شروع بازی  

در شطرنج سه قسمت داریم  شروع بازی ،وسط بازی و اخر بازی .شروع بازی یکی ازمهم ترین قسمت های بازی است .اگر کسی در شروع بازی اصول را رعایت نکند و یا بد بازی کند  بازی را بازنده است.اصول شروع بازی  1-گرفتن مرکز 2-گسترش سوار های سبک3-قلعه رفتن و یا امنیت شاه [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

کشور قم  

کشور
قم
شوخی
نه از رسانه، نه مردم شروع شد
از
حوزه های علمیه‌ی قم شروع شد
گفتا
عزیزی از روسا مستقل شویم
کشور
شویم و کشور دوم شروع شد
آنجا
دهان بنده که از خنده پاره شد
بردند
و دوختند و تبسّم شروع شد
با
این لطیفه هاست که از یاد می بریم
کِی
روضه‌ی دلار و تورم شروع شد
فعلا
بیاورید لباسی برای گرگ
زیرا
که بازی جِنُوا_ رُم! شروع شروع شد
مصطفی
صاحبی
وطنز
vatanz_ir

ادامه مطلب  

کشور قم  

کشور
قم
شوخی
نه از رسانه، نه مردم شروع شد
از
حوزه های علمیه‌ی قم شروع شد
گفتا
عزیزی از روسا مستقل شویم
کشور
شویم و کشور دوم شروع شد
آنجا
دهان بنده که از خنده پاره شد
بردند
و دوختند و تبسّم شروع شد
با
این لطیفه هاست که از یاد می بریم
کِی
روضه‌ی دلار و تورم شروع شد
فعلا
بیاورید لباسی برای گرگ
زیرا
که بازی جِنُوا_ رُم! شروع شروع شد
مصطفی
صاحبی
وطنز
vatanz_ir

ادامه مطلب  

کشور قم  

کشور
قم
شوخی
نه از رسانه، نه مردم شروع شد
از
حوزه های علمیه‌ی قم شروع شد
گفتا
عزیزی از روسا مستقل شویم
کشور
شویم و کشور دوم شروع شد
آنجا
دهان بنده که از خنده پاره شد
بردند
و دوختند و تبسّم شروع شد
با
این لطیفه هاست که از یاد می بریم
کِی
روضه‌ی دلار و تورم شروع شد
فعلا
بیاورید لباسی برای گرگ
زیرا
که بازی جِنُوا_ رُم! شروع شروع شد
مصطفی
صاحبی
وطنز
vatanz_ir

ادامه مطلب  

کشور قم  

کشور
قم
شوخی
نه از رسانه، نه مردم شروع شد
از
حوزه های علمیه‌ی قم شروع شد
گفتا
عزیزی از روسا مستقل شویم
کشور
شویم و کشور دوم شروع شد
آنجا
دهان بنده که از خنده پاره شد
بردند
و دوختند و تبسّم شروع شد
با
این لطیفه هاست که از یاد می بریم
کِی
روضه‌ی دلار و تورم شروع شد
فعلا
بیاورید لباسی برای گرگ
زیرا
که بازی جِنُوا_ رُم! شروع شروع شد
مصطفی
صاحبی
وطنز
vatanz_ir

ادامه مطلب  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۷  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 97زمان شروع ثبت نام : دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش آماده
شده اما به دلیل اینکه باید هماهنگی با دستگاه‌های دیگر و سازمان امور
اداری و استخدامی صورت گیرد، امیدواریم تا پایان فروردین این دفترچه منتشر
شود.ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش همزمان با ثبت نام پنجمین آزمون دستگاه های اجرایی شروع خواهد شد.زمان
آزمون استخدامی : زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش هنوز به صورت
قطعی مشخص نشده

ادامه مطلب  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۷  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 97زمان شروع ثبت نام : دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش آماده
شده اما به دلیل اینکه باید هماهنگی با دستگاه‌های دیگر و سازمان امور
اداری و استخدامی صورت گیرد، امیدواریم تا پایان فروردین این دفترچه منتشر
شود.ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش همزمان با ثبت نام پنجمین آزمون دستگاه های اجرایی شروع خواهد شد.زمان
آزمون استخدامی : زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش هنوز به صورت
قطعی مشخص نشده

ادامه مطلب  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۷  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 97زمان شروع ثبت نام : دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش آماده
شده اما به دلیل اینکه باید هماهنگی با دستگاه‌های دیگر و سازمان امور
اداری و استخدامی صورت گیرد، امیدواریم تا پایان فروردین این دفترچه منتشر
شود.ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش همزمان با ثبت نام پنجمین آزمون دستگاه های اجرایی شروع خواهد شد.زمان
آزمون استخدامی : زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش هنوز به صورت
قطعی مشخص نشده

ادامه مطلب  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۷  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 97زمان شروع ثبت نام : دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش آماده
شده اما به دلیل اینکه باید هماهنگی با دستگاه‌های دیگر و سازمان امور
اداری و استخدامی صورت گیرد، امیدواریم تا پایان فروردین این دفترچه منتشر
شود.ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش همزمان با ثبت نام پنجمین آزمون دستگاه های اجرایی شروع خواهد شد.زمان
آزمون استخدامی : زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش هنوز به صورت
قطعی مشخص نشده

ادامه مطلب  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۷  

اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 97زمان شروع ثبت نام : دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش آماده
شده اما به دلیل اینکه باید هماهنگی با دستگاه‌های دیگر و سازمان امور
اداری و استخدامی صورت گیرد، امیدواریم تا پایان فروردین این دفترچه منتشر
شود.ثبت نام آزمون استخدام آموزش و پرورش همزمان با ثبت نام پنجمین آزمون دستگاه های اجرایی شروع خواهد شد.زمان
آزمون استخدامی : زمان برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش هنوز به صورت
قطعی مشخص نشده

ادامه مطلب  

فرآیند اجتماعی شدن  

یک بازی هم هست از خونه ما شروع میشه و دیده ام که در جامعه هم همین بازی در حال اجراست. این بازی معمولا در خونه ما از نقش پدر شروع میشه. باباهه میره میوه میخره. همه میدونن که میوه چیز خوبیه. اما موقع دادنش به مامانه میگه این رو همین طوری ندی بخورن ها. بعد مامانه میره میوه رو سمیش میکنه و مرباش میکنه. مربا هنوز یک خوبی هایی داره. باباهه میره این بار پول بیشتری خرج میکنه تا مربا رو غلیظ تر بکنن؛ میره کلی شکر میخره. حالا دیگه انقدر این مربا سمی شده که م

ادامه مطلب  

فرآیند اجتماعی شدن  

یک بازی هم هست از خونه ما شروع میشه و دیده ام که در جامعه هم همین بازی در حال اجراست. این بازی معمولا در خونه ما از نقش پدر شروع میشه. باباهه میره میوه میخره. همه میدونن که میوه چیز خوبیه. اما موقع دادنش به مامانه میگه این رو همین طوری ندی بخورن ها. بعد مامانه میره میوه رو سمیش میکنه و مرباش میکنه. مربا هنوز یک خوبی هایی داره. باباهه میره این بار پول بیشتری خرج میکنه تا مربا رو غلیظ تر بکنن؛ میره کلی شکر میخره. حالا دیگه انقدر این مربا سمی شده که م

ادامه مطلب  

خط قرمز  

هر کسی بر اساس شرایط ژنتیکی و محیط و سبک زندگیش یه سری خط قرمزا واسه خودش داره .نمیدونم خط قرمزی که دور بعضی از کار ها و اشخاص میکشید با ماژیک میکشید ، یا با پاستیل که سخت پاک میشن یا با مداد قرمز که راحت پاک میشه ! اما زیادی سخت نگیرید .یه بار صحبت و مراوده کردن با اون شخصی که دورشو یه خط قرمز محکم کشیدید کسی رو نکشته ! یا گذشتن از کوچه ای که میدونید سگ یا گربه زیاد داره و به دلیل فوبیایی که دارید هر بار مسیرتون رو دور میکنید .با این حال بعضی از

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اونی که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اونی که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

در پناه خدا  

شروع شد. اونی که ازش میترسیدم شروع شد. جنگ رو میگم! الان سوریه! بعدا؟؟؟؟؟؟نوستراداموس در پیشبینی های خودش جنگ جهانی سوم رو عامل از بین رفتن جهان اعلام کرده! یعنی  وقوع این اتفاق نزدیکه؟فکر کنید با این وضعیت کم آبی، اگه جنگ بشه، قحطی حتمیه! فکر کنم من خیلی ترسو هستم. ولی خوب بوهای خوبی به مشامم نمیرسه! قبلا به همکارا گفته بودم شرایط مالی فعلی جامعه خبر از جنگ میده و اونا به من خندیده بودند. ای کاش حدس من اشتباه بود. خدا لعنت کنه ا

ادامه مطلب  

مگر نمازت را نخوانده ای؟!  

 در جزیره مجنون در عملیات خیبر توفیق شرکت داشتیم. یک روز عراق از ساعت 5 صبح پاتک زد و شروع کرد به ریختن آتش و تا ظهر هم ادامه داشت.   وقتی نمازمان را خواندیم. دیدیم تانک ها به ما نزدیک می شوند. به سرعت شروع کردیم به آر پی جی زدن.   من و یکی از دوستانم به اسم "ذوالفقار بور بورانی" در کنار هم بودیم. بعد از چند لحظه وقتی سرم را به طرف ایشان برگردانم، دیدم به حالت سجده سرش را روی خاک گذاشته است.   در همان حال گفتم:«مگر نمازت

ادامه مطلب  

مگر نمازت را نخوانده ای؟!  

 در جزیره مجنون در عملیات خیبر توفیق شرکت داشتیم. یک روز عراق از ساعت 5 صبح پاتک زد و شروع کرد به ریختن آتش و تا ظهر هم ادامه داشت.   وقتی نمازمان را خواندیم. دیدیم تانک ها به ما نزدیک می شوند. به سرعت شروع کردیم به آر پی جی زدن.   من و یکی از دوستانم به اسم "ذوالفقار بور بورانی" در کنار هم بودیم. بعد از چند لحظه وقتی سرم را به طرف ایشان برگردانم، دیدم به حالت سجده سرش را روی خاک گذاشته است.   در همان حال گفتم:«مگر نمازت

ادامه مطلب  

تحریف نام خلیج فارس از انگلیسی‌ها شروع شد  

مراسم رونمایی از کتاب
مصور «خلیج فارس» امروز با حضور جمعی از شخصیت‌های فرهنگی، دانشگاهی و
نظامی کشورمان از جمله علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل مقام معظم
رهبری  و ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در
سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. علی‌اکبر
ولایتی، مشارو امور بین‌الملل مقام معظم رهبری تلاش‌ها برای تغییر نام
«خلیج فارس» را اقدامی گذرا عنوان کرد و اظهار داشت: ا

ادامه مطلب  

تحریف نام خلیج فارس از انگلیسی‌ها شروع شد  

مراسم رونمایی از کتاب
مصور «خلیج فارس» امروز با حضور جمعی از شخصیت‌های فرهنگی، دانشگاهی و
نظامی کشورمان از جمله علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل مقام معظم
رهبری  و ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در
سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. علی‌اکبر
ولایتی، مشارو امور بین‌الملل مقام معظم رهبری تلاش‌ها برای تغییر نام
«خلیج فارس» را اقدامی گذرا عنوان کرد و اظهار داشت: ا

ادامه مطلب  

شروع دوباره(:  

دوباره نویسی رو از اتفاقای خیلی خوب شروع کنیم(:ی دوست وبلاگی رو دیدم و بردم ی جای فوق العاده قشنگ و من همش دلم میخواست بغلش کنم یا بشینم و زل بزنم بهش،انقد ک ی جور خاصی ناز بود(:فقط ب مقدار قابل توجهی برعکس همیشه ام ک کلا سوال شخصی نمیپرسم،فضول شده بودم و البته بعدش پشیمون شدم ولی فایده نداشت دیگه(:انقد خوب بود ک همش منتظرم ی بار دیگه ببینمش و این بار من ببرمش قشنگترین جایی ک بلدم(:------چند روز پیشا تو قطار،ی پسر بچه از کنارم رد شد و بهش لبخند زدم و

ادامه مطلب  

شروع دوباره(:  

دوباره نویسی رو از اتفاقای خیلی خوب شروع کنیم(:ی دوست وبلاگی رو دیدم و بردم ی جای فوق العاده قشنگ و من همش دلم میخواست بغلش کنم یا بشینم و زل بزنم بهش،انقد ک ی جور خاصی ناز بود(:فقط ب مقدار قابل توجهی برعکس همیشه ام ک کلا سوال شخصی نمیپرسم،فضول شده بودم و البته بعدش پشیمون شدم ولی فایده نداشت دیگه(:انقد خوب بود ک همش منتظرم ی بار دیگه ببینمش و این بار من ببرمش قشنگترین جایی ک بلدم(:------چند روز پیشا تو قطار،ی پسر بچه از کنارم رد شد و بهش لبخند زدم و

ادامه مطلب  

بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست..  

دورنمای سال نود و هفت؟هیجان‌انگیز، ترسناک، وحشت‌انگیز، مورمورکننده، شادی‌آور، غم‌ناک و ملغمه‌ای از آشوب و ثباته. این توانایی رو داره که هم‌زمان بهترین و بدترین سال زندگیم باشه. زندگیم توی کانادا شروع می‌شه و فقط خدا می‌دونه چی منتظرمه. از پسش برمیام؟ از پسِ درسام برمیام؟ از پسِ زندگیم برمیام؟ سازمان طرّاحی رو تموم می‌کنم؟ کوآرتت نهایی چاپ می‌شه؟ جلد دوم سازمان طرّاحی رو شروع می‌کنم؟ کار پیدا می‌کنم؟ سوپروایزر چطور؟ داستان کوتاه

ادامه مطلب  

هانس زیمر جایزه‌ی دستاوردهای موسیقی فیلم «مکس اشتاینر» را دریافت می‌کند  

موسیقی ما - هانس زیمر جایزه‌ی دستاوردهای موسیقی فیلم
«مکس اشتاینر» را در جشن سالیانه‌ی «هالیوود در وین» در ۱۹ اکتبر سال جاری
دریافت خواهد کرد. این مراسم که در بیش از ۳۵ کشور پخش خواهد شد شامل
اجراهایی از آهنگ‌های خاطره‌انگیز این برنده‌ی جایزه‌آکادمی با تنظیم‌های
ارکسترال جدید خواهد بود. امسال دهمین سال مراسم جایزه‌ی مکس
اشتاینر است که  هر ساله در شهر وین و به‌پاس دستاوردهای شگرف در موسیقی
فیلم برگزار می‌شود. از دیگر شرکت‌کنند

ادامه مطلب  

بنیامین  

دل درد داشتم ، نشسته کنار میگه گل سنگم بخونم خوب میشه خاله ؟مامانش گفت اره بخون ، فک کنم شونصد بار خوند برام ♥  دورش بگردم من . بعد که خسته شد یهو شروع کرد کلاغ پر گنجشک پر پیشی پر؛ پیشی گه پر نداره خودش خبر نداره خوندن :))))

ادامه مطلب  

بنیامین  

دل درد داشتم ، نشسته کنار میگه گل سنگم بخونم خوب میشه خاله ؟مامانش گفت اره بخون ، فک کنم شونصد بار خوند برام ♥  دورش بگردم من . بعد که خسته شد یهو شروع کرد کلاغ پر گنجشک پر پیشی پر؛ پیشی گه پر نداره خودش خبر نداره خوندن :))))

ادامه مطلب  

تحریف نام خلیج فارس از انگلیسی‌ها شروع شد  

مراسم رونمایی از کتاب مصور «خلیج فارس» امروز با حضور جمعی از شخصیت‌های فرهنگی، دانشگاهی و نظامی کشورمان از جمله علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری  و ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سالن خواجه نصیر مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد. علی‌اکبر ولایتی، مشارو امور بین‌الملل مقام معظم رهبری تلاش‌ها برای تغییر نام «خلیج فارس» را اقدامی گذرا عنوان کرد و اظهار داشت: این ت

ادامه مطلب  

۱۱۰۰-ن-ل دیزاینر می شود  

جونم براتون بگه که الان ن-لی داره بلتون حرف میزنه که نه کمر داره نه دست داره نه بوی خوب میده...زیر خاک و عرق و کثیفی...مامان گفتن:بابات نیستن .منم بدو بدووووو رفتم داخل خونه قسمت یک تراس خالی کردم و شروع کردم به خالی کردن تراس..وای مگه خالی میشد؟؟؟؟چاین بین هم جایی دم کردم و یک چایی خوردیم با مامان و مامان که توی اشپزخونه بودند!!داشت اعصابم خورد میشد دیگه که بهشون گفتم:اون کارهار ور وقتی بابا هم هستند میتونین انجام بدین.بیاین اینجا...یک انرژی جویس

ادامه مطلب  

۱۱۰۰-ن-ل دیزاینر می شود  

جونم براتون بگه که الان ن-لی داره بلتون حرف میزنه که نه کمر داره نه دست داره نه بوی خوب میده...زیر خاک و عرق و کثیفی...مامان گفتن:بابات نیستن .منم بدو بدووووو رفتم داخل خونه قسمت یک تراس خالی کردم و شروع کردم به خالی کردن تراس..وای مگه خالی میشد؟؟؟؟چاین بین هم جایی دم کردم و یک چایی خوردیم با مامان و مامان که توی اشپزخونه بودند!!داشت اعصابم خورد میشد دیگه که بهشون گفتم:اون کارهار ور وقتی بابا هم هستند میتونین انجام بدین.بیاین اینجا...یک انرژی جویس

ادامه مطلب  

۱۱۰۰-ن-ل دیزاینر می شود  

جونم براتون بگه که الان ن-لی داره بلتون حرف میزنه که نه کمر داره نه دست داره نه بوی خوب میده...زیر خاک و عرق و کثیفی...مامان گفتن:بابات نیستن .منم بدو بدووووو رفتم داخل خونه قسمت یک تراس خالی کردم و شروع کردم به خالی کردن تراس..وای مگه خالی میشد؟؟؟؟چاین بین هم جایی دم کردم و یک چایی خوردیم با مامان و مامان که توی اشپزخونه بودند!!داشت اعصابم خورد میشد دیگه که بهشون گفتم:اون کارهار ور وقتی بابا هم هستند میتونین انجام بدین.بیاین اینجا...یک انرژی جویس

ادامه مطلب  

۱۱۰۰-ن-ل دیزاینر می شود  

جونم براتون بگه که الان ن-لی داره بلتون حرف میزنه که نه کمر داره نه دست داره نه بوی خوب میده...زیر خاک و عرق و کثیفی...مامان گفتن:بابات نیستن .منم بدو بدووووو رفتم داخل خونه قسمت یک تراس خالی کردم و شروع کردم به خالی کردن تراس..وای مگه خالی میشد؟؟؟؟چاین بین هم جایی دم کردم و یک چایی خوردیم با مامان و مامان که توی اشپزخونه بودند!!داشت اعصابم خورد میشد دیگه که بهشون گفتم:اون کارهار ور وقتی بابا هم هستند میتونین انجام بدین.بیاین اینجا...یک انرژی جویس

ادامه مطلب  

۱۱۰۰-ن-ل دیزاینر می شود  

جونم براتون بگه که الان ن-لی داره بلتون حرف میزنه که نه کمر داره نه دست داره نه بوی خوب میده...زیر خاک و عرق و کثیفی...مامان گفتن:بابات نیستن .منم بدو بدووووو رفتم داخل خونه قسمت یک تراس خالی کردم و شروع کردم به خالی کردن تراس..وای مگه خالی میشد؟؟؟؟چاین بین هم جایی دم کردم و یک چایی خوردیم با مامان و مامان که توی اشپزخونه بودند!!داشت اعصابم خورد میشد دیگه که بهشون گفتم:اون کارهار ور وقتی بابا هم هستند میتونین انجام بدین.بیاین اینجا...یک انرژی جویس

ادامه مطلب  

بدیهیات!  

+بدیهیات:اگه سرم درد گرفت، می تونم ماساژش بدم و بهتر بشه!چقدر بدیهی!!!نمی دونم چرا به جای اینکه دنبال راه حل باشم، شروع به فاجعه سازی می کنم و با خودم لج می کنم.یعنی می مونم تو همون وضعیت.+فهمیدم آدم باید بدن خودشو دوست داشته باشه.نمی دونم چرا حس بد نسبت بهش داشتم.خب روح من تو همین بدنه، این بدنه من سخت افزاریه که روش یه نرم افزار به نام روح نصب شده. چرا لج بازی کنم باهاش و اذیتش کنم؟؟+به فکر خودمان باشیم

ادامه مطلب  

توصیه‌های برایان تریسی برای موفقیت و نقل‌قول‌های الهام‌بخش از زبان وی  

در جهان افرادی وجود دارند که عملکردی افسانه‌ای دارند، افراد دیگری نیز هستند که آنها را رهبری می‌کنند. برایان تریسی یکی از این رهبرهاست. او یک رهبر فوق‌العاده برای اداره‌ی موفق کسب و کارها و راهنمای خوبی برای زندگی است. برایان تریسی به بیش از ۱۰۰۰ شرکت مختلف کمک کرده است تا به نتایج فوق‌العاده دست پیدا کنند. همراه ما باشید،‌ در این مقاله برخی از بهترین توصیه‌ها و اصول موفقیت برایان تریسی را برایتان گردآوری کرده‌ایم که کمک‌تان می‌کنند

ادامه مطلب  

خرید آموزش رقص های دو نفره ایرانی و خارجی  

خرید آموزش رقص های دو نفره ایرانی و خارجی یکی از رقص‌های دو
نفره و کلاسیک رقص تانگو می‌باشد. در این نوع رقص حرکات ریتمینگ موزون بین
دو نفر رد و بدل می‌شود و این رقص را به عنوان رقص اشرافی و مجلسی
می‌شناسند.
رقص تانگو سبک‌های زیادی دارد و در هر کشور به نوعی تغییرات در آن
دیده می‌شود. رقص تانگو اصیل با نام کریولو و زمان شروع و ابداع آن در
کشور آرژانتین بوده است. خرید آموزش رقص های دو نفره ایرانی و
خارجی، رقص‌های تانگو نام‌های گوناگونی

ادامه مطلب  

خرید آموزش رقص های دو نفره ایرانی و خارجی  

خرید آموزش رقص های دو نفره ایرانی و خارجی یکی از رقص‌های دو
نفره و کلاسیک رقص تانگو می‌باشد. در این نوع رقص حرکات ریتمینگ موزون بین
دو نفر رد و بدل می‌شود و این رقص را به عنوان رقص اشرافی و مجلسی
می‌شناسند.
رقص تانگو سبک‌های زیادی دارد و در هر کشور به نوعی تغییرات در آن
دیده می‌شود. رقص تانگو اصیل با نام کریولو و زمان شروع و ابداع آن در
کشور آرژانتین بوده است. خرید آموزش رقص های دو نفره ایرانی و
خارجی، رقص‌های تانگو نام‌های گوناگونی

ادامه مطلب  

ملت عشق  

به هیچ متمم وصفتی نیاز ندارد عشق .خود به تنهایی دنیایی است عشق .یا  درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی، در حسرتش...روز بعد از تعطیلات که برگشتم خوابگاه شروع کردم و اولین اتفاق خوب سال 97 بود واسم حالا که برگشتم خونه تموم شد ...بدون اغراق  بهترین کتابی بود که خوندم ..شیوایی  قلمش زندگیو تعطیل میکنه ..خیلی کتابش دلبره...بخونینش لطفا،حتما :)

ادامه مطلب  

ملت عشق  

به هیچ متمم وصفتی نیاز ندارد عشق .خود به تنهایی دنیایی است عشق .یا  درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی، در حسرتش...روز بعد از تعطیلات که برگشتم خوابگاه شروع کردم و اولین اتفاق خوب سال 97 بود واسم حالا که برگشتم خونه تموم شد ...بدون اغراق  بهترین کتابی بود که خوندم ..شیوایی  قلمش زندگیو تعطیل میکنه ..خیلی کتابش دلبره...بخونینش لطفا،حتما :)

ادامه مطلب  

ملت عشق  

به هیچ متمم وصفتی نیاز ندارد عشق .خود به تنهایی دنیایی است عشق .یا  درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی، در حسرتش...روز بعد از تعطیلات که برگشتم خوابگاه شروع کردم و اولین اتفاق خوب سال 97 بود واسم حالا که برگشتم خونه تموم شد ...بدون اغراق  بهترین کتابی بود که خوندم ..شیوایی  قلمش زندگیو تعطیل میکنه ..خیلی کتابش دلبره...بخونینش لطفا،حتما :)

ادامه مطلب  

ملت عشق  

به هیچ متمم وصفتی نیاز ندارد عشق .خود به تنهایی دنیایی است عشق .یا  درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی، در حسرتش...روز بعد از تعطیلات که برگشتم خوابگاه شروع کردم و اولین اتفاق خوب سال 97 بود واسم حالا که برگشتم خونه تموم شد ...بدون اغراق  بهترین کتابی بود که خوندم ..شیوایی  قلمش زندگیو تعطیل میکنه ..خیلی کتابش دلبره...بخونینش لطفا،حتما :)

ادامه مطلب  

ملت عشق  

به هیچ متمم وصفتی نیاز ندارد عشق .خود به تنهایی دنیایی است عشق .یا  درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی، در حسرتش...روز بعد از تعطیلات که برگشتم خوابگاه شروع کردم و اولین اتفاق خوب سال 97 بود واسم حالا که برگشتم خونه تموم شد ...بدون اغراق  بهترین کتابی بود که خوندم ..شیوایی  قلمش زندگیو تعطیل میکنه ..خیلی کتابش دلبره...بخونینش لطفا،حتما :)

ادامه مطلب  

ملت عشق  

به هیچ متمم وصفتی نیاز ندارد عشق .خود به تنهایی دنیایی است عشق .یا  درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی، در حسرتش...روز بعد از تعطیلات که برگشتم خوابگاه شروع کردم و اولین اتفاق خوب سال 97 بود واسم حالا که برگشتم خونه تموم شد ...بدون اغراق  بهترین کتابی بود که خوندم ..شیوایی  قلمش زندگیو تعطیل میکنه ..خیلی کتابش دلبره...بخونینش لطفا،حتما :)

ادامه مطلب  

سال بلوا  

نمیدونم چرا خوره کتاب  گرفتم ..!سال بلوا رو دیشب که ملت عشق تموم شد شروع کردم ولی این کجا و اون عشق کجا !!!خیلی ذهن نویسنده آشفته اس ..با اذین 100صفحه شو خوندیم و دهنمون سرویس شد ...حالام  که دیگه دارم برمیگردم خوابگاه  ...منتظر روزای خوبم ...پ.ن:دیروز استوری گذاشتم Happiness is Reading a book and drinking tea While it's raining outside .حالا امروز بهترین هوای قرن شده آفتابش که میخوام برگردم ...آخه چرااا؟

ادامه مطلب  

سال بلوا  

نمیدونم چرا خوره کتاب  گرفتم ..!سال بلوا رو دیشب که ملت عشق تموم شد شروع کردم ولی این کجا و اون عشق کجا !!!خیلی ذهن نویسنده آشفته اس ..با اذین 100صفحه شو خوندیم و دهنمون سرویس شد ...حالام  که دیگه دارم برمیگردم خوابگاه  ...منتظر روزای خوبم ...پ.ن:دیروز استوری گذاشتم Happiness is Reading a book and drinking tea While it's raining outside .حالا امروز بهترین هوای قرن شده آفتابش که میخوام برگردم ...آخه چرااا؟

ادامه مطلب  

سال بلوا  

نمیدونم چرا خوره کتاب  گرفتم ..!سال بلوا رو دیشب که ملت عشق تموم شد شروع کردم ولی این کجا و اون عشق کجا !!!خیلی ذهن نویسنده آشفته اس ..با اذین 100صفحه شو خوندیم و دهنمون سرویس شد ...حالام  که دیگه دارم برمیگردم خوابگاه  ...منتظر روزای خوبم ...پ.ن:دیروز استوری گذاشتم Happiness is Reading a book and drinking tea While it's raining outside .حالا امروز بهترین هوای قرن شده آفتابش که میخوام برگردم ...آخه چرااا؟

ادامه مطلب  

سال بلوا  

نمیدونم چرا خوره کتاب  گرفتم ..!سال بلوا رو دیشب که ملت عشق تموم شد شروع کردم ولی این کجا و اون عشق کجا !!!خیلی ذهن نویسنده آشفته اس ..با اذین 100صفحه شو خوندیم و دهنمون سرویس شد ...حالام  که دیگه دارم برمیگردم خوابگاه  ...منتظر روزای خوبم ...پ.ن:دیروز استوری گذاشتم Happiness is Reading a book and drinking tea While it's raining outside .حالا امروز بهترین هوای قرن شده آفتابش که میخوام برگردم ...آخه چرااا؟

ادامه مطلب  

خطر بلعیده شدن توسط اژدهای کوچک  

شگفت انگیز نیستن؟بچه های این دوره زمونه رو میگم ،سیر وقایع زیر رو دنبال کنید :در گردهمایی فامیلی عیدانه:مثلا من:آقای همسر ،صبح چی خوردی؟ آقای همسر:نون و حلوا(مانی ،جیگیمیل سه ساله در حال گوش دادن میباشد)چند دقیقه بعد ،در حال نجات دادن زوج شکلات باقی مانده در ظرف از دست مانی ،به عنوان باقیات صالحات برای آقای همسر(شایان ذکر است که مابقی را خود جناب مانی خان ،اژدهای شکلات خور سه ساله ،قلع و قمع کردند)مانی با چشمان جست و جوگر و حق طلبانه دوتا ش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1