آیا بحار الانوار از کتب معتبر شیعه است؟  

آیا بحار الانوار از کتب معتبر شیعه است؟ 
معتبرترین کتاب‌های حدیثی شیعه، «کتب
اربعه» است و این کتب اربعه برگرفته از 400 کتاب بنام اصول اربعمأه که
صحابه و تابعین آن را جمع آوری کرده‌اند می‌باشد. کتب اربعه شامل کتابهای:
1. الکافی فی الاصول و الفروع و الروضه؛
این کتاب از نخستین جوامع حدیثی شیعه است که در زمان غیبت صغری شکل گرفت و
توسط ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی 328 هـ در سه بخش، اصول، فروع و
روضه و مشتمل بر 16199 حد

ادامه مطلب  

محبت دین انسان را عوض می کند !؟  

محبت در اسلام(شیعه) !؟

جوانان یهودى و یا مسیحى وقتی به مدینه مى‏ آمدند و مسلمان مى ‏شدند،
و بعد به شهر خود بر مى ‏گشتند، آن ‏قدر رفتارشان با پدر و مادر خارج از مذهب خود بهتر
مى‏ شد که آنها را به تعجب مى انداخت!‏

 

زیرا پدر و مادر این افراد می گفتنند : ما گمان مى ‏کردیم اینک که به‏
دین محمّد درآمدید ، ما را یکسره رها مى‏ کنید! و بى ارج و بدون مقدار مى‏ پندارید! و حالا
مشاهده مى‏ نمائیم که مهرت بیشتر و محبّتت افزون‏ تر شده است، و بیشتر در حوائ

ادامه مطلب  

محبت دین انسان را عوض می کند !؟  

محبت در اسلام(شیعه) !؟

جوانان یهودى و یا مسیحى وقتی به مدینه مى‏ آمدند و مسلمان مى ‏شدند،
و بعد به شهر خود بر مى ‏گشتند، آن ‏قدر رفتارشان با پدر و مادر خارج از مذهب خود بهتر
مى‏ شد که آنها را به تعجب مى انداخت!‏

 

زیرا پدر و مادر این افراد می گفتنند : ما گمان مى ‏کردیم اینک که به‏
دین محمّد درآمدید ، ما را یکسره رها مى‏ کنید! و بى ارج و بدون مقدار مى‏ پندارید! و حالا
مشاهده مى‏ نمائیم که مهرت بیشتر و محبّتت افزون‏ تر شده است، و بیشتر در حوائ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1