رنگین کمان  

 رنگين کمان پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می مانند...
متن بالا را چندین بار دیده ام احتمالاً شما هم دیدید .
به جمله که کاملاً دقت کردم دیدم باید زمینه درست باشد تا رنگين کمان
ببینیم .حداقل من که ندیدم که باران زمستان هم رنگين کمان داشته باشد .

ادامه مطلب  

رنگین کمان  

 رنگين کمان پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می مانند...
متن بالا را چندین بار دیده ام احتمالاً شما هم دیدید .
به جمله که کاملاً دقت کردم دیدم باید زمینه درست باشد تا رنگين کمان
ببینیم .حداقل من که ندیدم که باران زمستان هم رنگين کمان داشته باشد .

ادامه مطلب  

رنگین کمان  

 رنگين کمان پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می مانند...
متن بالا را چندین بار دیده ام احتمالاً شما هم دیدید .
به جمله که کاملاً دقت کردم دیدم باید زمینه درست باشد تا رنگين کمان
ببینیم .حداقل من که ندیدم که باران زمستان هم رنگين کمان داشته باشد .

ادامه مطلب  

رنگین کمان  

 رنگين کمان پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می مانند...
متن بالا را چندین بار دیده ام احتمالاً شما هم دیدید .
به جمله که کاملاً دقت کردم دیدم باید زمینه درست باشد تا رنگين کمان
ببینیم .حداقل من که ندیدم که باران زمستان هم رنگين کمان داشته باشد .

ادامه مطلب  

رنگین کمان  

 رنگين کمان پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می مانند...
متن بالا را چندین بار دیده ام احتمالاً شما هم دیدید .
به جمله که کاملاً دقت کردم دیدم باید زمینه درست باشد تا رنگين کمان
ببینیم .حداقل من که ندیدم که باران زمستان هم رنگين کمان داشته باشد .

ادامه مطلب  

رنگین کمان  

 رنگين کمان پاداش کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می مانند...
متن بالا را چندین بار دیده ام احتمالاً شما هم دیدید .
به جمله که کاملاً دقت کردم دیدم باید زمینه درست باشد تا رنگين کمان
ببینیم .حداقل من که ندیدم که باران زمستان هم رنگين کمان داشته باشد .

ادامه مطلب  

تحقیق درباره طول کمان  

تحقیق درباره طول کمان
تحقیق درباره طول کمان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   طول کمان، مساحت و تابع Arcsine -مجله ریاضیات ، مارس 1983، جلد 56، شماره 2 صفحات 110-106 -توصیف هندسی مقاله ها جبری یک محرک اصلی برای حساب دیفرانسیل وانتگرال مقدماتی ایجادمی کند. عناوین حساب دیفرانسیل وانتگرال بوسیله هندسه تحلیلی در بسیاری از متن های مقدمه وابستگی به شروع های عکس دار در گسترش انتگرال معین و

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا .  

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا .
اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا .

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزانم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 4       مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی بفهمد و برا

ادامه مطلب  

تحقیق درباره طول کمان، مساحت و تابع Arcsine  

تحقیق درباره طول کمان، مساحت و تابع Arcsine
تحقیق درباره طول کمان، مساحت و تابع Arcsine
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16   طول کمان، مساحت و تابع Arcsine -مجله ریاضیات ، مارس 1983، جلد 56، شماره 2 صفحات 110-106 -توصیف هندسی مقاله ها جبری یک محرک اصلی برای حساب دیفرانسیل وانتگرال مقدماتی ایجادمی کند. عناوین حساب دیفرانسیل وانتگرال بوسیله هندسه تحلیلی در بسیاری از متن های مقدمه وابستگی به شرو

ادامه مطلب  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..
دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزانم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 4       مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آس

ادامه مطلب  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا
دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزانم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 4       مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی

ادامه مطلب  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا
دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزانم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 4       مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی

ادامه مطلب  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا
دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزانم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 4       مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسانی

ادامه مطلب  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا .  

دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا .
دانلود اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا .

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزانم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 4       مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آنها را به آسا

ادامه مطلب  

دانلود فایل اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..  

دانلود فایل اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..
دانلود فایل اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزانم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 4       مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آن

ادامه مطلب  

دانلود فایل اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..  

دانلود فایل اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..
دانلود فایل اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا ..

اقدام پژوهی پایه ی پنجم جذاب نمودن درس انشا برای دانش آموزانم فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 4       مقدمه   انشا در لغت به معنی سخن آفریدن و نشو نما دادن و بزرگ گردانیدن است. و در اصطلاح ادبیات عبارت از نگارش جمله ها و عبارتهایی است که افکار و اندیشه نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند تا خواننده آن

ادامه مطلب  

دانلود مقاله درباره فیزیک آپتیک هندسی  

مقاله درباره فیزیک آپتیک هندسی
دانلود مقاله درباره فیزیک اپتیک هندسی
دسته بندی


فیزیک
فرمت فایل


doc
حجم فایل


40 کیلو بایت
ادامه مطلب  

رنگين کمان  

 تا که تیر از چله‌ی ابرو رها شدقصه‌ی عشق این چنین ساده به پا شد عاشق دیوانه گشتم چون شنیدمتحفه‌ی من بر لبان تو صدا شد تاب گیسوی تو دیدم من در آن حالشور عشق تو به دل بی انتها شد برق پنهانی که در چشمان تو بودبه فلک رفت و سرانجام سَها شد وصف مژگان سیاهت که توان کرد؟عهد من با تو بدین گونه ادا شد گر بگفتم از رخ قوس قزح منبه دو ابروی کمان تو جفا شد ساقی از باده و پیمانه مگو هیچکه به پیش لعل سرخش بی بها شدMono

ادامه مطلب  

رنگين کمان  

 تا که تیر از چله‌ی ابرو رها شدقصه‌ی عشق این چنین ساده به پا شد عاشق دیوانه گشتم چون شنیدمتحفه‌ی من بر لبان تو صدا شد تاب گیسوی تو دیدم من در آن حالشور عشق تو به دل بی انتها شد برق پنهانی که در چشمان تو بودبه فلک رفت و سرانجام سَها شد وصف مژگان سیاهت که توان کرد؟عهد من با تو بدین گونه ادا شد گر بگفتم از رخ قوس قزح منبه دو ابروی کمان تو جفا شد ساقی از باده و پیمانه مگو هیچکه به پیش لعل سرخش بی بها شدMono

ادامه مطلب  

رنگين کمان  

 تا که تیر از چله‌ی ابرو رها شدقصه‌ی عشق این چنین ساده به پا شد عاشق دیوانه گشتم چون شنیدمتحفه‌ی من بر لبان تو صدا شد تاب گیسوی تو دیدم من در آن حالشور عشق تو به دل بی انتها شد برق پنهانی که در چشمان تو بودبه فلک رفت و سرانجام سَها شد وصف مژگان سیاهت که توان کرد؟عهد من با تو بدین گونه ادا شد گر بگفتم از رخ قوس قزح منبه دو ابروی کمان تو جفا شد ساقی از باده و پیمانه مگو هیچکه به پیش لعل سرخش بی بها شدMono

ادامه مطلب  

 

منظومه ای در گوشه ای از آسمان بودیبین زمین و آسمان رنگين کمان بودیپیدا نبود از آیه های روشنت فصلیدر پرده هایِ مبهم وَهم و گمان بودیدر چشمِ زن ها ، من خدای شاعران بودماز دید شاعرها تو شاه دختران بودی!چون سایه با من بودی اما مثل همسایههمدل نبودی با من ، آری هم زبان بودیاز تو نمی گیرم اگر گاهی تو هم آری از تو نمی گیرم عزیز من ، جوان بودیمی شد تمام دشمنی ها را تحمل کردنامهربان من ، اگر تو مهربان بودی ...- بهروز یاسمی

