شوراي نگهبان بودجه 97 را تاييد کرد  

شوراي نگهبان بودجه 97 را تایید کردسخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شوراي اسلامی از تایید لایحه بودجه سال 97 به جزء تبصره های ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شوراي محترم نگهبان خبر داد.لزوم راه‌یابی صنایع کوچک به بازارهای صادراتیعلی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: در نشست علنی مجلس شوراي اسلامی ایرادات شوراي محترم نگهبان به برخی از مصوبات بودجه سال 97 مورد بررسی قرار گرفت.سخنگوی کمیسیون تلفیق بود

ادامه مطلب  

شهردار تهران استعفاي کتبي خود را به شورا داد  

محمدعلی نجفی شش ماه پیش با حکم رسمی وزارت کشور شهردار تهران شدمحمدعلی نجفی، شهردار تهران، بعد از حدود هفت ماه اداره شهرداری، استعفای کتبی خود را به شوراي شهر داد.شوراي شهر تهران که امروز، 23 اسفند، برای بررسی این استعفا جلسه اضطراری و غیرعلنی داشت، اعلام کرد که در اولین جلسه رسمی سال 1397 در فروردین ماه نظر خود را اعلام خواهد کرد.محسن هاشمی، رئیس شوراي شهر تهران، بعد از جلسه اضطراری ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

شهردار تهران استعفاي کتبي خود را به شورا داد  

محمدعلی نجفی شش ماه پیش با حکم رسمی وزارت کشور شهردار تهران شدمحمدعلی نجفی، شهردار تهران، بعد از حدود هفت ماه اداره شهرداری، استعفای کتبی خود را به شوراي شهر داد.شوراي شهر تهران که امروز، 23 اسفند، برای بررسی این استعفا جلسه اضطراری و غیرعلنی داشت، اعلام کرد که در اولین جلسه رسمی سال 1397 در فروردین ماه نظر خود را اعلام خواهد کرد.محسن هاشمی، رئیس شوراي شهر تهران، بعد از جلسه اضطراری ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

شهردار تهران استعفاي کتبي خود را به شورا داد  

محمدعلی نجفی شش ماه پیش با حکم رسمی وزارت کشور شهردار تهران شدمحمدعلی نجفی، شهردار تهران، بعد از حدود هفت ماه اداره شهرداری، استعفای کتبی خود را به شوراي شهر داد.شوراي شهر تهران که امروز، 23 اسفند، برای بررسی این استعفا جلسه اضطراری و غیرعلنی داشت، اعلام کرد که در اولین جلسه رسمی سال 1397 در فروردین ماه نظر خود را اعلام خواهد کرد.محسن هاشمی، رئیس شوراي شهر تهران، بعد از جلسه اضطراری ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

شهردار تهران استعفاي کتبي خود را به شورا داد  

محمدعلی نجفی شش ماه پیش با حکم رسمی وزارت کشور شهردار تهران شدمحمدعلی نجفی، شهردار تهران، بعد از حدود هفت ماه اداره شهرداری، استعفای کتبی خود را به شوراي شهر داد.شوراي شهر تهران که امروز، 23 اسفند، برای بررسی این استعفا جلسه اضطراری و غیرعلنی داشت، اعلام کرد که در اولین جلسه رسمی سال 1397 در فروردین ماه نظر خود را اعلام خواهد کرد.محسن هاشمی، رئیس شوراي شهر تهران، بعد از جلسه اضطراری ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

شهردار تهران استعفاي کتبي خود را به شورا داد  

محمدعلی نجفی شش ماه پیش با حکم رسمی وزارت کشور شهردار تهران شدمحمدعلی نجفی، شهردار تهران، بعد از حدود هفت ماه اداره شهرداری، استعفای کتبی خود را به شوراي شهر داد.شوراي شهر تهران که امروز، 23 اسفند، برای بررسی این استعفا جلسه اضطراری و غیرعلنی داشت، اعلام کرد که در اولین جلسه رسمی سال 1397 در فروردین ماه نظر خود را اعلام خواهد کرد.محسن هاشمی، رئیس شوراي شهر تهران، بعد از جلسه اضطراری ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

پاورپوینت معماری روستای چوزه  

پاورپوینت معماری روستاي چوزهپاورپوینت معماری روستا، بررسی معماری روستاي چوزه در قزوین به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 70 اسلاید، بخشی از متن: بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی و اداری،روستاي چوزه جزء دهستان دودانگه سفلی و به مرکزیت روستاي حسین آباد و از بخش ضیاء آباد در شهرستان تاکستان قرار گرفته است. از نظر ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت معماری روستای چوزه  

پاورپوینت معماری روستاي چوزهپاورپوینت معماری روستا، بررسی معماری روستاي چوزه در قزوین به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 70 اسلاید، بخشی از متن: بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی و اداری،روستاي چوزه جزء دهستان دودانگه سفلی و به مرکزیت روستاي حسین آباد و از بخش ضیاء آباد در شهرستان تاکستان قرار گرفته است. از نظر ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

خرابکاري مسئولين قم  

از دو روز قبل صدا و سیمای قم، مرکز خدمات حوزه، حضرت آیت الله نوری همدانی و سایر نهاد های انقلابی، مردم شریف قم را به راهپیمایی روز چهارشنبه 13 دیماه 96 دعوت کردند.اما یک ساعت مانده به شروع راهپیمایی خبر آمد که بخاطر تصمیم شوراي تامین استان، راهپیمایی لغو شده است!یک ساعت بعد از این خبر، باز خبر آمد که از شوراي تامین اجازه گرفته شده و راهپیمایی برقرار می باشد!نیم ساعت بعد باز پیامک آمد که خروش خودجوش مردم قم در میدان جانبازان در جریان است بشتابی

ادامه مطلب  

خرابکاري مسئولين قم  

از دو روز قبل صدا و سیمای قم، مرکز خدمات حوزه، حضرت آیت الله نوری همدانی و سایر نهاد های انقلابی، مردم شریف قم را به راهپیمایی روز چهارشنبه 13 دیماه 96 دعوت کردند.اما یک ساعت مانده به شروع راهپیمایی خبر آمد که بخاطر تصمیم شوراي تامین استان، راهپیمایی لغو شده است!یک ساعت بعد از این خبر، باز خبر آمد که از شوراي تامین اجازه گرفته شده و راهپیمایی برقرار می باشد!نیم ساعت بعد باز پیامک آمد که خروش خودجوش مردم قم در میدان جانبازان در جریان است بشتابی

ادامه مطلب  

خرابکاري مسئولين قم  

از دو روز قبل صدا و سیمای قم، مرکز خدمات حوزه، حضرت آیت الله نوری همدانی و سایر نهاد های انقلابی، مردم شریف قم را به راهپیمایی روز چهارشنبه 13 دیماه 96 دعوت کردند.اما یک ساعت مانده به شروع راهپیمایی خبر آمد که بخاطر تصمیم شوراي تامین استان، راهپیمایی لغو شده است!یک ساعت بعد از این خبر، باز خبر آمد که از شوراي تامین اجازه گرفته شده و راهپیمایی برقرار می باشد!نیم ساعت بعد باز پیامک آمد که خروش خودجوش مردم قم در میدان جانبازان در جریان است بشتابی

ادامه مطلب  

خرابکاري مسئولين قم  

از دو روز قبل صدا و سیمای قم، مرکز خدمات حوزه، حضرت آیت الله نوری همدانی و سایر نهاد های انقلابی، مردم شریف قم را به راهپیمایی روز چهارشنبه 13 دیماه 96 دعوت کردند.اما یک ساعت مانده به شروع راهپیمایی خبر آمد که بخاطر تصمیم شوراي تامین استان، راهپیمایی لغو شده است!یک ساعت بعد از این خبر، باز خبر آمد که از شوراي تامین اجازه گرفته شده و راهپیمایی برقرار می باشد!نیم ساعت بعد باز پیامک آمد که خروش خودجوش مردم قم در میدان جانبازان در جریان است بشتابی

ادامه مطلب  

خرابکاري مسئولين قم  

از دو روز قبل صدا و سیمای قم، مرکز خدمات حوزه، حضرت آیت الله نوری همدانی و سایر نهاد های انقلابی، مردم شریف قم را به راهپیمایی روز چهارشنبه 13 دیماه 96 دعوت کردند.اما یک ساعت مانده به شروع راهپیمایی خبر آمد که بخاطر تصمیم شوراي تامین استان، راهپیمایی لغو شده است!یک ساعت بعد از این خبر، باز خبر آمد که از شوراي تامین اجازه گرفته شده و راهپیمایی برقرار می باشد!نیم ساعت بعد باز پیامک آمد که خروش خودجوش مردم قم در میدان جانبازان در جریان است بشتابی

ادامه مطلب  

خرابکاري مسئولين قم  

از دو روز قبل صدا و سیمای قم، مرکز خدمات حوزه، حضرت آیت الله نوری همدانی و سایر نهاد های انقلابی، مردم شریف قم را به راهپیمایی روز چهارشنبه 13 دیماه 96 دعوت کردند.اما یک ساعت مانده به شروع راهپیمایی خبر آمد که بخاطر تصمیم شوراي تامین استان، راهپیمایی لغو شده است!یک ساعت بعد از این خبر، باز خبر آمد که از شوراي تامین اجازه گرفته شده و راهپیمایی برقرار می باشد!نیم ساعت بعد باز پیامک آمد که خروش خودجوش مردم قم در میدان جانبازان در جریان است بشتابی

ادامه مطلب  

خرابکاري مسئولين قم  

از دو روز قبل صدا و سیمای قم، مرکز خدمات حوزه، حضرت آیت الله نوری همدانی و سایر نهاد های انقلابی، مردم شریف قم را به راهپیمایی روز چهارشنبه 13 دیماه 96 دعوت کردند.اما یک ساعت مانده به شروع راهپیمایی خبر آمد که بخاطر تصمیم شوراي تامین استان، راهپیمایی لغو شده است!یک ساعت بعد از این خبر، باز خبر آمد که از شوراي تامین اجازه گرفته شده و راهپیمایی برقرار می باشد!نیم ساعت بعد باز پیامک آمد که خروش خودجوش مردم قم در میدان جانبازان در جریان است بشتابی

ادامه مطلب  

شورای نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد  

شوراي نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شوراي اسلامی از تایید لایحه بودجه سال
٩٧ به جزء تبصره های ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شوراي محترم
نگهبان خبر داد.
لزوم راه‌یابی صنایع کوچک به بازارهای صادراتی
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: در
نشست علنی مجلس شوراي اسلامی ایرادات شوراي محترم نگهبان به برخی از مصوبات
بودجه سال 97 مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه

ادامه مطلب  

شورای نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد  

شوراي نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شوراي اسلامی از تایید لایحه بودجه سال
٩٧ به جزء تبصره های ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شوراي محترم
نگهبان خبر داد.
لزوم راه‌یابی صنایع کوچک به بازارهای صادراتی
علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، گفت: در
نشست علنی مجلس شوراي اسلامی ایرادات شوراي محترم نگهبان به برخی از مصوبات
بودجه سال 97 مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای زرشک  

بررسی معماری روستاي زرشکبررسی معماری روستاي زرشک به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ...، بخشی از متن: روستاي زرشک در16 کیلومتری شمال شرقی استان قزوین واقع است. بنابرمندرجات فرهنگ جغرافیایی آبادی های کشور(قزوین جلو 26 موقعیت جغرافیایی این روستا 50 درجه و6 دقیقه طول جغرافیایی و36 درجه و26 دقیقه عرض جغرافیایی است و ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای زرشک  

بررسی معماری روستاي زرشکبررسی معماری روستاي زرشک به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ...، بخشی از متن: روستاي زرشک در16 کیلومتری شمال شرقی استان قزوین واقع است. بنابرمندرجات فرهنگ جغرافیایی آبادی های کشور(قزوین جلو 26 موقعیت جغرافیایی این روستا 50 درجه و6 دقیقه طول جغرافیایی و36 درجه و26 دقیقه عرض جغرافیایی است و ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت معماری روستای آتان  

پاورپوینت معماری روستاي آتانبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 127 اسلاید، بخشی از متن: منطقه الموت که در ناحیه کوهستانی قزوین قرار دارد آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی به خود گرفته است که روستاي آتان نیز آن پیروی میکند. باد غالب روستا باد راز و باد مه است که جهت باد راز از جنوب به ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت معماری روستای آتان  

پاورپوینت معماری روستاي آتانبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 127 اسلاید، بخشی از متن: منطقه الموت که در ناحیه کوهستانی قزوین قرار دارد آب و هوای معتدل و سرد کوهستانی به خود گرفته است که روستاي آتان نیز آن پیروی میکند. باد غالب روستا باد راز و باد مه است که جهت باد راز از جنوب به ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای حسین آباد جرندق  

بررسی معماری روستاي حسین آباد جرندقپاورپوینت معماری روستا به همراه تصاویر، بخشی از متن: روستاي حسین آباد جرندق در حدود 30 کیلومتری ظلع غربی شهر ستان تاکستان از استان قزوین و از روستاهای بخش ضیا آباد محسوب گردید که با فاصله حدود 10 کیلومتر از ضلع شمال شهر ضیاء آباد از جادة معروف به آبترش (روستاي حسین آباد جرندق در اراضی دشتی جنوب ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای حسین آباد جرندق  

بررسی معماری روستاي حسین آباد جرندقپاورپوینت معماری روستا به همراه تصاویر، بخشی از متن: روستاي حسین آباد جرندق در حدود 30 کیلومتری ظلع غربی شهر ستان تاکستان از استان قزوین و از روستاهای بخش ضیا آباد محسوب گردید که با فاصله حدود 10 کیلومتر از ضلع شمال شهر ضیاء آباد از جادة معروف به آبترش (روستاي حسین آباد جرندق در اراضی دشتی جنوب ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای اردبیلک  

بررسی معماری روستاي اردبیلکبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... ، بخشی از متن: روستاي اردبیلک در دهستان اقبال غربی، بخش مرکزی و شهرستان قزوین واقع شده است. ارتفاعات غیر منقطع و رشته ای، تپه ماهورها از رسوبات دوره ژوراسیک و سنگواره های پالتوژنی (دوره سوم) شیب بندی روستا به سمت پایین روستا می باشد. بافت ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای اردبیلک  

بررسی معماری روستاي اردبیلکبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... ، بخشی از متن: روستاي اردبیلک در دهستان اقبال غربی، بخش مرکزی و شهرستان قزوین واقع شده است. ارتفاعات غیر منقطع و رشته ای، تپه ماهورها از رسوبات دوره ژوراسیک و سنگواره های پالتوژنی (دوره سوم) شیب بندی روستا به سمت پایین روستا می باشد. بافت ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مخالفت دوباره آمريکا با بيانيه شوراي امنيت درباره کشتار فلسطينيا  

ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرده است، آمریکا برای بار دوم جلوی صدور بیانیه مطبوعاتی درباره غزه را گرفته است.وی تاکید کرده، تلاش های ما متوقف نخواهد شد و ما گزینه های دیگری همچون پیگیری از طریق دبیرکل سازمان ملل، شوراي حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل را داریم.نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد تصریح کرده، نیروهای نظامی اسرائیل در سرزمین های اشغالی به مردم شلیک کرده و تعداد زیادی از آ

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای کینه ورس  

بررسی معماری روستاي کینه ورسبررسی معماری روستا، به همراه تصاویر 12 نقشه از پلان ها، بخشی از متن: روستاي کینه ورس از توابع بخش مرکزی شهرستان ابهر در استان زنجان می باشد. از لحاظ توپولوژی در منطقه ای کوهستانی قرار دارد. از نظر اقلیمی در منطقه سرد واقع شده است. راه دسترسی روستا آسفالت بوده و شیب عمومی از شمال به جنوب می باشد، ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

بررسی معماری روستای کینه ورس  

بررسی معماری روستاي کینه ورسبررسی معماری روستا، به همراه تصاویر 12 نقشه از پلان ها، بخشی از متن: روستاي کینه ورس از توابع بخش مرکزی شهرستان ابهر در استان زنجان می باشد. از لحاظ توپولوژی در منطقه ای کوهستانی قرار دارد. از نظر اقلیمی در منطقه سرد واقع شده است. راه دسترسی روستا آسفالت بوده و شیب عمومی از شمال به جنوب می باشد، ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامچرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ  « بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن خدا پیروز شدند. همچنین در سوره انفال آیه 65 فرموده است: « إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحلیل معماری روستای کندر  

پاورپوینت تحلیل معماری روستاي کندرپاورپوینت معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 79 اسلاید، بخشی از متن: روستاي کندر با موقعیت 36 درجه ، 15 دقیقه و 48 ثانیه عرض شمالی و 49 درجه ،46 دقیقه و 40 ثانیه طول شرقی در دهستان قاقازان شرقی از توابع بخش مرکزی شهرستان تاکستان واقع شده است. محدوده کالبدی روستا با وسعتی ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت تحلیل معماری روستای کندر  

پاورپوینت تحلیل معماری روستاي کندرپاورپوینت معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 79 اسلاید، بخشی از متن: روستاي کندر با موقعیت 36 درجه ، 15 دقیقه و 48 ثانیه عرض شمالی و 49 درجه ،46 دقیقه و 40 ثانیه طول شرقی در دهستان قاقازان شرقی از توابع بخش مرکزی شهرستان تاکستان واقع شده است. محدوده کالبدی روستا با وسعتی ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پايگاه امداد و نجات کوهستان افتتاح مي شود  

پایگاه امداد و نجات کوهستان با هدف مدیریت حوادث غیر مترقبه و خدمات رسانی سریع به کوهنوردان و گردشگران در  ارتفاعات کلکچال افتتاح می شود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سید مصطفی حاج آقامیر شهردار ناحیه کوهستان شهرداری این منطقه  با بیان مطلب فوق اظهار داشت : پایگاه یادمان جاویدالاثر احمد متوسلیان روز جمعه – 24 فروردین ماه – با حضور شهردار منطقه یک، استاندار تهران ، مسولین جمعیت هلال احمر کشور ، اعضای شوراي شهر تهران، ری و ت

ادامه مطلب  

شورای نگهبان نامزدی اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای محل سکونتشان را مغایر شرع و قانون دانست  

شوراي نگهبان نامزدی
اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای محل سکونتشان را مغایر شرع و قانون دانستسخنگوی شوراي نگهبان
در کانال تلگرامی خود از رد طرح دو فوریتی مجلس شوراي اسلامی برای اصلاح قانون تشکیلات،
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  خبر داد.این طرح در ۲۲ آذرماه
جاری و در پی تعلیق یک عضو زرتشتی شوراي شهر یزد با استناد به نظریه شوراي نگهبان تصویب
شده و در آن، بر حق اقلیت‌های دینی بر نامزدی و انتخاب شدن در انتخابات

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی معماری روستای آتان  

پاورپوینت بررسی معماری روستاي آتانبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 174 اسلاید، بخشی از متن: الموت چیزی نیست به جز طبیعت بی‌آلایش در اعماق تاریخ. سرزمین الموت درست در مرکز رشته کوه البرز واقع است جایی که آن را البرز مرکزی می‌نامند. اگر چه سن این چین‌خوردگی به میلیون‌ها سال زمین شناسی بالغ می‌گردد، ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی معماری روستای آتان  

پاورپوینت بررسی معماری روستاي آتانبررسی معماری روستا به همراه تصاویر، نقشه ها، پلان ها و ... در قالب 174 اسلاید، بخشی از متن: الموت چیزی نیست به جز طبیعت بی‌آلایش در اعماق تاریخ. سرزمین الموت درست در مرکز رشته کوه البرز واقع است جایی که آن را البرز مرکزی می‌نامند. اگر چه سن این چین‌خوردگی به میلیون‌ها سال زمین شناسی بالغ می‌گردد، ..[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

مرگ 2 كولبر با شليك گلوله  

دو كولبر روز چهارشنبه 31 خرداد ماه در ارتفاعات مرزی پیرانشهر و به خاطر شلیك گلوله كشته شدند. یك كولبر به نام محمد مسائلی فرد معروف به دابران از اهالی روستاي دابران سردشت كه مدت 22 سال ساكن پیرانشهر است جانش را از دست داد و در حادثه دیگری نیز یك كولبر به نام سیروان عزیزی بر اثر شلیك كشته شد.   

ادامه مطلب  

حضورکلينيک سياردندانپزشکي در بنارآبشيرين  

صبح پنج شنبه مورخه1396/12/10با همکاری مرکز خدمات جامع سلامت روستاي زیارت و دکتر قاسمی, کلینیک سیار دندانپزشکی در بوستان امید روستاي بنار آبشیرین حضور یافت و کلیه خدمات دندانپزشکی به طور رایگان در این کلینیک ارایه گردید. تصاویرارسالی توسط: نوشادباقری

ادامه مطلب  

همه جا با هاشمي!  

 با تایید محسن هاشمی، نام بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تغییر پیدا می‌کند.هنوز خانواده هاشمی در شوراي شهر مستقر نشدند، احتمالا با استقرار آنها در شوراي شهر، اگر بخوایم توی تهران آدرس بدیم، اینطوری میشه:میفتی توی بزرگراه هاشمی، بعد از تونل هاشمی، یه بیلبورد هست روش از قول آقای هاشمی یه جمله در اهمیت رعایت اصول ایمنی در هنگام شنا نوشته، بعد از اون یه دور برگردون هست، اون رو میپیچی، صد متر جلوتر زده شهرک هاشمی. توی ش

ادامه مطلب  

همه جا با هاشمي!  

 با تایید محسن هاشمی، نام بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تغییر پیدا می‌کند.هنوز خانواده هاشمی در شوراي شهر مستقر نشدند، احتمالا با استقرار آنها در شوراي شهر، اگر بخوایم توی تهران آدرس بدیم، اینطوری میشه:میفتی توی بزرگراه هاشمی، بعد از تونل هاشمی، یه بیلبورد هست روش از قول آقای هاشمی یه جمله در اهمیت رعایت اصول ایمنی در هنگام شنا نوشته، بعد از اون یه دور برگردون هست، اون رو میپیچی، صد متر جلوتر زده شهرک هاشمی. توی ش

ادامه مطلب  

همه جا با هاشمي!  

 با تایید محسن هاشمی، نام بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تغییر پیدا می‌کند.هنوز خانواده هاشمی در شوراي شهر مستقر نشدند، احتمالا با استقرار آنها در شوراي شهر، اگر بخوایم توی تهران آدرس بدیم، اینطوری میشه:میفتی توی بزرگراه هاشمی، بعد از تونل هاشمی، یه بیلبورد هست روش از قول آقای هاشمی یه جمله در اهمیت رعایت اصول ایمنی در هنگام شنا نوشته، بعد از اون یه دور برگردون هست، اون رو میپیچی، صد متر جلوتر زده شهرک هاشمی. توی ش

ادامه مطلب  

همه جا با هاشمي!  

 با تایید محسن هاشمی، نام بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تغییر پیدا می‌کند.هنوز خانواده هاشمی در شوراي شهر مستقر نشدند، احتمالا با استقرار آنها در شوراي شهر، اگر بخوایم توی تهران آدرس بدیم، اینطوری میشه:میفتی توی بزرگراه هاشمی، بعد از تونل هاشمی، یه بیلبورد هست روش از قول آقای هاشمی یه جمله در اهمیت رعایت اصول ایمنی در هنگام شنا نوشته، بعد از اون یه دور برگردون هست، اون رو میپیچی، صد متر جلوتر زده شهرک هاشمی. توی ش

ادامه مطلب  

همه جا با هاشمي!  

 با تایید محسن هاشمی، نام بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تغییر پیدا می‌کند.هنوز خانواده هاشمی در شوراي شهر مستقر نشدند، احتمالا با استقرار آنها در شوراي شهر، اگر بخوایم توی تهران آدرس بدیم، اینطوری میشه:میفتی توی بزرگراه هاشمی، بعد از تونل هاشمی، یه بیلبورد هست روش از قول آقای هاشمی یه جمله در اهمیت رعایت اصول ایمنی در هنگام شنا نوشته، بعد از اون یه دور برگردون هست، اون رو میپیچی، صد متر جلوتر زده شهرک هاشمی. توی ش

ادامه مطلب  

نجفي، نجات دهنده شوراي شهر تهران  

به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام چرا شوراي شهر از جنازه محمدعلی نجفی شهردار تهران دست برنمی دارد؟! خداوند در سوره بقره آیه 249 می فرماید: « قَالَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ - «كسانى كه به دیدار خداوند یقین داشتند، گفتند: بسا گروهى اندك که بر گروهى بسیار، به اذن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >