شوراي نگهبان لايحه بودجه سال84 كل کشور را تایید کرد  

شوراي نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تأیید کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ...17 مارس 2018 سخنگوی شوراي نگهبان از تأیید لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور توسط این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوراي 
شوراي نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد - دنیای اقتصاد14 مارس 2018 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در
بودجه ۹۷ از سوی شوراي نگهبان خبر داد و در عین حال گفت که حکم 
بودجه 97 برای تایید نهایی به شوراي نگهبان

ادامه مطلب  

شوراي نگهبان لايحه بودجه سال84 كل کشور را تایید کرد  

شوراي نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تأیید کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ...17 مارس 2018 سخنگوی شوراي نگهبان از تأیید لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور توسط این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوراي 
شوراي نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد - دنیای اقتصاد14 مارس 2018 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در
بودجه ۹۷ از سوی شوراي نگهبان خبر داد و در عین حال گفت که حکم 
بودجه 97 برای تایید نهایی به شوراي نگهبان

ادامه مطلب  

شوراي نگهبان لايحه بودجه سال84 كل کشور را تایید کرد  

شوراي نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تأیید کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ...17 مارس 2018 سخنگوی شوراي نگهبان از تأیید لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور توسط این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوراي 
شوراي نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد - دنیای اقتصاد14 مارس 2018 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در
بودجه ۹۷ از سوی شوراي نگهبان خبر داد و در عین حال گفت که حکم 
بودجه 97 برای تایید نهایی به شوراي نگهبان

ادامه مطلب  

شوراي نگهبان لايحه بودجه سال84 كل کشور را تایید کرد  

شوراي نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تأیید کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ...17 مارس 2018 سخنگوی شوراي نگهبان از تأیید لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور توسط این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوراي 
شوراي نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد - دنیای اقتصاد14 مارس 2018 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در
بودجه ۹۷ از سوی شوراي نگهبان خبر داد و در عین حال گفت که حکم 
بودجه 97 برای تایید نهایی به شوراي نگهبان

ادامه مطلب  

شوراي نگهبان لايحه بودجه سال84 كل کشور را تایید کرد  

شوراي نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تأیید کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ...17 مارس 2018 سخنگوی شوراي نگهبان از تأیید لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور توسط این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوراي 
شوراي نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد - دنیای اقتصاد14 مارس 2018 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در
بودجه ۹۷ از سوی شوراي نگهبان خبر داد و در عین حال گفت که حکم 
بودجه 97 برای تایید نهایی به شوراي نگهبان

ادامه مطلب  

شوراي نگهبان لايحه بودجه سال84 كل کشور را تایید کرد  

شوراي نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تأیید کرد - خبرگزاری مهر | اخبار ...17 مارس 2018 سخنگوی شوراي نگهبان از تأیید لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور توسط این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شوراي 
شوراي نگهبان بودجه ۹۷ را تایید کرد - دنیای اقتصاد14 مارس 2018 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در
بودجه ۹۷ از سوی شوراي نگهبان خبر داد و در عین حال گفت که حکم 
بودجه 97 برای تایید نهایی به شوراي نگهبان

ادامه مطلب  

نشست هم اندیشی اعضای شورا و دهیاری روستای نیر  

جلسه هم اندیشی اعضای شوراي اسلامی و دهیار روستاي نیر و رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رزن در محل کتابخانه آیت اله فیاضی برگزار گردید. در این نشست که با هدف شناسایی مشکلات کتابخانه به انجام رسید، در مورد اختصاص مکان مناسب تر جهت انتقال کتابخانه از مکان فعلی تصمیماتی اتخاذ گردید. 

ادامه مطلب  

نشست هم اندیشی اعضای شورا و دهیاری روستای نیر  

جلسه هم اندیشی اعضای شوراي اسلامی و دهیار روستاي نیر و رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رزن در محل کتابخانه آیت اله فیاضی برگزار گردید. در این نشست که با هدف شناسایی مشکلات کتابخانه به انجام رسید، در مورد اختصاص مکان مناسب تر جهت انتقال کتابخانه از مکان فعلی تصمیماتی اتخاذ گردید. 

ادامه مطلب  

نشست هم اندیشی اعضای شورا و دهیاری روستای نیر  

جلسه هم اندیشی اعضای شوراي اسلامی و دهیار روستاي نیر و رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رزن در محل کتابخانه آیت اله فیاضی برگزار گردید. در این نشست که با هدف شناسایی مشکلات کتابخانه به انجام رسید، در مورد اختصاص مکان مناسب تر جهت انتقال کتابخانه از مکان فعلی تصمیماتی اتخاذ گردید. 

ادامه مطلب  

نشست هم اندیشی اعضای شورا و دهیاری روستای نیر  

جلسه هم اندیشی اعضای شوراي اسلامی و دهیار روستاي نیر و رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رزن در محل کتابخانه آیت اله فیاضی برگزار گردید. در این نشست که با هدف شناسایی مشکلات کتابخانه به انجام رسید، در مورد اختصاص مکان مناسب تر جهت انتقال کتابخانه از مکان فعلی تصمیماتی اتخاذ گردید. 

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

حضور دبير شوراي نگهبان در شوراي مصلحت سنجي قانوني است  

شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست «نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس ...4 نوامبر 2017 شوراي نگهبان جای مصلحت سنجی نیست/«نیکنام» می‌تواند نامزد مجلس شود ثانیا در
رابطه با حضور اقلیت ها در انتخابات شوراي شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد که
انتخابات شوراها هنوز برگزار نشده بود، دبیر محترم شوراي نگهبان در نامه ای وی
تاکید کرد: در عین حال، شوراي نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع 
ایرنا - اظهار نظر شوراي نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخاب

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستاي
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستاي
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستاي
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستاي
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

ده چشمه فارسان؛ یادمان کتبیه های مشروطه  

کتیبه‌های مشروطیت پیر غار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادکتیبه‌های مشروطیت پیر غار مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فارسان، روستاي
ده چشمه واقع شده و این اثر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۷۹ به‌عنوان یکی از
آثار این کتیبه شرح فعالیتهای مجاهدین بختیاری برای مبارزه با استبداد محمد علی
شاه قاجار است این سنگ نوشته‌ها علاوه بر شرح وقایع مربوط به فتح اصفهان و تهران و 
کتیبه های مشروطیت | جاذبه های گردشگری ایراناین کتیبه از دو قس

ادامه مطلب  

نمايش و کارگرداني ضعيف در صحنه شوراي شهر، براي ابقاء شهردار تهرا  

در جلسه دیروز اعضای شوراي شهر تهران رخ داد: نمایش و کارگردانی ضعیف در صحنه شوراي شهر، برای ابقاء شهردار تهران!وقتی اصرار نجفی به استعفا از شهردار بودن را در برابر پافشاری شوراي شهر تهران برای رد این درخواست می بینیم به نظر می رسد شاهد یک " جنگ زرگری " با حضور شهردار و اعضای شوراي شهر هستیم! که در آن  نه دلایلی قابل قبول و بلکه ادله ای خنده دار و تأمل برانگیز که بهتر است از آن تحت عنوان " ابتذال در سیاست" نامید رد و بدل می شود.  ادامه مطل

ادامه مطلب  

نمايش و کارگرداني ضعيف در صحنه شوراي شهر، براي ابقاء شهردار تهرا  

در جلسه دیروز اعضای شوراي شهر تهران رخ داد: نمایش و کارگردانی ضعیف در صحنه شوراي شهر، برای ابقاء شهردار تهران!وقتی اصرار نجفی به استعفا از شهردار بودن را در برابر پافشاری شوراي شهر تهران برای رد این درخواست می بینیم به نظر می رسد شاهد یک " جنگ زرگری " با حضور شهردار و اعضای شوراي شهر هستیم! که در آن  نه دلایلی قابل قبول و بلکه ادله ای خنده دار و تأمل برانگیز که بهتر است از آن تحت عنوان " ابتذال در سیاست" نامید رد و بدل می شود.  ادامه مطل

ادامه مطلب  

نمايش و کارگرداني ضعيف در صحنه شوراي شهر، براي ابقاء شهردار تهرا  

در جلسه دیروز اعضای شوراي شهر تهران رخ داد: نمایش و کارگردانی ضعیف در صحنه شوراي شهر، برای ابقاء شهردار تهران!وقتی اصرار نجفی به استعفا از شهردار بودن را در برابر پافشاری شوراي شهر تهران برای رد این درخواست می بینیم به نظر می رسد شاهد یک " جنگ زرگری " با حضور شهردار و اعضای شوراي شهر هستیم! که در آن  نه دلایلی قابل قبول و بلکه ادله ای خنده دار و تأمل برانگیز که بهتر است از آن تحت عنوان " ابتذال در سیاست" نامید رد و بدل می شود.  ادامه مطل

ادامه مطلب  

خود ترساني  

دولت معتقد است که اگر، از برجام خارج شویم،دوباره پرونده ما به شوراي امنیت می رود! ولی این موضوع صحت ندارد، زیرا اعضای شوراي امنیت، سالها طول می کشد تا: در این باره تصمیم بگیرند. چون آمریکا متحدان خود را از دست داده است، و هرگز نمی تواند به این موضوع اقدام نماید. به گفته کارشناسان، این موضوع همان خود ترسانی است که: غرب زدگان آن را دنبال می کنند. زیرا خود ترسانی باعث افزایش حملات دشمن می شود، ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

خود ترساني  

دولت معتقد است که اگر، از برجام خارج شویم،دوباره پرونده ما به شوراي امنیت می رود! ولی این موضوع صحت ندارد، زیرا اعضای شوراي امنیت، سالها طول می کشد تا: در این باره تصمیم بگیرند. چون آمریکا متحدان خود را از دست داده است، و هرگز نمی تواند به این موضوع اقدام نماید. به گفته کارشناسان، این موضوع همان خود ترسانی است که: غرب زدگان آن را دنبال می کنند. زیرا خود ترسانی باعث افزایش حملات دشمن می شود، ادامه مطلب...

ادامه مطلب  

کرمانشاه - روستای نوژی وران  

استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداستان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار
. بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستاي سراسر
کشور، پل میان راهان; پل ماهیدشت; پل نوژی وران; پل بیستون; پل کوچه; پل قوزیوند
 
روستاي نوژی وران (نجوبران) « سازسفر مرجع گردشگری ایران24 ژانویه 2016 روستاي نوژی وران (نجوبران) (( استان کرمانشاه )). روستاي «نجوبران» از توابع بخش
بیستون شهرستان

ادامه مطلب  

کرمانشاه - روستای نوژی وران  

استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداستان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار
. بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستاي سراسر
کشور، پل میان راهان; پل ماهیدشت; پل نوژی وران; پل بیستون; پل کوچه; پل قوزیوند
 
روستاي نوژی وران (نجوبران) « سازسفر مرجع گردشگری ایران24 ژانویه 2016 روستاي نوژی وران (نجوبران) (( استان کرمانشاه )). روستاي «نجوبران» از توابع بخش
بیستون شهرستان

ادامه مطلب  

کرمانشاه - روستای نوژی وران  

استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداستان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار
. بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستاي سراسر
کشور، پل میان راهان; پل ماهیدشت; پل نوژی وران; پل بیستون; پل کوچه; پل قوزیوند
 
روستاي نوژی وران (نجوبران) « سازسفر مرجع گردشگری ایران24 ژانویه 2016 روستاي نوژی وران (نجوبران) (( استان کرمانشاه )). روستاي «نجوبران» از توابع بخش
بیستون شهرستان

ادامه مطلب  

کرمانشاه - روستای نوژی وران  

استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداستان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار
. بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستاي سراسر
کشور، پل میان راهان; پل ماهیدشت; پل نوژی وران; پل بیستون; پل کوچه; پل قوزیوند
 
روستاي نوژی وران (نجوبران) « سازسفر مرجع گردشگری ایران24 ژانویه 2016 روستاي نوژی وران (نجوبران) (( استان کرمانشاه )). روستاي «نجوبران» از توابع بخش
بیستون شهرستان

ادامه مطلب  

کرمانشاه - روستای نوژی وران  

استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداستان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار
. بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستاي سراسر
کشور، پل میان راهان; پل ماهیدشت; پل نوژی وران; پل بیستون; پل کوچه; پل قوزیوند
 
روستاي نوژی وران (نجوبران) « سازسفر مرجع گردشگری ایران24 ژانویه 2016 روستاي نوژی وران (نجوبران) (( استان کرمانشاه )). روستاي «نجوبران» از توابع بخش
بیستون شهرستان

ادامه مطلب  

کرمانشاه - روستای نوژی وران  

استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداستان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار
. بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستاي سراسر
کشور، پل میان راهان; پل ماهیدشت; پل نوژی وران; پل بیستون; پل کوچه; پل قوزیوند
 
روستاي نوژی وران (نجوبران) « سازسفر مرجع گردشگری ایران24 ژانویه 2016 روستاي نوژی وران (نجوبران) (( استان کرمانشاه )). روستاي «نجوبران» از توابع بخش
بیستون شهرستان

ادامه مطلب  

کرمانشاه - روستای نوژی وران  

استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداستان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار
. بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستاي سراسر
کشور، پل میان راهان; پل ماهیدشت; پل نوژی وران; پل بیستون; پل کوچه; پل قوزیوند
 
روستاي نوژی وران (نجوبران) « سازسفر مرجع گردشگری ایران24 ژانویه 2016 روستاي نوژی وران (نجوبران) (( استان کرمانشاه )). روستاي «نجوبران» از توابع بخش
بیستون شهرستان

ادامه مطلب  

کرمانشاه - روستای نوژی وران  

استان کرمانشاه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداستان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به‌شمار
. بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستاي سراسر
کشور، پل میان راهان; پل ماهیدشت; پل نوژی وران; پل بیستون; پل کوچه; پل قوزیوند
 
روستاي نوژی وران (نجوبران) « سازسفر مرجع گردشگری ایران24 ژانویه 2016 روستاي نوژی وران (نجوبران) (( استان کرمانشاه )). روستاي «نجوبران» از توابع بخش
بیستون شهرستان

ادامه مطلب  

ايران ترسي از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت ندارد  

شوراي امنیت سازمان ملل متحد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادشوراي امنیت ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Security Council) یکی از ارکان
سازمان از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و به صورت
. اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد
در . به پرونده هسته‌ای ایران شوراي امنیت را به دامن زدن به بحران‌های علیه صلح و امنیت
 
مذاکرات هسته‌ای ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادمذاکرات هسته‌

ادامه مطلب  

ايران ترسي از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت ندارد  

شوراي امنیت سازمان ملل متحد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادشوراي امنیت ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Security Council) یکی از ارکان
سازمان از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و به صورت
. اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد
در . به پرونده هسته‌ای ایران شوراي امنیت را به دامن زدن به بحران‌های علیه صلح و امنیت
 
مذاکرات هسته‌ای ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادمذاکرات هسته‌

ادامه مطلب  

ايران ترسي از ارجاع پرونده خود به شوراي امنيت ندارد  

شوراي امنیت سازمان ملل متحد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادشوراي امنیت ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Security Council) یکی از ارکان
سازمان از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و به صورت
. اعمال کردن تحریم‌های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسل به زور ارتباطی ندارد
در . به پرونده هسته‌ای ایران شوراي امنیت را به دامن زدن به بحران‌های علیه صلح و امنیت
 
مذاکرات هسته‌ای ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادمذاکرات هسته‌

ادامه مطلب  

میزگرد بررسی عملکرد 8 ماهه شهردار و شورای شهر اهواز  

میزگرد بررسی عملکرد 8 ماهه شهردار و شوراي شهر اهواز ظهر امروز با حضور محمد جعفر فلسفی، سید ناصر موسوی نژاد و سید محسن موسوی زاده سه تن از اعضای شوراي شهر در دفتر خبرگزاری فارس در اهواز برگزار شد. عکس: محمدحسن عامری ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۵

ادامه مطلب  

میزگرد بررسی عملکرد 8 ماهه شهردار و شورای شهر اهواز  

میزگرد بررسی عملکرد 8 ماهه شهردار و شوراي شهر اهواز ظهر امروز با حضور محمد جعفر فلسفی، سید ناصر موسوی نژاد و سید محسن موسوی زاده سه تن از اعضای شوراي شهر در دفتر خبرگزاری فارس در اهواز برگزار شد. عکس: محمدحسن عامری ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۵

ادامه مطلب  

پيشنهاد ايران براي تغییرات گسترده درشوراي همكاري خليج فارس  

تحریف نام خلیج فارس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادبعضی دولت‌ها و قوم‌گرایان تندرو با پرداخت هزینه‌های سنگین، تغییر نام خلیج هم
اکنون نیز ایران ۱۸۰۰ کیلومتر از ۳۳۰۰ کیلومتر تمام سواحل خلیج فارس را در .. و
امپراتوری آن‌ها در سده‌های متوالی بسیار گسترده بود هم از نظر اقتصادی و هم از نظر
برای پاسداری از نام خلیج فارس و از جمله پیشنهاد نام‌گذاری روز خلیج فارس ارسال شده
بود.
نگاهی به زیر و بم شوراي همکاری خلیج فارس ؛حامیان دیروز صدام ،مزدورا

ادامه مطلب  

پيشنهاد ايران براي تغییرات گسترده درشوراي همكاري خليج فارس  

تحریف نام خلیج فارس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادبعضی دولت‌ها و قوم‌گرایان تندرو با پرداخت هزینه‌های سنگین، تغییر نام خلیج هم
اکنون نیز ایران ۱۸۰۰ کیلومتر از ۳۳۰۰ کیلومتر تمام سواحل خلیج فارس را در .. و
امپراتوری آن‌ها در سده‌های متوالی بسیار گسترده بود هم از نظر اقتصادی و هم از نظر
برای پاسداری از نام خلیج فارس و از جمله پیشنهاد نام‌گذاری روز خلیج فارس ارسال شده
بود.
نگاهی به زیر و بم شوراي همکاری خلیج فارس ؛حامیان دیروز صدام ،مزدورا

ادامه مطلب  

معرفی روستای گرو  

روستاي گرو در شمال غربی شهر کلات و در طول جغرافیایی
59 درجه و41 دقیقه و عرض 37 درجه و2 دقیقه و 1300 متر ارتفاع از سطح دریا و حدود
بیش از 200 متر بالاتر از سطح مرکز شهرستان قرار دارد، این روستا دارای 450 خانوار
و در 164 کیلومتری مشهد و 8 کیلومتری کلات نادر قرار دارد و اصالت مردم عرب خزایی و
از طوایف گوناگون هستند.در تازه ترین آمارگیری جمعیت آن نزدیک به 1800 نفر می باشد
و بیش از این آمار نیز مهاجرت به دلایل گوناگون(شغلی/تحصیلی/دانش و..) به سایر
نقاط کشور داشته

ادامه مطلب  

مجلس صلاحیت صدور دستور منع حضور خبرنگار اخراجی را نداشت  

خبرنگارانی که از ورود به مجلس منع شدند | سیاست | DW | 10.02.2012اخراج مسیح علی‌نژاد از مجلس هفتم، برخورد حذفی‌ با خبرنگاران را کلید زد. سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای، از لفظ «تحریم انتخابات» به صراحت
خبرنگار پارلمانی روزنامه‌ی «همبستگی» و خبرگزاری «ایلنا» به دستور هیئت این
اداره قرار گرفته است و آن‌ها تعیین صلاحیت می‌کنند که چه کسانی اجازه‌ی حضور در
مراسم 
سایت اطلاع رسانی شوراي نگهبان قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا

ادامه مطلب  

روستای دهبار مشهد  

روستاي دهبار مشهد
یکی از جاذبه های گردشگری شهر مقدس مشهد روستاي دهبار می باشد که هر ساله تعداد زیادی از گردشگران تور مشهد را جذی خود می کند،ای روستا در فاصله ۱۴ کیلومتر از طرقبه در دامنه رشته کوههای بینالود تور مشهد فروردین 97 قرار گرفته است. طبیعتی زیبا و بکر و آب و هوایی تمیز و سرشار از اکسیژن و آبهایی خوش طعم و گوارا و همچنین مردمانی تور مشهد اردیبهشت 97 خونگرم و بانشاط و مهمان نواز از ویژگیها و شاخصه های اصلی این روستا می با

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >