یار دلنواز....  

متن شعر کامل:
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت       گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم       یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس       گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا     سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی      جانا روا نباشد خونریز را حمایت
در

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1