ادامه مطلب  

 

منظومه ای در گوشه ای از آسمان بودیبین زمین و آسمان رنگين کمان بودیپیدا نبود از آیه های روشنت فصلیدر پرده هایِ مبهم وَهم و گمان بودیدر چشمِ زن ها ، من خدای شاعران بودماز دید شاعرها تو شاه دختران بودی!چون سایه با من بودی اما مثل همسایههمدل نبودی با من ، آری هم زبان بودیاز تو نمی گیرم اگر گاهی تو هم آری از تو نمی گیرم عزیز من ، جوان بودیمی شد تمام دشمنی ها را تحمل کردنامهربان من ، اگر تو مهربان بودی ...- بهروز یاسمی

ادامه مطلب  

 

منظومه ای در گوشه ای از آسمان بودیبین زمین و آسمان رنگين کمان بودیپیدا نبود از آیه های روشنت فصلیدر پرده هایِ مبهم وَهم و گمان بودیدر چشمِ زن ها ، من خدای شاعران بودماز دید شاعرها تو شاه دختران بودی!چون سایه با من بودی اما مثل همسایههمدل نبودی با من ، آری هم زبان بودیاز تو نمی گیرم اگر گاهی تو هم آری از تو نمی گیرم عزیز من ، جوان بودیمی شد تمام دشمنی ها را تحمل کردنامهربان من ، اگر تو مهربان بودی ...- بهروز یاسمی

ادامه مطلب  

چایی سبز و چندتا دونه بیسکوییت نارگیلی.  

میدونی الان چی دلم میخواد؟اینکه تو باشی و من . ماه باشه و شب . آذر باشه و باد . Jim croceباشه و a time in a bottle . من ذل بزنم بهت و قول بدم پلک زدنی درکار نباشه . گردنم درد بگیره از یک ساعت تمام بهت خیره شده‌ن ، چه کنم من که تو آسمون خوبِ خوب میبینمت .بعد بگم و بگم و بگم . بی اینکه تارهای صوتی‌م لرزشیو احساس کنن . اینقدر بگم که قلبم سبکِ سبک شه ، یه جور انگار حالا اکسیژنا بهتر به سلولا میرسن ــ باد خنک پاییزی بزنه تو صورتمو موهامو به حرکت دربیاره . موسیقی طبیعت

ادامه مطلب  

چایی سبز و چندتا دونه بیسکوییت نارگیلی.  

میدونی الان چی دلم میخواد؟اینکه تو باشی و من . ماه باشه و شب . آذر باشه و باد . Jim croceباشه و a time in a bottle . من ذل بزنم بهت و قول بدم پلک زدنی درکار نباشه . گردنم درد بگیره از یک ساعت تمام بهت خیره شده‌ن ، چه کنم من که تو آسمون خوبِ خوب میبینمت .بعد بگم و بگم و بگم . بی اینکه تارهای صوتی‌م لرزشیو احساس کنن . اینقدر بگم که قلبم سبکِ سبک شه ، یه جور انگار حالا اکسیژنا بهتر به سلولا میرسن ــ باد خنک پاییزی بزنه تو صورتمو موهامو به حرکت دربیاره . موسیقی طبیعت

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  

آمد اما چشم شهلايش ، کمان. بسته بود  

 آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود آن نوازشگر چرا ، مست و رویایی نبود ؟دردل رسوای من ، عکس روخش نقش بسته بودیارهمان یاربود و ، پس چرا دل شسته بود ؟نقش عشق وآرزو ها ، ناگهان درمن شکستبوسه هایش گرم و ، بی پروا  نبوددر دل رسوای من ، عشق. غوغای کرد بود برق چشمش ولی ازعشق ، تهی کشته بود دید اید چشم درخشان را ، درصدف ؟آن بلورین دریاهم ، خشگیده بوددرلبم فریاد دل ، خاموش نبودای دریغ او مست و ، بی پروا نبوددیگری هم بود و ، اماغلام بی خبردرد عشقش نشا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >