آپارتمان های نوساز زیر 70 متر را با چه مبلغی می توان خریداری کرد؟  

در حال حاضر متقاضیانی که قصد خرید مسکن در تهران را دارند، و این خرید را به قصد سکونت انجام می دهند، بیشتر به سمت آپارتمان های دارای چندین سال سن رفته تا از قیمت های فضایی آپارتمان های نوساز فاصله بگیرند.
خرید آپارتمان زیر 70 متر، به دلیل متراژ پایین تر می تواند با مبالغ قابل قبولی در میان آپارتمان های نوساز نیز معقول باشد.
به طور مثال در منطقه ی تهرانپارس، شادالویی آپارتمان 52 متری دو سال ساخت، متری 3 میلیون و 410 هزار تومان به فروش می رسد.
اگر به

ادامه مطلب  

پنجره چوبی دو جداره  

پنجره چوبی دو جداره چیست ؟
از گذشته های دور تا به امروز از چوب جهت ساخت درب و پنجره استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت کم آن در برابر تغییرات آب و هوا و عایق انرژی و صدا بودن از آن کمتر استفاده می شود. پنجره چوبی دو جداره تلفیقی از تکنولوژی پنجره دو جداره و هنر پنجره چوبی است. افراد بسیاری هنوز هم دوست دارند منزل شان پنجره های چوبی داشته باشد. با ظهور پنجره های دو جداره UPVC و یا آلومینیوم استفاده از چوب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در چند سال اخی

ادامه مطلب  

پنجره چوبی دو جداره  

پنجره چوبی دو جداره چیست ؟
از گذشته های دور تا به امروز از چوب جهت ساخت درب و پنجره استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت کم آن در برابر تغییرات آب و هوا و عایق انرژی و صدا بودن از آن کمتر استفاده می شود. پنجره چوبی دو جداره تلفیقی از تکنولوژی پنجره دو جداره و هنر پنجره چوبی است. افراد بسیاری هنوز هم دوست دارند منزل شان پنجره های چوبی داشته باشد. با ظهور پنجره های دو جداره UPVC و یا آلومینیوم استفاده از چوب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در چند سال اخی

ادامه مطلب  

پنجره چوبی دو جداره  

پنجره چوبی دو جداره چیست ؟
از گذشته های دور تا به امروز از چوب جهت ساخت درب و پنجره استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت کم آن در برابر تغییرات آب و هوا و عایق انرژی و صدا بودن از آن کمتر استفاده می شود. پنجره چوبی دو جداره تلفیقی از تکنولوژی پنجره دو جداره و هنر پنجره چوبی است. افراد بسیاری هنوز هم دوست دارند منزل شان پنجره های چوبی داشته باشد. با ظهور پنجره های دو جداره UPVC و یا آلومینیوم استفاده از چوب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در چند سال اخی

ادامه مطلب  

پنجره چوبی دو جداره  

پنجره چوبی دو جداره چیست ؟
از گذشته های دور تا به امروز از چوب جهت ساخت درب و پنجره استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت کم آن در برابر تغییرات آب و هوا و عایق انرژی و صدا بودن از آن کمتر استفاده می شود. پنجره چوبی دو جداره تلفیقی از تکنولوژی پنجره دو جداره و هنر پنجره چوبی است. افراد بسیاری هنوز هم دوست دارند منزل شان پنجره های چوبی داشته باشد. با ظهور پنجره های دو جداره UPVC و یا آلومینیوم استفاده از چوب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در چند سال اخی

ادامه مطلب  

هدف ...  

«میلتون» با وجود اینکه نابینا بود ، می نوشت.
«بتهوون» در حالی که ناشنوا بود آهنگ می ساخت .
«هلن کلر» در حالی که نابینا و ناشنوا بود سخنرانی می کرد .
«رنوار» در حالی که دست هایش دچار عارضه رماتیسمی بود ، نقاشی می کرد و مجسمه ساز مکزیکی بعد از قطع دست راستش ، ساخت مجسمه ای را که آغاز کرده بود با دست چپ به پایان رساند .
آدم ها علیرغم نابینایی ، ناشنوایی ، معلولیت ، پیری ، فقر،کم سنی ، مشقت یا بی سوادی بر سختی ها غلبه می کنند ، از همه پیشی می گیرند ، کا

ادامه مطلب  

هدف ...  

«میلتون» با وجود اینکه نابینا بود ، می نوشت.
«بتهوون» در حالی که ناشنوا بود آهنگ می ساخت .
«هلن کلر» در حالی که نابینا و ناشنوا بود سخنرانی می کرد .
«رنوار» در حالی که دست هایش دچار عارضه رماتیسمی بود ، نقاشی می کرد و مجسمه ساز مکزیکی بعد از قطع دست راستش ، ساخت مجسمه ای را که آغاز کرده بود با دست چپ به پایان رساند .
آدم ها علیرغم نابینایی ، ناشنوایی ، معلولیت ، پیری ، فقر،کم سنی ، مشقت یا بی سوادی بر سختی ها غلبه می کنند ، از همه پیشی می گیرند ، کا

ادامه مطلب  

هدف ...  

«میلتون» با وجود اینکه نابینا بود ، می نوشت.
«بتهوون» در حالی که ناشنوا بود آهنگ می ساخت .
«هلن کلر» در حالی که نابینا و ناشنوا بود سخنرانی می کرد .
«رنوار» در حالی که دست هایش دچار عارضه رماتیسمی بود ، نقاشی می کرد و مجسمه ساز مکزیکی بعد از قطع دست راستش ، ساخت مجسمه ای را که آغاز کرده بود با دست چپ به پایان رساند .
آدم ها علیرغم نابینایی ، ناشنوایی ، معلولیت ، پیری ، فقر،کم سنی ، مشقت یا بی سوادی بر سختی ها غلبه می کنند ، از همه پیشی می گیرند ، کا

ادامه مطلب  

هدف ...  

«میلتون» با وجود اینکه نابینا بود ، می نوشت.
«بتهوون» در حالی که ناشنوا بود آهنگ می ساخت .
«هلن کلر» در حالی که نابینا و ناشنوا بود سخنرانی می کرد .
«رنوار» در حالی که دست هایش دچار عارضه رماتیسمی بود ، نقاشی می کرد و مجسمه ساز مکزیکی بعد از قطع دست راستش ، ساخت مجسمه ای را که آغاز کرده بود با دست چپ به پایان رساند .
آدم ها علیرغم نابینایی ، ناشنوایی ، معلولیت ، پیری ، فقر،کم سنی ، مشقت یا بی سوادی بر سختی ها غلبه می کنند ، از همه پیشی می گیرند ، کا

ادامه مطلب  

پنجره چوبی دو جداره  

پنجره چوبی دو جداره چیست ؟از گذشته های دور تا به امروز از چوب جهت ساخت درب و پنجره استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت کم آن در برابر تغییرات آب و هوا و عایق انرژی و صدا بودن از آن کمتر استفاده می شود. پنجره چوبی دو جداره تلفیقی از تکنولوژی پنجره دو جداره و هنر پنجره چوبی است. افراد بسیاری هنوز هم دوست دارند منزل شان پنجره های چوبی داشته باشد. با ظهور پنجره های دو جداره UPVC و یا آلومینیوم استفاده از چوب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در چند

ادامه مطلب  

پنجره چوبی دو جداره  

پنجره چوبی دو جداره چیست ؟از گذشته های دور تا به امروز از چوب جهت ساخت درب و پنجره استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت کم آن در برابر تغییرات آب و هوا و عایق انرژی و صدا بودن از آن کمتر استفاده می شود. پنجره چوبی دو جداره تلفیقی از تکنولوژی پنجره دو جداره و هنر پنجره چوبی است. افراد بسیاری هنوز هم دوست دارند منزل شان پنجره های چوبی داشته باشد. با ظهور پنجره های دو جداره UPVC و یا آلومینیوم استفاده از چوب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در چند

ادامه مطلب  

پنجره چوبی دو جداره  

پنجره چوبی دو جداره چیست ؟از گذشته های دور تا به امروز از چوب جهت ساخت درب و پنجره استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت کم آن در برابر تغییرات آب و هوا و عایق انرژی و صدا بودن از آن کمتر استفاده می شود. پنجره چوبی دو جداره تلفیقی از تکنولوژی پنجره دو جداره و هنر پنجره چوبی است. افراد بسیاری هنوز هم دوست دارند منزل شان پنجره های چوبی داشته باشد. با ظهور پنجره های دو جداره UPVC و یا آلومینیوم استفاده از چوب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در چند

ادامه مطلب  

پنجره چوبی دو جداره  

پنجره چوبی دو جداره چیست ؟از گذشته های دور تا به امروز از چوب جهت ساخت درب و پنجره استفاده می شود. اما به دلیل مقاومت کم آن در برابر تغییرات آب و هوا و عایق انرژی و صدا بودن از آن کمتر استفاده می شود. پنجره چوبی دو جداره تلفیقی از تکنولوژی پنجره دو جداره و هنر پنجره چوبی است. افراد بسیاری هنوز هم دوست دارند منزل شان پنجره های چوبی داشته باشد. با ظهور پنجره های دو جداره UPVC و یا آلومینیوم استفاده از چوب بطور چشمگیری کاهش پیدا کرد. در چند

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه

ادامه مطلب  

دانلود پایان نامه با موضوع طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وب  

دانلود پایان نامه با موضوع طراحی و پیاده سازی سایت با زبانهای برنامه سازی تحت وبمقدمه :عصر حاضر , عصر اطلاعات , شبکه های کامپیوتری و ارتباطات است.وب به عنوان یک مدل ارتباطی قدرتمند در اینترنت محسوب می شود.به طوری که اغلب سازمان ها , ادارات , شرکت ها و حتی افراد تمایل به داشتن وب سایت در اینترنت دارند تا از طریق آن خودشان را به دنیا معرفی کنند.این موضوع یک اجبار است و همه افراد در آینده نزدیکی به این نتیجه می رسند که بدون حضور در اینترنت , از دنیا

ادامه مطلب  

آموزش ساخت اپلیکیشن حرفه ای واقعیت افزوده  

به نام خدا
با سلام خدمت همه علاقه مندان به بازیسازی مخصوصا یونیتی کاران عزیز ، با دوره جدید آموزش ساخت اپلیکیشن حرفه ای واقعیت افزوده برای همه با یونیتی در خدمت شما هستم.
این آموزش یونیتی مناسب برای معماران ، فروشندگان ، بازیسازان و همه علاقه مندان به تکنولوژی می باشد.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آموزش ساخت اپلیکیشن حرفه ای واقعیت افزوده  

به نام خدا
با سلام خدمت همه علاقه مندان به بازیسازی مخصوصا یونیتی کاران عزیز ، با دوره جدید آموزش ساخت اپلیکیشن حرفه ای واقعیت افزوده برای همه با یونیتی در خدمت شما هستم.
این آموزش یونیتی مناسب برای معماران ، فروشندگان ، بازیسازان و همه علاقه مندان به تکنولوژی می باشد.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

چرا معماران باید بیشتر میز کار خود را ترک کنند و به پروژه های اجرایی سرکشی کنند؟  

آیا معماران به اندازه کافی در مورد مصالح معماری و شیوه ساخت و اجرای پروژه اطلاعات دارند؟
این روزها چنین سوالی در بسیاری از مجامع دانشگاهی و مطالعات گروهی مطرح
شده است که در  نهایت کامنت های زیادی از دانشجویان انگلیسی و اسپانیایی
زبان بسیاری از علاقندان را غافلگیر کرد. پس از خواندن و جمع آوری نظرات
مشخص شد که خوانندگان سایت های معماری بر این باورند که فرایند ساخت و
پروسه های اجرایی کارگاه های معماری به خوبی تدریس نمی شوند. اکثر قریب به
ات

ادامه مطلب  

گرامیداشت روزهای پرشور خدمتگزاری  

گرامیداشت روزهای پرشور خدمتگزاریاعضا و مربیان مرکز اشنویه هفته دولت را به پاس فداکاریهای فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب  و روزهای پرشورخدمتگزاری گرامی داشتند. آنها به عنوان عضوی کوچک از ملت ایران در سوگ شهیدان رجایی و باهنر نشسته و با اجرای چند فعالیت فرهنگی و با زبانی کودکانه رنج و تلاش خدمتگزاران و صاحب منصبان دردآشنا را خسته نباشید گفتند.ساخت و نصب روزنامه دیواریساخت و نصب روزنامه دیواری

ادامه مطلب  

طراحی و ساخت ویلای مدرن با چشم انداز خیره کننده  

به طور کلی اغلب ویلاها از نظر سبک طراحی به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم
می شوند که هریک دارای ویژگی ها و امکانات خاص خود هستند. این خانه مدرن با
سقف شیبدار در شبه جزیره پاپاگونو واقع در کاستاریکا قرار گرفته که توسط
جنگل احاطه شده است. رنگ سفید و ساده نما یک ظاهر آرامش بخش و مناسب با هر
سلیقه ای را فراهم آورده است و به نوعی نمایان گر معماری مدرن است. طراحی
این پروژه به گونه ای بوده که مرز بین دنیای داخل و خارج تقریبا ناپدید شده
و دارای چشم اندا

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کن

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کن

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کن

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کن

ادامه مطلب  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96  

تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساخت دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کن

ادامه مطلب  

گرافیک هنر نیست دانش است  

ابراهیم حقیقی
متولد 13 مهر سال 1328 در تهران است. او مدرک کارشناسی ارشد معماری خود را
از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرده و عضو انجمن بین‌المللی
طراحان گرافیک، انجمن تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران
نیز هست.


 حقیقی از سال 1347 تاکنون طراح کتب و مجلات گوناگون بوده و حتی
برای فیلم، سریال و نمایش‌های مختلف غیر از ساخت تیتراژ، طراحی صحنه هم
کرده است. «نشانه‌ها» از جمله تالیفات اوست. حقیقی همچنین ن

ادامه مطلب  

گرافیک هنر نیست دانش است  

ابراهیم حقیقی
متولد 13 مهر سال 1328 در تهران است. او مدرک کارشناسی ارشد معماری خود را
از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرده و عضو انجمن بین‌المللی
طراحان گرافیک، انجمن تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران
نیز هست.


 حقیقی از سال 1347 تاکنون طراح کتب و مجلات گوناگون بوده و حتی
برای فیلم، سریال و نمایش‌های مختلف غیر از ساخت تیتراژ، طراحی صحنه هم
کرده است. «نشانه‌ها» از جمله تالیفات اوست. حقیقی همچنین ن

ادامه مطلب  

ساخت تابلو نئون به چه صورت انجام می پذیرد؟  

تابلو نئون شامل دو نوع می باشد ، نئون شیشه ای و نئون پلاستیکی.  نئون شیشه ای از شیشه ساخته می شود و در داخل آن نوعی گاز مخصوص وجود دارد که باعث روشن شدن آن می شود. نئون شیشه ای رنگ های متفاوتی دارد که که خود شامل دو نوع شیشه معمولی و شیشه رنگی می باشد.
در شیشه معمولی برای اینکه گاز درون آن رنگی نشان داده شود از پودرهای مخصوصی استفاده می شود. اما در نوع شیشه رنگی ، شیشه در رنگ های مختلف موجود می باشد. شیشه معمولی با توجه به اینکه رنگ در آن وجود ندار

ادامه مطلب  

ساخت تابلو نئون به چه صورت انجام می پذیرد؟  

تابلو نئون شامل دو نوع می باشد ، نئون شیشه ای و نئون پلاستیکی.  نئون شیشه ای از شیشه ساخته می شود و در داخل آن نوعی گاز مخصوص وجود دارد که باعث روشن شدن آن می شود. نئون شیشه ای رنگ های متفاوتی دارد که که خود شامل دو نوع شیشه معمولی و شیشه رنگی می باشد.
در شیشه معمولی برای اینکه گاز درون آن رنگی نشان داده شود از پودرهای مخصوصی استفاده می شود. اما در نوع شیشه رنگی ، شیشه در رنگ های مختلف موجود می باشد. شیشه معمولی با توجه به اینکه رنگ در آن وجود ندار

ادامه مطلب  

مچ بند الکتریکی از شایعه تا واقعیت  

 اخیرا فضاسازی های متعددی پیرامون حضور مردم ایران در سرزمین وحی صورت گرفته که آخرین نمونه آن، استفاده از مچ بندهای الکترونیکی موضوع بحث شایعه سازان شده است. پاسخگویی مناسب به افکار عمومی و سوالاتی که در این زمینه مطرح است علاوه بر اطلاع رسانی گسترده تر تلاش مسئولان ، روحانیون و عوامل اجرایی در حوزه حج و زیارت را می طلبد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت ، حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی ب

ادامه مطلب  

معماری خیره کننده ویلایی در یونان!  

معماری: LASSA architects
موقعیت: Foinikounta, Greece
مساحت: 150 مترمربع
سال: 2017
این ویلا واقع در بیشه های زیتون در جنوب Peloponnese توسط معماران لندن و
بروکسل (Theo Sarantoglou Lalis وDora Sweijd) طراحی شده که فرم کلی آن
شبیه به یک سه پر بوده که روی زمین کشیده شده است. در واقع در طراحی این
ویلا از سایت پروژه (تپه ای) الهام گرفته شده و بنا به منظور هماهنگی با
سایت به شکل تپه طراحی شده و یک قاب بتنی ساختمان را پوشش داده است. گفتنی
است که این پوسته ی بتنی و محیط اطراف باعث شده تا پرو

ادامه مطلب  

برج خنک کننده فایبرگلاس  

برج خنک کننده فایبرگلاسبرج خنک کننده جریان معکوس متقاطع برای تولید این برج خنک کننده که توسط صنایع شها تولید میگردد . دو عنصر نیاز میباشد دقت  و کیفیت طراحی و ساخت برج خنک کننده برج خنک کننده در اصطلاح علمی کولینگ تاور Cooling tower دارای یک پروانه و پوشش مدیا میباشد . برج خنک کننده از جنس فایبرگلاس ساخته می شود .

ادامه مطلب  

برج خنک کننده فایبرگلاس  

برج خنک کننده فایبرگلاسبرج خنک کننده جریان معکوس متقاطع برای تولید این برج خنک کننده که توسط صنایع شها تولید میگردد . دو عنصر نیاز میباشد دقت  و کیفیت طراحی و ساخت برج خنک کننده برج خنک کننده در اصطلاح علمی کولینگ تاور Cooling tower دارای یک پروانه و پوشش مدیا میباشد . برج خنک کننده از جنس فایبرگلاس ساخته می شود .

ادامه مطلب  

پایان ماجرای "کاخ پاسال"  

«براساس توافق انجام شده میان میراث فرهنگی استان تهران و مالک عمارت ثابت پاسال، این خانه تاریخی پابرجا می‌ماند و در کنار آن یک مرکز اقامتی ایجاد می‌شود.»

سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: براساس توافق‌های انجام شده میان مالک عمارت تاریخی ثابت پاسال و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ،اصل عمارت حفظ و مرمت می‌شود، اما با فاصله‌ای به اندازه عرض معب

ادامه مطلب  

پایان ماجرای "کاخ پاسال"  

«براساس توافق انجام شده میان میراث فرهنگی استان تهران و مالک عمارت ثابت پاسال، این خانه تاریخی پابرجا می‌ماند و در کنار آن یک مرکز اقامتی ایجاد می‌شود.»

سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: براساس توافق‌های انجام شده میان مالک عمارت تاریخی ثابت پاسال و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ،اصل عمارت حفظ و مرمت می‌شود، اما با فاصله‌ای به اندازه عرض معب

ادامه مطلب  

عضله سازی  

پیشنهادی عالی برای عضله سازی در منزل 
مکمل طبیعی که به ساخت عضلات و اضافه کردن وزن کمک میکند.
همان طور که میدانید بدن برایعضله سازی، نیاز به پروتئین دارد عسل+کنجد ⁣سرشار از پروتئین هستند.
⁣⁣
مقداری که از این مکمل شما در روز نیاز دارید: 
روزانه 2 قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق غذاخوری کنجد را با هم مخلوط کنید و قبل از صبحانه میل کنید.
با تشکر از مرکز طراحی اسپیرال

ادامه مطلب  

عضله سازی  

پیشنهادی عالی برای عضله سازی در منزل 
مکمل طبیعی که به ساخت عضلات و اضافه کردن وزن کمک میکند.
همان طور که میدانید بدن برایعضله سازی، نیاز به پروتئین دارد عسل+کنجد ⁣سرشار از پروتئین هستند.
⁣⁣
مقداری که از این مکمل شما در روز نیاز دارید: 
روزانه 2 قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق غذاخوری کنجد را با هم مخلوط کنید و قبل از صبحانه میل کنید.
با تشکر از مرکز طراحی اسپیرال

ادامه مطلب  

Mortal Engines  

همه ی آنچه باید درباره فیلم علمی تخیلی Mortal Engines بدانید
فیلم Mortal Engines که از رمان محبوبی با همین نام، نوشته ی فیلیپ ریو (Philip Reeve) اقتباس شده، در حال ساخت می باشد. پیتر جکسون (Peter Jackson) که تجربه ساخت فیلم ه

ادامه مطلب  

Mortal Engines  

همه ی آنچه باید درباره فیلم علمی تخیلی Mortal Engines بدانید
فیلم Mortal Engines که از رمان محبوبی با همین نام، نوشته ی فیلیپ ریو (Philip Reeve) اقتباس شده، در حال ساخت می باشد. پیتر جکسون (Peter Jackson) که تجربه ساخت فیلم ه

ادامه مطلب  

مالک «ثابت پاسال» با میراث فرهنگی به تفاهم رسید  

«براساس توافق انجام شده میان
میراث فرهنگی استان تهران و مالک عمارت ثابت پاسال، این خانه تاریخی پابرجا
می‌ماند و در کنار آن یک مرکز اقامتی ایجاد می‌شود.»
سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا اعلام
کرد: براساس توافق‌های انجام شده میان مالک عمارت تاریخی ثابت پاسال و
اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران ،اصل عمارت حفظ و مرمت
می‌شود، اما با فاصله‌ای به ا

ادامه مطلب  

دانلود , پاورپوینت,انرژی صفر, در طراحی ,و ساخت  

دانلود , پاورپوینت,انرژی صفر در طراحی و ساخت


تاریخ ایجاد


29/08/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 54 اسلاید + هدیه
  قیمت: 5500 تومان
  حجم فایل: 3616 kb

 تعدادمشاهده
 4

ادامه مطلب  

بهترین حفاظ پنجره دو جداره یو پی وی سی  

این شرکت با ضرورت به ساخت بهترین حفاظ پنجره دو جداره یو پی وی سی با رنگ استاتیک به شکل ها و مدل های زیبا پرداخته است تا با استفاده از بهترین حفاظ پنجره دو جداره یو پی وی سی علاوه بر امنیت، زیبایی را به ساختمان های خود دهید.  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

شهر ، یک دهه بدون تبلیغ یا شهر ، یک دهه با تبلیغ فرهنگی؟  

یکی از رسم های جالب شهرداری تهران که در زمان های مختلف انجام می دهد ، این است که در مدت زمان مشخص تقریبا 10 روز ، شروع به نصب تبلیغات فرهنگی در سطح شهر می کند.
حال سوال اصلی این است که تبلیغات فرهنگی چیست؟
همه ما با توجه به محیطی که در آن بزرگ شده ایم ، دارای اصول و اعتقادات منحصر به فرد برای زندگی در جامعه هستیم اما جهانی شدن باعث شده که همه فرهنگ ها ، تمدن ها و ادیان و... ناخواسته تحت تاثیر و هجوم جهانی شدن قرار گیرند یعنی در هر جای جهان که زندگی ک

ادامه مطلب  

شهر ، یک دهه بدون تبلیغ یا شهر ، یک دهه با تبلیغ فرهنگی؟  

یکی از رسم های جالب شهرداری تهران که در زمان های مختلف انجام می دهد ، این است که در مدت زمان مشخص تقریبا 10 روز ، شروع به نصب تبلیغات فرهنگی در سطح شهر می کند.
حال سوال اصلی این است که تبلیغات فرهنگی چیست؟
همه ما با توجه به محیطی که در آن بزرگ شده ایم ، دارای اصول و اعتقادات منحصر به فرد برای زندگی در جامعه هستیم اما جهانی شدن باعث شده که همه فرهنگ ها ، تمدن ها و ادیان و... ناخواسته تحت تاثیر و هجوم جهانی شدن قرار گیرند یعنی در هر جای جهان که زندگی ک

ادامه مطلب  

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره برق شرکت زیمنس در کشور عمان  

عنوان فارسی مقاله:
تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی: مطالعه موردی بخش برق شرکت زیمنس در کشور عمان

عنوان انگلیسی مقاله:

Export Financing in International Construction: Case Study of Siemens Power Division in Oman


برای
دانلود رایگان مقاله انگلیسی تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین
المللی: مطالعه موردی بخش برق شرکت زیمنس در کشور عمان و خرید ترجمه فارسی
آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید
 


جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
ادامه مطلب  

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره برق شرکت زیمنس در کشور عمان  

عنوان فارسی مقاله:
تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی: مطالعه موردی بخش برق شرکت زیمنس در کشور عمان

عنوان انگلیسی مقاله:

Export Financing in International Construction: Case Study of Siemens Power Division in Oman


برای
دانلود رایگان مقاله انگلیسی تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین
المللی: مطالعه موردی بخش برق شرکت زیمنس در کشور عمان و خرید ترجمه فارسی
آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید
 


جستجوی ترجمه مقالات به روش ترجمه فا
جستجوی ترجمه مقالات بر اساس کلمات کلیدی
ادامه مطلب  

در آمد زایی با روده گوسفند !  

یکی از مهمترین دلواپسی ها یی که ذهن برنامه ریزان را در همه جای دنیا به خود معطوف کرده است ، فراهم کردن غذای مناسب و کافی برای جمعیت انسانی است که تعدادش روز به روز در حال افزایش است . همان طور که می دانیم پروتئین در هرم غذایی انسان ، بالاترین رتبه را دارد.
امروزه در کشورهای اروپایی ، علاوه بر استفاده از پروتئین های حیوانی ( تخم مرغ ، انواع گوشت و…) شروع به استفاده روده گوسفند برای ساخت سوسیس و کالباس کرده اند.البته نباید تصور کرد که از استفاده

ادامه مطلب  

طراحی مجموعه ورزشی مادرید با متریال بتن سفید  

طراحی و ساخت مجموعه های ورزشی همیشه پزهزینه بوده اند. عموماً شیوه ساخت و سازه مجموعه های ورزشی به نحوی است که باید اقدامات ضروری در خصوص ترکیب بندی و سیرکلاسیون یک سالن چند منظوره صورت گیرد.این موارد مشکل ساز به دلیل تعبیه ضوابط و استانداردهای مجموعه های ورزشی و ریزفضاهای آن می باشد. آلبرتو کامپو بیزا یک مجموعه ورزشی چند
منظوره در محوطه دانشگاه فرانسیسکو مادرید طراحی کرده که توسط متریال بتن
سفید اجرا شده است. کانسپت مجموعه به نحوی است

ادامه مطلب  

غزل خوب است در وصف امیرالمؤمنین باشد  

خدا می خواست تا تقدیر عالم اینچنین باشدکسی که صاحب عرش است، مهمان زمین باشدخدا در ساق عرش خویش جایی را برایش ساختکه حتی ماورای دیده ی روح الامین باشدخدا می خواست از رخساره ی خود پرده برداردخدا می خواست تا دست خودش در آستین باشدعلیٌّ حُبّهُ جُنّه ، قسیمُ النّار والجَنّهخدا می خواست آن باشد، خدا می خواست این باشدعلی را قبل از آدم آفرید و در شب معراجبه پیغمبر نشانش داد تا حقّ الیقین باشدبه جز نام علی در پهنه ی تاریخ نامی نیستکه بر انگشتر پیغمب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  >