبی و ایمانی به انتخاب همسر مناسب خویش بپردازند اگرچه که هر ازدواجی
مسبوق به آشنایی و شناخت مي باشد و در دنیای واقعی نیز هر ازدواجی بر مدار و
محور آشنای

ادامه مطلب  

شروع  

چگونه سئو وبسایتمان را شروع کنیم؟ و همه چیز درباره شروع سئو سایت
 چگونه سئو وبسایت را شروع کنیم؟,چطور سئو سایتم را شروع کنم؟,چطور خودم سایتم را سئو وبهینه سازی کنم؟,چگونه سئو وب سایت را شروع کنیم؟,چگونه سئو وب سایت را شروع مي کنیم؟,آموزش شروع سئو سایت و بهینه سازی وب سایت,چگونگی شروع سئو و بهینه سازی سایت
سئو و بهینه سازی سایت مطلقا خارج از هیچ رازی نیست در این مقاله نکات کلیدیی را برای سئو سایت بیان مي کنیم و اصلا چگونه باید سئو سایت را شر

ادامه مطلب  

بغضی که ترکید  

خیلی خودم رو  نگه داشتم که نگم...ولی بالاخره هر کسی یک ظرفیتی داره...آره مي دونم...ناراحتی...به خدا مي دونم...نمي خواد بهم بگی...خودم مي دونم...اذیت شدی...ولی تقصیر از تونیست...همه تقصیر از آن سلسله  ی موی تو بود.چگونه در سخن آيد حدیث روی نکویتکه حد حسن تو برتر بود ز روی معانی

ادامه مطلب  

خرید بک لینک دائمی  

خرید بک لینک دائمي
 
چگونه بک لینک های دائمي ایجاد کنیم ؟
اگر شما هم به فکر سئو وب سایت های خودتان هستید ، باید بدانید یکی از مهمترین استراتژی های سئو ، بک لینک و بالا بردن لینک های وب سایت است ، شما از روش های زیادی ميتوانید برای جذب بک لینک استفاده کنید ،  مثلا  بک لینک خریداری کنید و یا از روش های ابتکاری استفاده کنید .
حالا سئوال این است که چگونه بک لینک های دائمي ایجاد کنیم ؟ 
اگر نميخواهید هزینه ای برای خرید بک لینک انجام دهید ، ميتوا

ادامه مطلب  

چگونه از شارژر باتری ماشین استفاده کنیم؟  

چگونه از شارژر باتری ماشین استفاده کنیم؟
شارژ باطری ماشین با برق خانگی
بهتر است بدانیم همه باتری های خودرو قابل شارژ هستند و بهترین روش برای شارژ باتری ماشین در خانه استفاده از شارژر باتری است. با این نوع شارژرها شما مي توانید براحتی باتری ماشین خود را (باتری اسیدی-باطری خشک-باتری اتمي) را در منزل، گاراژ و یا هرجایی که به پریز برق دسترسی دارید شارژ کنید.
 
معرفی انواع شارژر باتری خودرو
دو نوع مختلف از شارژر خانگی باتری خودرو وجود دارد. شار

ادامه مطلب  

سری فیبوناچی با زبان سی شارپ  

در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته مي‌شود که در آن غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست ميآيد.
کد  زیر نحوه محاسبه  15 جمله اول این سری را نمایش مي دهد :
using System;
namespace Fibonacci
{
class Program
{
public static int Fibonacci(int n)
{
int a = 0;
int b = 1;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
int temp = a;
a = b;
b = temp + b;
}
return a;
}
static void Main()
{
for (int i = 0; i < 15; i++)
{
Conso

ادامه مطلب  

سری فیبوناچی با زبان سی شارپ  

در ریاضیات سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته مي‌شود که در آن غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست ميآيد.
کد  زیر نحوه محاسبه  15 جمله اول این سری را نمایش مي دهد :
using System;
namespace Fibonacci
{
class Program
{
public static int Fibonacci(int n)
{
int a = 0;
int b = 1;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
int temp = a;
a = b;
b = temp + b;
}
return a;
}
static void Main()
{
for (int i = 0; i < 15; i++)
{
Conso

ادامه مطلب  

مقاله خلاقیت و نوآوری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله خلاقیت و نوآوری             فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:114 فهرست مطالبفصل اول    9خلاقیت و نوآوری    10کلیدواژه:    102- تعریف خلاقیت    122-1- تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی:    122-2- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان

ادامه مطلب  

مقاله خلاقیت و نوآوری  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله خلاقیت و نوآوری             فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات:114 فهرست مطالبفصل اول    9خلاقیت و نوآوری    10کلیدواژه:    102- تعریف خلاقیت    122-1- تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی:    122-2- تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان

ادامه مطلب  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟ امام صادق (ع) در روایتی انسان‌ها را به بیان حوائج به درگاه خداوند متعال تشویق کرد.
 «دعا» از جمله رفتارهای زیبایی است که اهل‌بیت(ع)
آن را به ما آموختند و حتی مي‌توان از آن با تعبیر سلاح مومن نام برد که
در بسیاری اوقات با دعا کردن ـ با توجه و اخلاص ـ به سرعت بسیاری از
ناجوری‌ها و معضلات پس زده مي‌شود و گشایش‌هایی نیز ایجاد مي‌شود.
یکی از مسائلی که در این باره وجود دارد این است که خیلی‌ها مي

ادامه مطلب  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟ امام صادق (ع) در روایتی انسان‌ها را به بیان حوائج به درگاه خداوند متعال تشویق کرد.
 «دعا» از جمله رفتارهای زیبایی است که اهل‌بیت(ع)
آن را به ما آموختند و حتی مي‌توان از آن با تعبیر سلاح مومن نام برد که
در بسیاری اوقات با دعا کردن ـ با توجه و اخلاص ـ به سرعت بسیاری از
ناجوری‌ها و معضلات پس زده مي‌شود و گشایش‌هایی نیز ایجاد مي‌شود.
یکی از مسائلی که در این باره وجود دارد این است که خیلی‌ها مي

ادامه مطلب  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟ امام صادق (ع) در روایتی انسان‌ها را به بیان حوائج به درگاه خداوند متعال تشویق کرد.
 «دعا» از جمله رفتارهای زیبایی است که اهل‌بیت(ع)
آن را به ما آموختند و حتی مي‌توان از آن با تعبیر سلاح مومن نام برد که
در بسیاری اوقات با دعا کردن ـ با توجه و اخلاص ـ به سرعت بسیاری از
ناجوری‌ها و معضلات پس زده مي‌شود و گشایش‌هایی نیز ایجاد مي‌شود.
یکی از مسائلی که در این باره وجود دارد این است که خیلی‌ها مي

ادامه مطلب  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟ امام صادق (ع) در روایتی انسان‌ها را به بیان حوائج به درگاه خداوند متعال تشویق کرد.
 «دعا» از جمله رفتارهای زیبایی است که اهل‌بیت(ع)
آن را به ما آموختند و حتی مي‌توان از آن با تعبیر سلاح مومن نام برد که
در بسیاری اوقات با دعا کردن ـ با توجه و اخلاص ـ به سرعت بسیاری از
ناجوری‌ها و معضلات پس زده مي‌شود و گشایش‌هایی نیز ایجاد مي‌شود.
یکی از مسائلی که در این باره وجود دارد این است که خیلی‌ها مي

ادامه مطلب  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟  

چگونه حاجت خود را از خدا بخواهیم؟ امام صادق (ع) در روایتی انسان‌ها را به بیان حوائج به درگاه خداوند متعال تشویق کرد.
 «دعا» از جمله رفتارهای زیبایی است که اهل‌بیت(ع)
آن را به ما آموختند و حتی مي‌توان از آن با تعبیر سلاح مومن نام برد که
در بسیاری اوقات با دعا کردن ـ با توجه و اخلاص ـ به سرعت بسیاری از
ناجوری‌ها و معضلات پس زده مي‌شود و گشایش‌هایی نیز ایجاد مي‌شود.
یکی از مسائلی که در این باره وجود دارد این است که خیلی‌ها مي

ادامه مطلب  

به من بگو!  

به من بگو، بگو؛چگونه بشنوم صدای ریزش هزار برگ را ز شاخه ها؟به من بگو، بگو؛چگونه بشنوم صدای بارش ستاره را ز ابرها؟من از درخت زاده امتو ای که گفتنت وزیدن نسیم هاست بر درختهابه من بگو، بگو؛درخت را که زاده است؟مرا ستاره زاده استتو ای که گفتنت چو جویبارهاست، جویبارهای سردبه من بگو، بگو؛ستاره را که زاده است؟ستاره را، درخت را تو زاده ایتو ای که گفتنت پریدن پرنده هاستبه من بگو، بگو؛تو را که زاده است؟"رضا براهنی"بشنوید:http://opload.ir/downloadf-a34ca573c4471-mp

ادامه مطلب  

به من بگو!  

به من بگو، بگو؛چگونه بشنوم صدای ریزش هزار برگ را ز شاخه ها؟به من بگو، بگو؛چگونه بشنوم صدای بارش ستاره را ز ابرها؟من از درخت زاده امتو ای که گفتنت وزیدن نسیم هاست بر درختهابه من بگو، بگو؛درخت را که زاده است؟مرا ستاره زاده استتو ای که گفتنت چو جویبارهاست، جویبارهای سردبه من بگو، بگو؛ستاره را که زاده است؟ستاره را، درخت را تو زاده ایتو ای که گفتنت پریدن پرنده هاستبه من بگو، بگو؛تو را که زاده است؟"رضا براهنی"بشنوید:http://opload.ir/downloadf-a34ca573c4471-mp

ادامه مطلب  

به من بگو!  

به من بگو، بگو؛چگونه بشنوم صدای ریزش هزار برگ را ز شاخه ها؟به من بگو، بگو؛چگونه بشنوم صدای بارش ستاره را ز ابرها؟من از درخت زاده امتو ای که گفتنت وزیدن نسیم هاست بر درختهابه من بگو، بگو؛درخت را که زاده است؟مرا ستاره زاده استتو ای که گفتنت چو جویبارهاست، جویبارهای سردبه من بگو، بگو؛ستاره را که زاده است؟ستاره را، درخت را تو زاده ایتو ای که گفتنت پریدن پرنده هاستبه من بگو، بگو؛تو را که زاده است؟"رضا براهنی"بشنوید:http://opload.ir/downloadf-a34ca573c4471-mp

ادامه مطلب  

تحقیق امنیت اطلاعات در اینترنت  

تحقیق امنیت اطلاعات در اینترنت دانلود تحقیق در مورد امنیت اطلاعات در اینترنت، در قالب doc و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل انواع تهدیدات، نحوه حفاظت، آشنائی با حملات DoS، حملات از نوع (DoS (denial-of-service، حملات از نوع DDoS دسته بندی: مهندسی» مهندسی کامپیوتر فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 78 حجم فایل: 65 کیلوبایت پروژه امنیت اطلاعات در اینترنت منابع امنیت اطلاعات در اینترنت تحقیق امنیت اطلاعات در اینترنت مقاله امنیت اطلاعات در اینتر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >